Forklaring på ferie ifm. Dinero Løn

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 05/03/2024


I denne guide kan du se, hvad de forskellige feriebegreber betyder! I Dinero Løn håndterer vi følgende:

  • Ferie med løn – Feriekode 1
  • Anden feriepenge modtager (f.eks FerieKonto) – Feriekode 7
  • Ingen feriepenge – Feriekode 0

Alle medarbejdere skal optjene ret til betalt ferie. Det er Ferieloven der bestemmer, om betalingen under ferie skal være en feriegodtgørelse (typisk for timelønnede) eller ferie med løn og et ferietillæg (typisk for medarbejdere med fast månedsløn – funktionær). Ferieloven gælder ikke for blandt andet virksomhedsejere og administrerende direktører – se mere under “Ingen feriepenge – feriekode 0”.

Du kan i øvrigt læse en mere generel guide om Dinero Løn ved at klikke her.

Feriebegreberne gennemgår vi lige nedenfor.

Ferie med løn – Feriekode 1: 

Som nævnt i indledningen er ferie med løn typisk for medarbejdere, der har en fast månedsløn – i løn-termer også kaldet en funktionær. En medarbejder skal opfylde følgende betingelser for at have ret til løn under ferie:

  • Have en opsigelsesvarsel på mindst én måned
  • Have ret til løn under sygdom
  • Have ret til løn på søgnehelligdage

Udover ferie med løn har medarbejderen, ifølge ferieloven, også ret til et ferietillæg på minimum 1%. Ferietillægget udbetales typisk ved ferieårets start, som er i maj.

Har din medarbejder ret til ferie med løn, skal du i Dinero Løn vælge “Ferie med løn”, når du opretter medarbejderen:

Ferie med løn

Anden feriepenge modtager (fx FerieKonto) – Feriekode 7: 

Denne er typisk gældende for timelønnede medarbejdere.

Timelønnede opsparer feriepenge (12,5% af lønnen), der beskattes ved hver lønkørsel. Indberetning og afregning sker til FerieKonto (eller en anden brancheorganisation) hvert kvartal. Med DineroLøn sker indberetning automatisk – og så sørger for, at fortælle dig hvornår og hvor meget, du skal indbetale.

Hvis din medarbejder er timelønnet skal du vælge “Anden feriepenge modtager (f.eks. FerieKonto)”, når du opretter medarbejderen i Dinero Løn:

Anden feriepenge modtager (feks. Feriekonto)

Ingen feriepenge – Feriekode 0:

Hvis du vælger “Ingen feriepenge” beregnes der ikke feriepenge af lønnen. Det må kun vælges til medarbejdere, der ikke er omfattet af Ferieloven. Det gælder fx virksomhedsejeren, administrerende direktører og et honorar til bestyrelsesmedlem.

Så ejer du et selskab (IVS, ApS eller A/S) og skal udbetale løn til dig selv, kan du bruge denne. Du kan ikke gøre det for en medarbejder.

I Dinero Løn vælger du “Ingen feriepenge” når du opretter dig selv som medarbejder:

Ingen feriepenge
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram