Firmagaver til dine medarbejdere – hvad skal du vide?

Det kan være svært at navigere i, hvornår firmagaver til dine medarbejdere er skattefrie, og hvornår de ikke er. Læs med og bliv klogere.


Hvad er firmagaver?

Firmagaver til dine medarbejdere hører under det, som kaldes personalegoder. Personalegoder kan være gaver eller ydelser, som tildeles medarbejderen. Nogle goder, som frugtordning, kaffe, te og motionsrum, er direkte tilknyttet til arbejdspladsen, mens andre ikke er. 

Betegnelsen “firmagaver” bruges ofte om de goder, som ikke har direkte tilknytning til arbejdet. For firmagaver gælder der nogle bestemte regler og undtagelser om beskatning, som du kan få et overblik over i de kommende afsnit.

Beskatning af gaver kaldes også gaveafgift. I linket kan du blive klogere på, hvad reglerne er i forhold til at give gaver indenfor familien samt til venner.  

Beskatning af firmagaver

For firmagaver uden direkte tilknytning til arbejdet gælder det, at den enkelte medarbejder må modtage gaver til en samlet værdi af 1.200 kr. inkl. moms (2021-tal), uden at medarbejderen skal betale skat af dem. 

Hvis det samlede gavebeløb overstiger de 1.200 kr. pr. medarbejder, skal medarbejderen betale skat af alle gaver, som vedkommende har modtaget i løbet af året. Det kan derfor godt betale sig at være opmærksom på den skattefrie beløbsgrænse, når du giver dine medarbejdere firmagaver. 

Vær også opmærksom på, at den enkelte medarbejder kan have modtaget gaver fra flere arbejdsgivere. Disse er også inkluderet i beløbsgrænsen på de 1.200 kr.

Hold øje med satsen

Beløbsgrænsen for firmagaver kan ændre sig fra år til år. Det betyder, at grænsen for, hvor meget du må give dine medarbejdere, uden at de beskattes, kan blive højere eller lavere. 

Derfor er det klogt at holde sig opdateret på, hvad beløbsgrænsen er for det år, du forærer dine firmagaver. Vi opdaterer løbende satserne her på siden, så du altid kan se de opdaterede satser.

Særlige undtagelser

I nogle særlige tilfælde afviger reglerne. Herunder er der en række undtagelser, du skal være opmærksom på, når du giver firmagaver til dine medarbejdere i forbindelse med fx fødselsdage og højtider. 

Lejlighedsgaver

Gaver i forbindelse med fødselsdage, barnedåb, bryllupper etc. kaldes lejlighedsgaver. Lejlighedsgaver beskattes ikke og er heller ikke inkluderet i den almindelige beløbsgrænse på 1.200 kr. pr. medarbejder.

Der er ingen øvre grænse for, hvor mange penge der må bruges på lejlighedsgaver, men du skal alligevel passe på. Hvis værdien af gaven overskrider et fornuftigt beløb, bliver medarbejderen nemlig beskattet for gaven. 

Lejlighedsgaver er dermed en særlig undtagelse, hvor du skal bruge din sunde fornuft til at vurdere, hvad der er rimeligt at bruge på gaven. 

Jubilæumsgaver 

Du kan give skattefrie jubilæumsgaver på op til 8.000 kr. til en medarbejder. Reglerne gælder dog ikke alle jubilæer, som du kan se nedenfor.

Giv skattefrie jubilæumsgaver efter:

 • 25 år
 • 30 år
 • 35 år
 • 40 år
 • 45 år
 • 50 år

Hvis det er virksomheden, som har jubilæum, kan du også give en gave, der er skattefri – hvis virksomheden har 25-års jubilæum, eller hvis den har eksisteret i et antal år, som er deleligt med 25. Alle fuldtidsmedarbejdere skal have for samme beløb, ligesom deltidsansatte skal have en forholdsmæssig andel.

Firmajulegaver

For firmajulegaver gælder nogle andre regler og undtagelser, som du kan blive endnu klogere på i denne guide til skattefri firmajulegaver. Firmajulegaven er dog som udgangspunkt skattefri for medarbejderen, hvis beløbet ligger inden for loftet på 900 kr. inkl. moms. 

Det betyder, at julegaven ikke længere er skattefri, hvis værdien overskrider 900 kr., og den samlede sum overstiger beløbsgrænsen på de 1.200 kr. Medarbejderen beskattes i dette tilfælde af alle gaver. 

Hvis medarbejderen ikke har modtaget andre gaver i løbet af året, må julegaven dog have en værdi på højst 1.200 kr., uden at medarbejderen bliver beskattet for det. Det er nemlig først, når den samlede grænse overskrides, at der skal tænkes på beskatning.

Reglerne kan være komplicerede at forstå. Derfor har vi lavet et par eksempler nedenfor, hvor du kan se forskellige sammensætninger af firmagaver og julegaver – og hvornår de er skattefrie, og hvornår der skal betales skat. 

 • Firmajulegave til en medarbejder for 1.200 kr. og ingen andre gaver – ingen beskatning, da den overordnede beløbsgrænse ikke er overskredet 
 • Julegave til 900 kr. og andre firmagaver i løbet af året for 500 kr. –
  beskatning af de 500 kr. for firmagaverne, da den samlede beløbsgrænse er overskredet (men ikke den separate grænse for julegaver)
 • Firmajulegave til 500 kr. og andre gaver for 1.000 kr. i løbet af året – beskatning af de 1.000 kr. til firmagaver, da den samlede beløbsgrænse for gaver er overskredet, mens beløbet for julegaven er under grænsen 

Se endnu flere eksempler på, hvordan dine medarbejdere beskattes af firmajulegaver via linket. 

Særlige regler for kontanter og gavekort

Firmagaver til dine medarbejdere er altid skattepligtige for medarbejderen, hvis gaverne er i form af kontanter eller gavekort, som kan ombyttes til kontanter – også selvom beløbet ikke overstiger beløbsgrænsen på 1.200 kr. 

Et gavekort er altid skattepligtigt, hvis det har mange anvendelsesmuligheder og kan bruges på et stort udvalg af varer eller ydelser. Medarbejderen beskattes dog ikke, hvis gavekortet kun kan indløses til enkelte varer eller ydelser, som er bestemt af arbejdsgiveren på forhånd. 

Et gavekort skal beskattes, hvis det kan: 

 • Byttes til kontanter
 • Hentes ned i digital form
 • Bruges til en bred vifte af varer, butikker og oplevelser
 • Bruges på store dele af virksomhedens eget sortiment af varer eller ydelser 

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om de specifikke regler, der gælder, når du giver en medarbejder kontanter eller gavekort i firmagave

Skattefrit oplevelsesgavekort i 2021

I 2021 gælder der helt særlige regler, som betyder, at du har lov at give dine medarbejdere et skattefrit gavekort på op til 1.200 kr. Gavekortet skal være til oplevelser inden for EU’s grænser og kan fx være:

 • Teaterforestillinger
 • Forlystelsesparker 
 • Restaurantbesøg
 • Biografbesøg 
 • Hotelophold 

Det skattefrie gavekort ligger udover de almindelige personalegoder og firmagaver, som også har en skattefri beløbsgrænse på 1.200 kr. Det vil sige, at du, som arbejdsgiver, har mulighed for at give dine medarbejdere gaver af værdi på 2.400 kr. Dette er inklusiv det ekstraordinære oplevelsesgavekort. 

Medarbejderen beskattes kun, hvis oplevelsesgavekortet overskrider de 1.200 kr., eller hvis den enkelte medarbejder modtager flere oplevelsesgavekort, der tilsammen overskrider værdien på de 1.200 kr.  

Det kan være svært at vide, hvad der er en oplevelse, og hvad der ikke er. Gavekort til fitnesscentre og takeaway-restauranter uden siddepladser er fx ikke inkluderet i det skattefrie oplevelsesgavekort. På Skattestyrelsens hjemmeside kan du læse mere om, hvad der ikke er inkluderet i oplevelsesgavekortet.

Oftest stillede spørgsmål

Firmagaver er en del af de personalegoder, du kan give til dine medarbejdere. Betegnelsen bruges ofte om de goder, som ikke er direkte knyttet til arbejdet, såsom et gavekort til en middag.

Der er regler og faste satser, som ændrer sig med jævne mellemrum. Beløbsgrænsen for hvor meget du må give til din medarbejder, uden at vedkommende beskattes af det, ændrer sig fra år til år.

Dine medarbejdere beskattes, hvis du forærer dem et gavekort med flere brugsmuligheder. Medarbejderen bliver også beskattet, hvis gavekortet kan byttes til kontanter.

Hvis du ønsker at forære et gavekort, som ikke beskattes, skal det være under beløbsgrænsen og udelukkende kunne indløses til udvalgte varer eller ydelser.

Gavekortet ligger uden for almindelige firmagaver og personalegoder. Det skattefrie oplevelsesgavekort er et tiltag, som skal øge omsætningen for virksomheder i oplevelsesindustrien i år 2021.

Med tiltaget kan du forære dine medarbejdere et gavekort til en oplevelse op til beløbsgrænsen, uden at de beskattes af det.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram