Køb uden moms – Hvordan gør jeg?

  • Læsetid: 12 min.

  • Sidst opdateret 15/06/2023


Som erhvervsdrivende vil du jævnligt støde på scenarier, hvor du laver et køb uden moms på regningen – og det kan skyldes mange forskellige ting.

I denne vejledning vil vi gennemgå nogle forskellige scenarier af køb uden moms. Vi har forsøgt at ramme de scenarier, du typisk vil støde på.

Indledning

Når du handler med privatpersoner, kan disse ikke opkræve moms – det er kun momsregistrerede virksomheder, som kan opkræve moms. Det er underordnet, om privatpersonen er fra Danmark, EU eller udenfor EU.

Som dokumentation for købet er det en god idé at skrive en seddel med oplysninger om, hvad du har købt, til hvilken pris og fra hvem. Dermed sikrer du, at din dokumentation i orden.

Vejledning

Når du skal bogføre, at du har fortaget et køb fra en privatperson, skal det bogføres uden moms. I nogle tilfælde kan vores bogføringsassistent undertrykke momsen og altså bogføre din udgift uden moms.

Det gøres ved at oprette et køb og skrive noget i beskrivelsen. Her vil bogføringsassistenten komme med forslag til bogføring. Hvis du har mulighed for at vælge det korrekte forslag UDEN moms, kan du trygt bogføre købsbilaget.

Det bogføres ved at trykke Opret Nyt køb – øverst til højre i Dinero.

I købsbilaget bruger vi forslaget “Småanskaffelser” og vælger det rette scenarie. I dette tilfælde vælges scenariet UDEN moms.

Viser et købsbilag udfyldt som i teksten ovenfor

Herefter trykker du Godkend – dit køb uden moms er nu bogført.

Hvis du ikke har mulighed for at vælge kontoen eller scenariet UDEN moms, skal udgiften bogføres i kassekladden, hvor du manuelt fjerner momsen. Dette kalder vi for undertrykkelse af momsen.

Det betyder, at du bogfører på en konto med moms, men manuelt går ind og fjerner momsen for lige netop denne udgift. Du kan se, hvordan du undertrykker momsen i kassekladden her.

Indledning

Handler du med en virksomhed der ikke er momsregistreret, vil fakturaen ikke være momspålagt. Derfor skal du naturligvis heller ikke bogføre noget moms.

Vejledning

I følgende eksempel bogfører vi et kursus, som er købt fra en virksomhed, der ikke er momsregistreret. I nogle tilfælde kan bogføringsassistenten undertrykke momsen og altså bogføre din udgift uden moms.

Det gøres ved at oprette et køb og skrive noget i beskrivelsen. Her vil bogføringsassistenten komme med nogle forslag til bogføring. Hvis du har mulighed for at vælge det korrekte forslag UDEN moms, kan du trygt bogføre købsbilaget.

Det bogføres ved at trykke Opret Nyt køb – øverst til højre i Dinero.

Det kunne fx se således ud:

Hvis du ikke har mulighed for at vælge kontoen eller scenariet UDEN moms, skal udgiften bogføres i kassekladden hvor du undertrykker momsen, som vist på nedenstående billede.

I dette eksempel er momsen undertrykt, og dermed fremgår udgiften uden moms. Du kan se, hvordan du undertrykker momsen i kassekladden her.

Køb fra momsfritaget virksomhed i Danmark

Indledning

Når du handler med en virksomhed fra EU, er der ikke moms på fakturaen, men teknisk set er der omvendt betalingspligt på momsen. Det vil sige, at du skal indregne salgsmoms på din momsangivelse.

Samtidig må du fratrække det som købsmoms. Det vil sige, at momsen bliver udlignet, og det påvirker ikke den moms, du i sidste ende skal afregne med Skattestyrelsen. Hvis det virker forvirrende, så frygt ej.

Det hele er naturligvis bygget ind i Dinero, hvis blot du vælger, at du har købt dine ting fra EU. Du kan også læse mere om EU-moms, der går frem og tilbage, på din momsangivelse her.

Vejledning

I vores eksempel har vi købt en printer – og den er købt fra et firma i EU og sendt til os.

Vi skal oprette et købsbilag på OpretNyt køb – øverst til højre i Dinero.

I vores købsbilag vælger vi først og fremmest, at vi har købt vores printer fra EU. Så bruger vi forslaget “Computerudstyr” og vælger scenariet, at vi har købt det til brug i virksomheden.
(Havde vi købt varer til videresalg, kunne vi fx bruge forslaget “Varekøb”).

Viser et købsbilag udfyldt som i teksten ovenfor

Bemærk, at der ikke fremgår moms i købsbilaget. Der fremgår ligeledes et lille EU-flag, som indikerer, at momsen bliver behandlet korrekt.

Hvis du har fået en faktura, som betales senere, eller du har betalt i en anden valuta, kan du læse meget mere om, hvordan du bogfører et udenlandsk køb her.

Indledning

Når du handler med lande udenfor EU, er der særlige regler for, hvordan momsen skal indregnes på din momsangivelse. Dinero har styr på det for dig, så længe du vælger det rigtige scenarie, når du opretter købsbilaget i systemet.

Er det fysiske varer, som du har importeret (som vist i vores eksempel), skal du sørge for at være importørregistreret hos Erhvervsstyrelsen.

Vejledning

I vores eksempel har vi købt en printer – den er købt fra et firma udenfor EU.

Vi skal oprette et købsbilag på OpretNyt køb – øverst til højre i Dinero.

I vores købsbilag vælger vi først og fremmest, at vi har købt vores printer fra “Verden”. Derefter bruger vi forslaget “Computerudstyr” og vælger scenariet, at vi har købt den til brug i virksomheden.
(Havde vi købt varer til videresalg, kunne vi fx bruge forslaget “Varekøb”).

Viser et købsbilag udfyldt som i teksten ovenforBemærk, at der ikke fremgår moms i købsbilaget. Der fremgår ligeledes et lille “Verden”-flag, som indikerer, at momsen bliver behandlet korrekt.

Hvis du har fået en faktura, som betales senere, eller du har betalt i en anden valuta, kan du læse meget mere om, hvordan du bogfører et udenlandsk køb her.

Indledning

Nogle gange, når du handler med elektronikvirksomheder i Danmark, kan du få en faktura, hvor der er pålagt omvendt betalingspligt på momsen. Dette er kun på elektronisk udstyr som fx bærbare computere.

Omvendt betalingspligt betyder kort fortalt, at du selv skal beregne salgsmoms af beløbet og samtidigt fratrække momsen under købsmoms. Det har Dinero selvfølgelig styr på. Så længe du bruger vores købsbilag og vælger det rigtige scenarie, vil det bogføres efter reglerne.

Vejledning

I vores eksempel har vi købt en bærbar computer og modtaget en faktura, hvor der fremgår  omvendt betalingspligt på momsen.

Vi skal oprette et købsbilag på Opret Nyt køb – øverst til højre i Dinero.

I vores købsbilag bruger vi forslaget “Computerudstyr” og vælger scenariet, at vi har købt den til brug i virksomheden, hvor der fremgår omvendt betalingspligt på fakturaen.
(Havde vi købt computeren til videresalg, bruger vi scenariet hertil under “Computerudstyr”).

Viser et købsbilag udfyldt som i teksten ovenfor

Bemærk, at der ikke fremgår moms i købsbilaget.

Tips & bonusinfo

  • Skal du selv lave en faktura som køber (også kaldet et afregningsbilag)? Klik på linket, og læs mere om, hvordan du gør, samt hent en praktisk skabelon.
  • Er du stadigvæk i tvivl om, hvordan du bogfører dine udenlandske køb? Så kan du læse meget mere om, hvordan du bogfører køb fra udenlandske virksomheder her.
  • Melder den fejl, når du forsøger at godkende købet? Måske har du ikke fået oprettet kontakten korrekt. Læs her, hvordan du får oprettet din leverandør korrekt.
  • En hurtig note til dig med en momsregistreret virksomhed. Du vil måske opleve, at din momsfritagede kunde beder dig sende en regning uden moms, fordi de ikke kan trække den fra – men det kan og må du som udgangspunkt ikke (med mindre de kan henvise til nogle særregler for det). Det er altid sælgeren, som bestemmer, om der skal moms på en vare eller ej – ikke køberen. Af samme årsag kan jeg ikke bede om en regning uden moms nede i Netto.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram