Ferie og feriepenge

Feriepenge er et samlet beløb, som du som lønmodtager i Danmark løbende sparer op. Pengene skal din arbejdsgiver betale til dig, og de fungerer som erstatning for løn, når du afholder ferie.

  • Læsetid: 7 min.

  • Sidst opdateret 02/06/2022


Hvad er feriepenge?

Du optjener feriepengene ved en arbejdsgiver, når du arbejder. Ud af din samlede løn udgør feriepengene 12,5 %, Det vil sige, at feriepengene er et beløb, du løbende optjener, når du arbejder. Når du holder ferie, får du udbetalt dine oparbejdede feriepenge, som altså udgør din løn i den periode, du holder ferie. Ligesom med din løn betaler du også skat af feriepengene.

Alternativt opsparer du ikke feriepenge, men får i stedet løn under ferie som funktionær. For hver måned, du arbejder, optjener du 2,08 feriedage som fuldtidsansat. Arbejder du på fuldtid, har du derfor krav på at afholde fem ugers ferie med betalt løn på et år. De tre af ugerne kaldes hovedferie, og den har du ret til at holde sammenhængende. Får du i stedet feriepenge, skal de bruges på at holde ferie. Du optjener typisk ikke feriepenge ved overarbejde som fuldtids- og deltidsansat.

Som udgangspunkt skal du altså holde ferie for at få feriepengene. I nogle tilfælde kan du dog få feriepengene uden at afholde ferie, blandt andet hvis du er syg, på barsel eller lignende. Feriepenge må ikke forveksles med en fritvalgskonto.

Feriepenge som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har du pligt til at betale feriepenge til dine medarbejdere. Feriepengene gør, at den enkelte medarbejder kan holde ferie med løn. Feriepengene udgør som nævnt 12,5% af månedslønnen, og hver medarbejder optjener altså hvad der svarer til 2,08 feriedage per måned.

Uanset hvor mange medarbejdere du har ansat, og om de er fastansatte eller timelønnede, er det din pligt som arbejdsgiver at betale feriepenge til samtlige medarbejdere i din virksomhed.

Feriepengene udgør 12,5% af den enkelte medarbejders løn. Det svarer til, at hver medarbejder sparer 2,08 feriedage op hver eneste måned, hvor han eller hun er ansat i din virksomhed.

Med feriepenge i ryggen kan dine medarbejdere holde ferie med løn, og de har ret og pligt til at holde fem ugers ferie hvert eneste år. 

Hvornår optjener du feriepenge?

En feriegodtgørelse, som feriepengene betegnes i ferieloven, optjener du i et såkaldt optjeningsår. Optjeningsåret løber fra d. 1. september til d. 31. august. Og i hele denne periode sætter du altså løbende penge ind på din feriekonto ved at optjene 12,5 % af din løn, samtidig med at du optjener feriedage. Denne ferie kan afholdes løbende som den optjenes.

Om du får feriepenge eller løn under din ferie, afhænger af din ansættelseskontrakt, men feriedagen optjenes på samme måde for begge dele.

I et optjeningsår som løber fra 1. september til 31. august, skal din ferie senest være afholdt 31. december. Du har altså 4 ekstra måneder til at afholde den ferie du løbende har optjent og brugt af.

Hvor kan du se dine feriepenge?

Du kan løbende se, hvor mange feriepenge du har optjent. Din feriekonto er tilgængelig på borger.dk, hvor du ligeledes kan se, hvem der har indbetalt pengene til dig. Du kan samtidig se dine tidligere ansøgninger, og hvornår feriepengene sidst er blevet udbetalt til dig.

Det er en måde, hvorpå du kan holde øje med dine optjente feriepenge. Det betyder derfor også, at du kan tjekke om, beløbet af feriepengene eller antallet af feriedage stemmer overens med dit arbejde. Er der fejl, skal du kontakte din arbejdsgiver, som er den eneste, der kan ændre det.

Hvordan bliver det udbetalt?

Du skal selv søge om at få udbetalt dine feriepenge. Det gør du ved at logge ind på borger.dk med dit NemID. Når du søger om udbetalingen, skal du angive, hvorfor du vil have dem udbetalt. Det kan være fordi, du netop skal holde ferie, eller fordi du har forladt arbejdsmarkedet i Danmark.

Du skal herefter vælge det tidsrum, du vil holde ferien i – du kan både afholde hele og halve feriedage. Når du har godkendt din ansøgning, får den, der skal udbetale pengene, besked.

Hvem har ret til feriepengene?

I henhold til ferieloven har alle lønmodtagere ret til at optjene feriepenge, så længe de er i et ansættelsesforhold med en arbejdsgiver, der udbetaler løn. Det vil sige, at din arbejdsgiver bestemmer over dine arbejdsopgaver – du står så at sige til arbejdsgiverens tjeneste. Du er altså ikke lønmodtager, hvis du eksempelvis er ledig eller er selvstændig. Som arbejdsgiver kan du altså ikke selv bestemme, om du vil efterleve dette eller ej. 

Som arbejdsgiver skal du som minimum tilbyde dine medarbejdere fem ugers ferie, men du har også mulighed for at tilbyde dem en uge mere, så de i alt kommer op på seks ugers ferie om året.

Retten til feriepengene gælder i bund og grund kun inden for Danmarks grænser. Og hvis dit arbejde derfor på en eller anden måde indbefatter andre lande, gælder som udgangspunkt andre regler for hvornår du kan få feriepenge eller om i det det hele taget er berettiget til det.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram