Sådan håndteres rullende kapital

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 28/05/2024


Har du oprettet et holdingselskab eller ApS samt et efterfølgende driftsselskab ejet helt eller delvist af dit holdingselskab, hvor du vil lade din kapital “rulle videre”, så er dette guiden for dig.

Hvad betyder “rullende” kapital?

Rullende kapital betyder, at man ved oprettelsen af en holdingkonstruktion med to anpartsselskaber kun behøver at indbetale beløbet til stiftelsen af holdingselskabet, hvorefter man efterfølgende benytter samme beløb til stiftelsen af driftsselskabet.

At lade kapitalen “rulle” er fuldt lovligt, men man må dog kun gøre det én enkelt gang.

Eksempel

I eksemplet har vi oprettet et holdingselskab, Holding ApS, med en egenkapital på 40.000 kr. og skal bogføre dette.

Vi har efterfølgende oprettet endnu et selskab, der skal være vores momsregistrerede driftsselskab kaldet “Drift ApS”. Da vores selskab, Drift ApS, er 100% ejet af Holding ApS, har vi benyttet os af muligheden for at lade vores startkapital i Holding ApS “rulle” videre til etableringen af Drift ApS.

Sådan gør du hvis pengene lander i Holding først, og herefter overføres til driftsselskabet

Tilgå fanen Bogføring → Skabeloner, og vælg skabelonen Indbetaling af selskabskapital.

Udfyld bilaget og klik herefter på Godkend. Du har nu bogført indbetalingen af selskabskapitalen på 40.000 kr. i dit holdingselskab, Holding ApS.

Vi har valgt at lade de 40.000 kr. “rulle” videre til oprettelsen af vores driftsselskab, Drift ApS. Dette skal vi nu bogføre i Holding ApS.

Gå nu til fanen Bogføring → Skabeloner og vælg skabelonen Finansbilag.

Dato: Den dato hvor overførslen til Drift ApS finder sted.

Tekst: “Etablering af selskabskapital i Drift ApS”
Konto: 55000 – Bank
Beløb: -40.000 (vigtigt at beløbet står i minus)
Modkonto: 51500 – Værdipapirer og kapitalandele

Klik på Godkend. Dit bilag vil nu kunne findes under fanen Bogføring → Bilagsoversigt.

Afslutningsvis skal vi bogføre de 40.000 kr. som stiftelseskapital i vores driftsselskab, Drift ApS. Det gør vi på samme måde som i vores holdingselskab, Holding ApS.

Tilgå fanen Bogføring → Skabeloner, og vælg skabelonen Indbetaling af selskabskapital.

Her udfyldes bilaget, og klik derefter på Godkend.

Nu har du bogført indbetalingen af selskabskapitalen i dit driftsselskab, Drift ApS, og er klar til det sjove – nemlig at tjene penge i dit driftsselskab, Drift ApS.

Sådan gør du hvis pengene er blevet overført direkte til dit driftsselskab

I dette eksempel har du stiftet dit holding med en selskabskapital på 40.000 kr. Disse penge er “rullet videre” til at etablere dit driftsselskab.

I stedet for at pengene først er blevet overført til Holding, og herefter videre til Driftsselskabets bankkonto, så vil man i nogle tilfælde opleve at pengene blot bliver overført direkte til driftsselskabet.

Selve egenkapitalen skal dog stadigvæk bogføres i Holdingselskabet, selvom pengene ikke har været inde på bankkontoen. Det skal bogføres i et finansbilag, som du finder under Bogføring → Skabeloner → Finansbilag. Udfyld finansbilaget som vist på nedenstående billede. Sørg for at udfylde det korrekt med konto, modkonto og fortegn på beløbet, da det ellers kan blive noget rod.

Godkend bilaget, og du har nu bogført selskabskapitalen i dit Holding!

I anden og sidste del skal du have bogført selskabskapitalen i dit driftsselskab. Det gøres super nemt med skabelonen Indbetaling af selskabskapital som du finder under Bogføring → Skabeloner.

Udfyld skabelonen som vist på nedenstående billede.

Klik derefter på Godkend, og du har nu bogført indbetalingen af selskabskapitalen i dit driftsselskab. 🙌🏼

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram