Skattepligtig virksomhedsomdannelse – Fra virksomhed til selskab

Det kan være en god idé at omdanne din personligt ejede virksomhed til et selskab, hvis du fx ikke ønsker at hæfte personligt for hele virksomhedens gæld, eller gerne vil have en partner ind i virksomheden. Hvis du vælger skattepligtig virksomhedsomdannelse, vil det ofte være den mindst komplicerede løsning, til gengæld går du glip af nogle skattemæssige fordele.


Hvad er skattepligtig virksomhedsomdannelse? 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse er en måde at omdanne en personligt ejet virksomhed til et selskab. Når du omdanner skattepligtigt, skal du betale skat af alle de aktiver, selskabet overtager. 

Når du skal omdanne din virksomhed til et selskab, kan du gøre det på to måder: 

Når du omdanner en personligt ejet virksomhed til et selskab, indskyder du alle virksomhedens aktiver og passiver i det nye kapitalselskab. Som betaling for det, du har indskudt, får du aktier eller anparter i selskabet. 

Hvis virksomhedsomdannelsen er skattepligtig, skal der betales skat af de aktiver, som selskabet overtager. Det betyder, at fx goodwill og opsparet overskud kan udløse en større regning fra Skattestyrelsen.

Hvis virksomhedsomdannelsen derimod er skattefri, kan du indskyde din personligt ejede virksomhed i selskabet, uden at du skal betale skat af aktiverne. Så skal du først betale skat af fortjenesten, hvis du engang sælger dine anparter eller aktier.

Når du vælger skattefri virksomhedsomdannelse, kan du dermed udskyde skatten i mange år. Det er fx en fordel, fordi du kan bruge de penge, du har sparet i skat her og nu, til at investere i dit selskabs vækst.

Fordele ved skattepligtig virksomhedsomdannelse

Det kan selvfølgelig være en ulempe, at du skal betale skat med det samme, når du omdanner med skattepligtig virksomhedsomdannelse. Men nogle gange kan det faktisk også være en fordel at vælge denne ordning. 

Hvis det ikke er et særligt stort beløb, du skal betale skat af, kan skattepligtig virksomhedsomdannelse være en fordel. Der er nemlig en del krav, du skal overholde, hvis du skal omdanne skattefrit. Det vil derfor være noget mere krævende og besværligt, og i nogle tilfælde vil det slet ikke være muligt. 

Ved skattefri virksomhedsomdannelse gælder det blandt andet, at du skal overdrage alle din virksomheds aktiver og passiver til selskabet – dog ikke fast ejendom – og det skal ske senest seks måneder efter slutningen på indkomståret.

Der er desuden en lang række betingelser udover det nævnte, du skal have styr på, hvis du ønsker at omdanne din virksomhed til et selskab.  

Der er altså langt færre begrænsninger ved skattepligtig virksomhedsomdannelse, så du kan fx lave omdannelsen hele året uden at skulle tænke på at overholde en tidsramme. 

Hvis du derimod vælger skattefri virksomhedsomdannelse, kan der følge en del bekymringer med. 

Det er nemlig ikke muligt at gøre en virksomhedsomdannelse om. Det betyder, at du skal være helt sikker på, at du overholder reglerne. Ellers risikerer du at få en stor og uventet regning fra Skattestyrelsen, fordi omdannelsen alligevel ikke er skattefri. 

Hvad skal du have styr på ved skattepligtig virksomhedsomdannelse?

Selvom det nye selskab overtager alle passiver og aktiver fra din personligt ejede virksomhed, følger CVR-nummeret ikke med. 

Selskabet bliver nemlig til en ny juridisk enhed, der overtager den gamle virksomheds forpligtelser og tilgodehavender. Derfor skal selskabet også have sit eget CVR-nummer

Når du planlægger at lave en skattepligtig virksomhedsomdannelse, skal du også være opmærksom på, hvor meget din virksomhed er værd. Virksomheden skal nemlig som minimum have midler til at dække den startkapital, du skal indskyde i selskabet. 

Derudover skal der laves en værdiansættelse af aktiverne og passiverne i din virksomhed, så du ved, hvor meget du skal betale i skat. Der er flere forskellige metoder, du kan bruge til at værdiansætte din virksomhed

Uanset hvordan du griber det an, er det vigtigt, at din vurdering er objektiv, og at den vil matche en uvildig persons vurdering. Det kan derfor være en rigtig god idé at få fx en revisor til at lave vurderingen, så du er helt sikker på, at du ikke ender med at snyde dig selv eller stå med en stor efterregning.

Få dine kreditorers godkendelse

Når du skal omdanne din virksomhed, er det vigtigt, at du først sikrer dig, at dine vigtigste kontakter er med på idéen. Skattepligtig virksomhedsomdannelse kan nemlig have betydning for din aftale med banken, dine leverandører, din udlejer osv. 

Når du har en personligt ejet virksomhed, hæfter du personligt. Det betyder, at hvis du skylder penge, kan en kreditor kræve, at du betaler gælden med din personlige formue, hvis der ikke er penge nok i virksomheden. 

Er det derimod et selskab, der går konkurs, kan kreditor ikke gøre andet end at kræve de midler, der måtte være tilbage i selskabet. 

Når du laver en skattepligtig virksomhedsomdannelse, kan det altså kræve en del genforhandlinger. Og du skal være forberedt på, at du eventuelt må opsige de kontrakter, hvor du ikke kan få et samtykke til omdannelsen. Juridisk har du nemlig ikke ret til at flytte din gæld fra virksomhed til selskab uden kreditors accept.

Oftest stillede spørgsmål

Skattepligtig virksomhedsomdannelse er en måde at omdanne en personligt ejet virksomhed til et selskab, hvor du skal betale skat af alle de aktiver, selskabet overtager. Det kan fx være goodwill og opsparet overskud.

Når du skal omdanne din virksomhed til et selskab, skal du stifte et selskab, der overtager alle virksomhedens aktiver og passiver. Som en del af processen skal du også lave en værdiansættelse af virksomheden, så du ved, hvor meget du skal betale i skat ved omdannelsen.

Pernille Madelaire – Visma Dinero
Pernille Madelaire Dinero
Pernille er content writer hos Dinero. Sammen med sine dygtige kollegaer producerer hun artikler og indlæg til hjemmesiden. Hendes fornemmeste opgave er at formidle kompliceret regnskabsrelateret indhold, så du kan blive klogere på alle de vigtige begreber og regler, der er værd at kende til som selvstændig.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram