Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

Revisionsfirma

Et revisionsfirma har, som navnet antyder, revisorer ansat og er bl.a. beskæftiget med at gennemgå og udarbejde årsregnskaber for virksomheder.

Hvad er et revisionsfirma?

En revisor er en fagperson, som beskæftiger sig med at udarbejde og godkende regnskaber for blandt andet virksomheder. En revisor kan være selvstændig, men kan også være ansat hos et revisionsfirma. Et revisionsfirma er en virksomhed, der beskæftiger sig med revision af regnskaber, og som har revisorer ansat.

Mange virksomheder vælger at gøre brug af et revisionsfirma, når det årlige regnskab skal udarbejdes eller gås efter i sømmene. For nogle virksomheder er det frivilligt at gøre brug af en revisor. For andre er det lovpligtigt.

For hvem er det lovpligtigt at anvende revisorer?

Der bliver ikke stillet de samme krav til alle virksomheder, når det kommer til revision. De virksomheder, der hører ind under regnskabsklasse A, har ikke pligt til at få en revisor til at godkende deres årsregnskab. Det har alle de resterende virksomheder derimod, som er klassificeret under enten regnskabsklasse B, C eller D.

Dog er der ved B og C undtagelser for revisor pligt. De har ikke revisorpligt hvis du opfylder to af nedenstående punkter:

  • Balancesummen på balancedagen har været under 4 mio. kr. to regnskabsår i træk
  • Du har en nettoomsætning på under 8 mio. kr. to regnskabsår i træk
  • Du har haft mindre end 12 heltidsbeskæftigede ansatte (gennemsnitligt) i løbet af regnskabsåret to regnskabsår i træk

Det er typisk de helt små og mindre virksomheder, der går ind under regnskabsklasse A, og det er dem, der er færrest krav til, når det kommer til regnskabsføring. Regnskabsklasse D er den gruppe af virksomheder, der bliver stillet allerflest krav til med hensyn til regnskab og revision. Det er typisk børsnoterede selskaber og andre store virksomheder, der her er tale om.

Selvom du driver en mindre virksomhed i regnskabsklasse A, kan det stadig være en god idé at få revisorbistand – selvom det ikke er et lovkrav. Det er afgørende, at dit regnskab lever op til alle regler og giver et retvisende billede af økonomien i din virksomhed.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 26/11/2019

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?