Afregningsbilag

Normalt er det sælger, der udsteder en faktura til køberen af en vare eller tjenesteydelse. Under visse omstændigheder kan den dog også udstedes af køberen – og det kaldes for et afregningsbilag. Der er flere betingelser, der skal være overholdt, før afregningsbilaget er gyldigt, og det er køberens ansvar, at alle krav er overholdt.

 • Læsetid: 6 min.

 • Sidst opdateret 09/10/2023


Hvad er et afregningsbilag?

Et afregningsbilag er en faktura, hvor det er kunden, der udsteder den. Det kaldes også for selvfakturering, da det er køberen (modtageren af tjenesteydelsen eller varen), der både udsteder fakturaen og står for faktureringen på leverandørens vegne. 

Som regel er det sælger, der skal sørge for dokumentationskrav ved salg af en vare eller tjenesteydelse. Faktureringspligten kan dog også anses for at være opfyldt, hvis det er kunden, der laver et afregningsbilag, og alle betingelser er opfyldt.

Virksomheder kan bruge et afregningsbilag, hvis de fx har købt varer af en privatperson – men ikke har fået en faktura. Der kan også laves afregningsbilag mellem to danske virksomheder – her gælder dog flere betingelser, før det anses som gyldigt.

Skabelon og eksempel på afregningsbilag

Ligesom der er en række krav, som skal være opfyldt, før du kan lave et afregningsbilag som køber, er der også krav til, hvad selve bilaget indeholder. Vi har lavet en nem og praktisk skabelon, som indeholder alt det, du skal bruge, når du køber af en privatperson.

"*" indikerer påkrævede felter

*Du tilmelder dig samtidig Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Et afregningsbilag er i bund og grund et simpelt dokument, der fortæller, at en køber har købt noget af en sælger. Det skal indeholde en dato, oplysninger om køber og sælger, beskrivelse af vare/tjenesteydelse, pris og sælgers underskrift. 

Skabelonen overholder alle krav, og du kan downloade den, hvis du vil se et eksempel på et afregningsbilag, der er lige til at gå til.

Disse betingelser skal være opfyldt

Som sagt er det vigtigt, at faktureringspligten kan anses som værende opfyldt, når du laver et afregningsbilag. Det kan det kun blive, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Afregningsbilaget opfylder kravene til en fuld faktura
 • Der tydeligt står “Selvfakturering” eller “Self-billing”
 • Købers registreringsnummer (CVR-nummer) er angivet

Er der tale om en handel mellem to virksomheder, som er registreret i Danmark, gælder også følgende betingelser:

 • Begge virksomheder er momsregistrerede
 • Udstederen (køber) skal sikre sig, at sælger er momsregistreret med gyldigt (moms)registreringsnummer
 • Der skal være en skriftlig aftale om afregningsbilag (selvfakturering) mellem parterne

Der er altså flere ting, der skal være opfyldt, før du kan lave et gyldigt afregningsbilag. Hvis alle krav og betingelser er opfyldt, kan du downloade ovenstående skabelon og hurtigt udfylde afregningsbilaget.

Aftale om selvfakturering mellem parterne kan enten ske ved en skriftlig aftale, eller hvis der er vedtægtsmæssige eller lignende ensartede regler for levering og prisfastsættelse af varer. Den skal underskrives af den ansvarlige ledelse hos begge parter, og begge virksomheder skal opbevare et eksemplar af aftalen. 

Selve faktureringen via afregningsbilag skal ske på grundlag af nærmere specifikke oplysninger, som skal bero hos kunden – se evt. momsbekendtgørelsens § 68, stk. 4.

Gyldigt registreringsnummer – hvad er det, og hvordan tjekker du momsnummer?

Hvis du har købt en vare eller tjenesteydelse af en anden virksomhed, er det dig, der skal tjekke, om virksomheden er momsregistreret og har et gyldigt registreringsnummer. Alle momsregistrerede virksomheder har et unikt momsnummer – sådan finder du det:

 • Gå ind på skat.dk – vælg “Erhverv”
 • Tryk på “Moms”
 • Vælg “Indberetning og frister”
 • I dropdown-menuen vælger du “Søg på momsnumre” 
 • Vælg “Søg på momsnumre i Danmark

Din momsfradragsret er betinget af, at dokumentationen for købet er korrekt – hvilket afregningsbilaget ikke vil være, hvis den sælgende virksomhed ikke er momsregistreret.

Det skal du være særlig opmærksom på angående moms som modtager af et afregningsbilag:

Her skal du huske at tjekke, om der er anført et afgiftsbeløb, eller om afregningen på anden måde indbefatter moms.

Hvis ovenstående er tilfældet, skal udstederen af bilaget (altså køberen) betale momsbeløbet tilbage, når den er blevet gjort opmærksom på det.

Du skal altså stadig betale beløbet inklusiv moms, men du får pengene tilbage, når du gør den anden virksomhed opmærksom på det.

I denne situation skal du gøre den udstedende virksomhed opmærksom på, at der ikke er moms på afregningsbilaget og anmode om, at momsen faktureres.

Det er selvfølgelig en forudsætning, at de øvrige betingelser for udstedelsen af et afregningsbilag er opfyldt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du (altså sælger) udstede en sædvanlig faktura efter de almindelige regler.

Hvis du er i tvivl om reglerne, eller om betingelserne er opfyldt, anbefaler vi, at du tager kontakt til Skattestyrelsen.

Oftest stillede spørgsmål

Et afregningsbilag er en faktura udstedt af køberen af varen/ydelsen. Det er altså køber, som udsteder en faktura på vegne af sælger og på leverandørens vegne står for fakturering. Bilaget kan både bruges, når en virksomhed køber af en privatperson samt en anden virksomhed.

Selvfakturering er, når det er køber, der udsteder en faktura – normalt er det sælger, der gør det. Det er også køberen, der står for faktureringen, hvilket er grunden til, at det kaldes for selvfakturering (eller “self-billing”).

Du må lave et afregningsbilag, hvis det opfylder kravene til en fuld faktura, og der klart og tydeligt står “selvfakturering” eller “self-billing” på bilaget. Derudover er der også en række betingelser, der skal være til stede, før faktureringspligten anses for at være opfyldt.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Afregningsbilag

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram