Omdannelse fra personlig ejet virksomhed til selskab

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 03/04/2024


De fleste starter sin første virksomhed, som enkeltmandsvirksomhed, PMV eller interessentskab, hvilket også er fornuftigt.

Det er simpelt at oprette, billigt og ligetil at drive en personligt ejet virksomhed.

Når virksomheden begynder at vokse, kan der komme overvejelser om virksomhedstypen skal ændres til et selskab. Kan man det og hvordan gør man?

Svaret er teknisk set nej, da man ikke kan ændre virksomhedstype fra personligt ejet til selskab.
Den nye virksomhed vil få et helt nyt CVR nr. og være en ny virksomhed.

Der er dog en mulighed for at det nye selskab kan overtage værdier, tilgodehavende og gæld fra den personlige ejet virksomhed. Dette kaldes en skattefri virksomhedsomdannelse. Udover skattefri virksomhedsomdannelse er det også muligt at lave en skattepligtig virksomhedsomdannelse, men ofte vil den løsning ikke være ligeså fordelagtig.

For at lave en skattefri virksomhedsomdannelse kræver det, at du har en revisor til udarbejdelse af dokumenterne til omdannelse, samt værdiansætte virksomhedens aktiver og passiver.

Men hvad skal du gøre og hvad kan vi hjælpe dig med? 😊

Opret den nye virksomhed i Dinero

Du skal starte med at oprette den nye virksomhed i Dinero med det nye CVR-nummer og korrekte virksomhedstype.

Dette er vigtigt, så du ikke bogfører i regnskabet med det gamle CVR-nummer, og så vi sikrer os, at du bogfører i et regnskab med den korrekte kontoplan, da der er forskel på kontoplanen hos personligt ejede virksomheder og selskaber.

Du kan se, hvordan du opretter et ekstra firma under samme bruger, her. 

Pro-abonnement og import af kontakter og produkter

Hvis du ønsker Pro-abonnement på dit nye firma i Dinero, kan du opsige dit Pro-abonnement på det “gamle” firma og købe Pro-abonnement på det nye firma. Du kan opsige og tilkøbe Pro-abonnement ved at gå i Indstillinger → Dit abonnement. 

Hvis du har brug for hjælp til at administrere dit Pro-abonnement i forbindelse med oprettelse af nyt firma, kan du altid skrive til vores support. Vi hjælper meget gerne  💪🏼

I supporten har vi også mulighed for at hjælpe dig med at flytte dine kontakter og produkter fra et regnskab til et andet i Dinero. Her skal du endelig ikke tøve med at kontakte os.

Du kan læse mere om import af kontakter og produkter her.

Din revisor skal hjælpe dig

I en skattefri virksomhedsomdannelse overdrager du dit regnskab fra din enkeltmandsvirksomhed til dit nye selskab.

I forbindelse med den skattefrie virksomhedsomdannelse skal du have en revisor, som hjælper dig med at udarbejde udgangspunktet for det nye selskab, som efterfølgende skal indtastes i det nye regnskab i Dinero.

Åbningsbalancen kan du selv indtaste ved at følge guiden her.

I supporten kan vi også hjælpe dig med at indtaste åbningsbalancen i det nye selskab i forbindelse med den skattefrie virksomhedsomdannelse, hvis du har fået den udarbejdet, helt gratis. Her skal du udfylde formularen her.

Helt ny virksomhed

Hvis der ikke er tale om en skattefri virksomhedsomdannelse, vil det nye selskab være oprettet som en helt ny virksomhed.

Her skal du oprette virksomheden, som et nyt firma i Dinero med den korrekte virksomhedstype og bogføre selskabskapitalen. Og herefter bogfører du som en helt nystartet virksomhed.

Skal nogle af tingene fra din gamle virksomhed med over i selskabet, skal dette sælges fra din gamle virksomhed til den nye og dette skal ske på markedsvilkår 😊

Tips & bonusinfo

  • Læs mere om omdannelse fra enkeltmandsvirksomhed til selskab her.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram