Funktionær – Hvad er det?

En funktionær er en medarbejder, der typisk arbejder på kontor eller med handel. Det er dine arbejdsopgaver, der afgør, hvorvidt du er funktionær eller ej. En funktionær hører ind under funktionærloven.

  • Læsetid: 5 min.

  • Sidst opdateret 24/08/2023


Opsigelsesvarsel funktionær

Hvad er en funktionær? 

En funktionær er en særlig type af medarbejdere, og der gælder en række regler for dit ansættelsesforhold, når du er funktionæransat.

Er du i tvivl om, hvorvidt du bør indgå i et ansættelsesforhold som funktionær, er det dine arbejdsopgaver, du skal se nærmere på. De arbejder i langt de fleste tilfælde på kontor eller inden for handelsområdet.  

Som funktionær er du underlagt funktionærloven. Det betyder, at din arbejdsgiver er forpligtet til at leve op til de regler, der gælder i forhold til barsel, ferie, opsigelse og andet, der er dikteret i funktionærloven.  

Hvilke regler er der i forhold til opsigelsesvarsel og funktionærer?

Der gælder nogle helt klare regler, når det kommer til opsigelse af en funktionær, som alle er defineret i funktionærloven.

Hvis du selv siger op, skal du kun give din arbejdsgiver et opsigelsesvarsel på en måned til udgangen af en måned. Hvis du bliver opsagt, er opsigelsesvarslet for funktionærer længere (hvis du har været ansat i mere end seks måneder).

Længden på opsigelsesvarsel for funktionær: 

Ansættelse iOpsigelsesvarsel
Op til seks månederEn måneds opsigelsesvarsel
Mellem seks måneder og tre årTre måneders opsigelsesvarsel
Mellem tre og seks årFire måneders opsigelsesvarsel
Mellem seks og ni årFem måneders opsigelsesvarsel
Mere end ni årSeks måneders opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet er en del af din ansættelse og tæller med i ansættelsesperioden. Så hvis du fx bliver opsagt efter 2 år og 10 måneder, har du faktisk et opsigelsesvarsel på fire måneder, da længden på din ansættelse og varsel samlet er mere end tre år.

Der gælder særlige vilkår for tjenestemænd, som du kan læse mere om i den relevante overenskomst. Er du ansat på prøve, er der kun et opsigelsesvarsel på 14 dage i de første tre måneder af ansættelsen (i realiteten 2.5 måned).

Det er vigtigt, du er opmærksom på at overholde gældende opsigelsesvarsel for funktionærer, da det betyde store omkostninger at ignorere dem.

Hvilke regler er der i forhold til feriepenge og funktionærer?

Feriereglerne for funktionærer er ens, uanset hvilken overenskomst du er omfattet af. Når du er ansat som funktionær, har du ret til at holde ferie med løn, og du optjener 2,08 feriedag med løn for hver måned, du har været ansat som funktionær.

Derudover har du ifølge ferieloven for funktionærer ret til 1 % i ferietillæg oven i hatten. Løntillægget beregnes at alle skattepligtige løndele (dog ikke af løn, der er udbetalt under ferie og ferietillæg for tidligere ferieår).

Hvordan er reglerne for afspadsering for funktionærer?

I forhold til afspadsering er der ikke nogle særlige regler, der gør sig gældende. Det er noget, du aftaler med din arbejdsgiver. Derfor skal det stå i din ansættelseskontrakt, hvis der er en særlig aftale, når det kommer til afspadsering.

For nogle er overarbejde inkluderet i lønnen – og du kan derfor ikke afspadsere. De fleste overenskomster indeholder dog regler for afspadsering som følge af overarbejde.

Industriens Overenskomst indeholder dog fx regler for afspadsering for funktionærer, som du er dækket af, hvis du hører under denne overenskomst. Her har du krav på afspadsering, hvis du har udført bestemte former for overarbejde – fx mere end otte timer over en periode på fire uger eller på grund af systematisk overarbejde.

Hvilke regler er der i forhold til barselsloven og funktionærer?

Er du ansat som funktionær, og skal du på barsel i den nærmeste fremtid? 

Så ser barselsreglerne for funktionærer i følge barselsloven ud som følgende:

  • Du har ret til at få udbetalt, hvad der svarer til halv løn, fire uger før du føder, selvom du er gået fra på barsel og dermed ikke arbejder.
  • Du har ret til at få halv løn fra din arbejdsgiver 14 uger efter, at du har født.
  • Du har som fader ret til 14 dages forældreorlov.

Funktionærkontrakt ved ansættelse

Det er vigtigt, at der bliver udformet en ansættelseskontrakt, når du starter i et nyt job. Det er for så vidt ikke anderledes, hvad enten du bliver ansat som funktionær eller ej. Du bør altid sikre dig i form af en ansættelseskontrakt i ethvert andet ansættelsesforhold.

Vi har skrevet et indlæg om ansættelseskontrakt for funktionær. Her kan du også få en gratis skabelon til ansættelseskontrakten for en funktionær.

Hvad findes der af funktionær fagforeninger?

Langt de fleste funktionærer er medlem af fagforeningen HK. Du kan dog sagtens være ansat som funktionær og være medlem af en anden fagforening. Du har frit valg, når det kommer til valg af fagforening.

Er der løn under sygdom?

Du hører ikke under en bestemt lønsats, når du er ansat som funktionær. Der gælder dog en række regler, når det kommer til eksempelvis løn under sygdom for funktionærer, løn ved dødsfald som og andet.

Der findes både timelønnede funktionærer og fastansatte funktionærer.

Regler for overarbejde

Du har ret til at sige nej til overarbejde som funktionær, hvis det bliver varslet med kort varsel, og hvis du har en god grund til ikke at hjælpe din arbejdsgiver. Det kan eksempelvis være, hvis du skal nå at hente dine børn, inden deres institution lukker. 

Hvordan forholder det sig med pension?

Uanset om du er ansat som funktionær eller ej, er der ingen krav om, at din arbejdsgiver skal betale ind til en pensionsordning for dig. Med mindre det er angivet i din ansættelseskontrakt, eller hvis du er omfattet af en overenskomst, der dikterer det. 

Funktionærpension er i mange tilfælde noget, du skal aftale indbyrdes med din arbejdsgiver.

Hvad er en fritvalgskonto for funktionærer?

Er du ansat som funktionær i en virksomhed, der er dækket af en overenskomst, vil det som udgangspunkt betyde, at du kommer til at indgå i den fritvalgsordning, der også går under navnet fritvalgskonto. 

Det fungerer på den måde, at en vis procentdel af din løn bliver sat ind på din fritvalgskonto, og så kan du selv bestemme, om pengene skal gå til eksempelvis feriefridage, pension eller seniorfrihed.

Fritvalgsordningen for funktionærer afhænger af, hvorvidt du er ansat under en overenskomst eller ej, og de nærmere omstændigheder i forhold til din fritvalgskonto vil være forskellige alt efter, hvilken overenskomst du hører ind under. 

Hvad findes der af overenskomster?

Som funktionær kan du være ansat under en overenskomst, men det behøver du ikke nødvendigvis at være. Du kan enten være en del af industriens overenskomst for funktionærer eller en anden form for overenskomst, og det er så denne overenskomst, der definerer de nærmere omstændigheder for din ansættelse.

Spørgsmål & svar

Hvornår er man funktionær?

Det er du, når du udfører arbejdsopgaver, der ligger inden for funktionærområdet, når du er underlagt en chef, og når du arbejder mere end 8 timer om ugen.

Hvor lang en opsigelsesvarsel har du som funktionær?

Det afhænger af, hvor lang tid du har været ansat. Det kan svinge helt fra en måneds opsigelse til seks måneders opsigelse.

Hvilke opgaver udfører en funktionær?

Som funktionær arbejder du typisk på et kontor eller har med handelsrelateret arbejde at gøre.

Kan en funktionær være timelønnet?

Ja, en funktionær kan godt være timelønnet. En funktionær kan enten være fastansat eller få betaling for de timer, som personen arbejder.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Funktionær – Hvad er det?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram