Scrapværdi

Scrapværdi er et begreb, der relaterer sig til nedskrivning af aktiver. Scrapværdien er et udtryk for den forventede værdi, som et aktiv har, når man er færdig med at bruge det. Der er med andre ord tale om en skrotværdi eller en forventet salgsværdi.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 01/10/2021


Hvad er scrapværdi?

Scrapværdi er den mindste værdi, et aktiv (anlægsaktiv) kan nedskrives til. Alle aktiver har en værdi, men værdien varierer. Når du anskaffer et aktiv, laver du en vurdering af, hvad aktivet vil være værd på det tidspunkt, det ikke længere er i brug.

Med andre ord er scrapværdien den værdi, du kan forvente, et aktiv har, når du ikke længere skal bruge det mere. Det gælder, uanset om det drejer sig om en ejendom eller en maskine.

En virksomhed vil i mange tilfælde eje forskellige former for aktiver. Det kan være alt fra ejendomme og biler til maskiner eller lagre. Det kan blive aktuelt både at opskrive eller nedskrive værdien af en virksomheds aktiver som følge af markedets udvikling.

Når du opskriver et aktivs værdi, bliver værdien forøget, og når du nedskriver et aktivs værdi, bliver værdien formindsket. Det er i forbindelse med nedskrivning, at termen scrapværdi bliver brugt. 

Hvad bliver det brugt til?

Når du som virksomhed indkøber en ny maskine eller en ny ejendom, som udgør en betydelig omkostning, vil du naturligt gøre dig en række overvejelser inden dit køb. Både i forhold til i hvor lang tid du forventer at kunne bruge den pågældende maskine, og i forhold til hvor meget du vil få brug for at anvende den nye maskine.

På samme vis vil det også være fornuftigt at tænke i scrapværdi. Om du kan forvente at få penge for den nye maskine, når du selv er færdig med at anvende den. Og i så fald hvor mange penge, som du kan forvente, at aktivet så er værd.

En scrapværdi kan sidestilles med termen restværdi. Altså hvilken værdi en maskine for eksempel har, når du har brugt den i x antal år.

Aktiver kan enten have en lav eller en høj scrapværdi

Det er klart, at der er forskel på, hvor høj scrapværdien er i forhold til indkøbsprisen alt afhængig af hvilken form for aktiv, der er tale om. 

Er der eksempelvis tale om en bygning, vil der i mange tilfælde være tale om en høj scrapværdi, mens en specialiseret maskine til produktion i stedet vil være tilbøjelig til at have en lav scrapværdi.

Det gælder generelt, at des flere anvendelsesmuligheder, et aktiv har, des højere scrapværdi vil det blive anslået til.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Scrapværdi

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram