Udgivet 28/12/2020

Afgifts- og skattefri gave – om skat og gaveafgift på pengegaver

Når det kommer til gaver og eventuel gaveafgift, er der forskel på, om det er fra familien eller et firma. Private kan give store pengegaver, før de skal betale gaveafgift, mens beløbsgrænsen på en skattefri gave for virksomheder er meget lavere. Læs mere om reglerne for skattefrie gaver til private og fra arbejdsgiver her.

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Skrevet af Lasse Hansen
Læsetid: 17 min.
Afgifts- og skattefri gave - inklusiv pengegaver

Der skelnes som udgangspunkt mellem nær familie og alle andre, når det kommer til skattefrie gaver. Medarbejdere kan som hovedregel modtage gaver op til et vist beløb, før de skal betale skat – der er dog særregler for blandt andet julegaver og bonusser.

Hvad er en afgifts- og skattefri gave? 

En skattefri gave er en gave, du kan give, uden at modtageren skal betale skat af beløbet. Der er ingen grænse mellem ægtefæller, mens beløbsgrænsen er lavere til børn og børnebørn. Den laveste beløbsgrænse for skattefrie gaver er til svigerbørn og stedbørn. Du kan ikke give skattefrie gaver til søskende og fjerne slægtninge. 

Fødselsdagsgaver, julegaver, bryllupsgaver, jubilæumsgaver og lignende almindelige gaver og lejlighedsgaver er skattefrie, hvis gaven udgør en beskeden værdi. Det gælder også for reklamegaver.

Gaver fra en arbejdsgiver er ikke skattepligtige op til et vist (mindre) beløb. Der gælder særlige regler for blandt andet lejlighedsgaver og julefrokoster. Skattereglerne for traditionelle gaver og pengegaver fra arbejdsgivere er også forskellige. 

Læs mere om afgifts- og skattefrie gaver til private og medarbejdere i de kommende afsnit. Du kan også klikke på et link i oversigten nedenfor, hvis du leder efter svar på noget helt specifikt. Så kommer du direkte til afsnittet.

Du skal også være opmærksom på, at der er forskel på, hvad en ægtefælle må, hvis den anden bliver syg eller er ude af stand til at tage vare på sig selv. En værge skal fx ansøge om at bruge af personens formue (også pengegaver), mens du med en gyldig fremtidsfuldmagt gerne må give pengegaver til fx jeres børn.

Er pengegaver til familie og venner skattefrie?

Der er ikke nogen samlet maksimumgrænse for, hvad du må give i skattefri gave til familie og venner. Det afhænger nemlig af, hvor tæt relationen er. 

Hvis du får gaver som tak for et foredrag, er gaven altid skattepligtig. Det gælder også, hvis du fx er blogger og får sendt gaver, du kan anmelde – også selvom du vælger ikke at skrive om dem. Du skal selv oplyse værdien på din årsopgørelse i rubrik 20.

Beløbsgrænsen for skattefrie gaver og pengegaver til familie og venner er stigende:

2018201920202021202220232024
Barn/stedbarn, barnebarn og oldebarn64.300 kr.65.700 kr.67.100 kr.68.700 kr.69.500 kr.71.500 kr.74.100 kr.
Forælder/
stedforælder
64.300 kr.65.700 kr.67.100 kr.68.700 kr.69.500 kr.71.500 kr.74.100 kr.
ÆgtefælleIngen grænseIngen grænseIngen grænseIngen grænseIngen grænseIngen grænseIngen grænse
Bedsteforældre64.300 kr.65.700 kr.67.100 kr.68.700 kr.69.500 kr.71.500 kr.74.100 kr.
Svigerbarn (ægtefælle i live)22.500 kr.23.000 kr.23.500 kr.24.000 kr.24.300 kr.25.000 kr.25.900 kr.
Svigerbarn (ægtefælle er død) 64.300 kr.65.700 kr.67.100 kr.68.700 kr.69.500 kr.71.500 kr.74.100 kr.
Bofælle*64.300 kr.65.700 kr.67.100 kr.68.700 kr.69.500 kr.71.500 kr.74.100 kr.
Alle andre
(også søskende)
Skrives på årsopgørelse (rubrik 20)Skrives på årsopgørelse (rubrik 20)Skrives på årsopgørelse (rubrik 20)Skrives på årsopgørelse (rubrik 20) Skrives på årsopgørelse (rubrik 20) Skrives på årsopgørelse (rubrik 20) Skrives på årsopgørelse (rubrik 20)

*Bofælle dækker fx over personer, som har haft fælles bopæl de sidste to år, før gaven blev givet – og skal bo sammen, når gaven gives. Det dækker også over personer, som har boet sammen i to sammenhængende år, men hvor den ene er flyttet på institution. Der gælder særlige regler for plejebørn efter fem sammenhængende år.

Hvis du giver en pengegave større end beløbsgrænsen, er hele gaven ikke længere skattefri. Gaveafgiften (gældende 2019-2022) for beløbet over beløbsgrænsen er:

 • Barn/stedbarn, barnebarn og oldebarn – 15%
 • Forælder – 15% 
 • Ægtefælle – ingen, da alle kontantgaver er afgifts- og skattefrie 
 • Bedsteforælder – 36,25%  
 • Stedforælder – 36,25% 
 • Svigerbarn (ægtefælle i live/død) – 15%
 • Bofælle – 15% 
 • Alle andre (også søskende) – ingen, da gaven altid skal skrives på årsopgørelsen

Alle tal er vejledende for pengegaver på baggrund af Skattestyrelsens satser. Hvis du har spørgsmål til en specifik situation, kan du ringe på 72 22 28 28. Her kan du fx spørge om, hvordan du skal forholde dig i forhold til gaveafgift, en specifik skattefri gave og gaver generelt. 

Indberetning og betaling af gaveafgift på gaver og pengegaver

Der er forskel på, om du får pengegaver eller andre gaver. Du skal dog potentielt stadig betale gaveafgift for begge typer. Gavens værdi skal beregnes, når der er tale om en ting. Det kan du fx gøre med en faktura.

 • Værdipapirer (optaget til handel på et reguleret marked) værdiansættes til kursen på tidspunktet, hvor gaven modtages
 • Aktiver (ikke optaget til handel på et reguleret marked) værdisættes til handelsværdien på tidspunktet, hvor gaven modtages – fx unoterede aktier, bil og valuta
 • Brugsværdi opgøres som de udgifter, der er forbundet med at benytte fx bilen, forældre stiller til rådighed for deres barn – registreringsafgift, afskrivninger, benzin etc.
 • Fast ejendom skal altid sælges til markedsværdien – 85-115% af den seneste offentlige ejendomsvurdering, hvis boligen ikke er vurderet som udlejet

Har du kendskab til særlige omstændigheder, som betyder, at den seneste vurdering ikke er udtryk for ejendommens reelle markedsværdi? Så kan du ikke sælge ejendommen til et beløb, der ligger inden for de 85-115% af vurderingen. 

Betal gaveafgift af pengegaver, værdipapirer og andet

Hvis du har fået kontanter, værdipapirer og andet (fx en båd eller bil), skal du betale gaveafgift, hvis værdien overstiger beløbsgrænsen for skattefrie gaver. Det gør du ved at udfylde en digital blanket på Skattestyrelsens hjemmeside – som du også betaler via.

Du kan kun bruge blanketten, hvis du har fået gaven af en person nævnt i afsnittet “Hvor meget må man give skattefrit til familie og venner i gave?” – på nær søskende – eller hvis I har boet sammen de sidste to år, før gaven er modtaget. Det er ikke en skattefri gave, hvis du har fået den af andre end disse, og værdien skal angives i rubrik 20 på årsopgørelsen.

Betal gaveafgift af andre gaver end kontanter

Du skal også betale gaveafgift, hvis du fx får overdraget en virksomhed. Du skal udfylde en såkaldt gaveanmeldelse og betale gaveafgiften via netbank eller dit pengeinstitut, samtidig med at du sender gaveanmeldelsen. 

Vær opmærksom på, at du senest skal anmelde og betale afgiften for gaven den 1. maj året efter, du har modtaget den. Der kommer renter på beløbet, hvis du anmelder og betaler for sent. 

Skulle modtageren eller giveren dø, efter gaven er givet, bliver fristen forkortet. Så skal gaven anmeldes og gaveafgiften betales senest otte uger efter dødsfaldet. 

Indsamlede penge kan være en skattefri gave

Hvis du har samlet penge ind til en anden, er det kun i særlige tilfælde, der er tale om en afgifts- og skattefri gave. 

Indsamlede penge er kun skattefrie, hvis pengene:

 • Alene er er en anerkendelse af modtagerens fortjenester
 • Er givet i anledning af alvorlig sygdom eller tilskadekomst hos modtageren
 • Er givet til personer eller efterladte til personer, som har været ude for en forbrydelse, ulykke eller katastrofe

Giverne kan ikke få fradrag for deres bidrag, som de normalt kan ved at støtte velgørende formål. Det er vigtigt, at indsamlingen ikke sker på modtagerens initiativ. I så fald er der ikke tale om en skattefri gave, og modtageren skal betale skat af beløbet. 

Indsamlingen skal være foregået blandt en større gruppe mennesker, og det er samtidig et krav, at pengene er givet én gang for alle – der må fx ikke være tale om et lån, og de må ikke komme med et krav om tilbagebetaling eller modydelse. 

Skat og skattefrie gaver til ansatte fra arbejdsgiver

Reglerne for skattefrie gaver til ansatte og medarbejdere er typisk mere simple end gaver til privatpersoner. Personalegoder og gaver fra arbejdsgiver er som udgangspunkt afgifts- og skattefrie op til 1.300 kroner inkl. moms (2024-tal).

Der er ikke tale om, at du må give skattefrie gaver til ansatte og medarbejdere på 1.300 kroner flere gange om året. Der er tale om den samlede værdi, som personalegoderne og gaven/gaverne udgør. 

Arbejdsgiver/medarbejder skal oplyse gavens værdi til Skattestyrelsen

 • Overstiger værdien af én gave 1.300 kroner, skal arbejdsgiveren indberette gaven
 • Er der tale om flere gaver (som samlet overstiger 1.300 kroner) skal medarbejderen oplyse beløbet i rubrik 20 på årsopgørelsen

Du skal være opmærksom på, at kontantgaver altid er skattepligtige. Det gælder også gavekort, hvis de kan ombyttes til kontanter eller har brede anvendelsesmuligheder – fx i et storcenter. Er det tilfældet, skal arbejdsgiveren altid indberette beløbet. 

Arbejdsgiveren kan trække udgiften fra som driftsomkostning – der er dog intet momsfradrag. Bonusser til medarbejdere kan også betragtes som en driftsomkostning.

Jubilæums- og lejlighedsgaver til ansatte fra arbejdsgiver

Hvis en medarbejder har været ansat 25, 35, 40, 45 og 50 år i en virksomhed, kan han få op til 8.000 kroner skattefrit. Fratrædelsesgodtgørelser på op til 8.000 kroner er også skattefrie.

Er det virksomheden, der har 25-års jubilæum (eller har eksisteret i et andet antal år, som kan deles med 25), kan medarbejderne få skattefrie jubilæumsgaver på op til 8.000 kroner. Det er dog et krav, at alle får samme beløb, og deltidsansatte får en forholdsmæssig andel.

Når det kommer til værdien af lejlighedsgaver, er der ingen faste grænser. Hvis de er større end, hvad der som regel anses for passende, er lejlighedsgaverne skattepligtige. Lejlighedsgaver tæller almindelige gaver, som markerer en privat mærkedag – fx bryllup, barnedåb og fødselsdag.

Arbejdsgiveren kan trække alle udgifter til ovenstående skattefrie gaver fra som driftsomkostning. 

Firmajulegaver – julegaven er som regel en skattefri gave

Der gælder særlige regler for firmajulegaver, når det kommer til afgifts- og skattefrie gaver. Selvom det samlede beløb overstiger beløbsgrænsen på 1.300 kroner, bliver julegaven ikke beskattet, hvis den maksimalt koster 900 kroner (2022-tal). 

 • Tingsgaver (fx vin og chokolade) på op til 900 kroner tæller med i de 1.300 kroner, men julegaven er ikke skattepligtig, hvis grænsen overskrides
 • Tingsgaver på mellem 900-1.300 kroner tæller med i den samlede beregning, og hvis beløbsgrænsen på 1.300 kroner overskrides, skal der betales skat af det fulde beløb

Der er aldrig tale om en skattefri gave, hvis værdien er over 1.300 kroner. Denne vil altid være skattepligtig. Her skal arbejdsgiveren oplyse beløbet til Skattestyrelsen som en del af lønnen – kan også trækkes fra som en driftsomkostning. 

Det lyder måske forvirrende, hvornår der skal betales skat af firmajulegaver (og personalegoder). Jeg har lavet et eksempel, så det forhåbentligt er lidt mere overskueligt. 

Julegavens værdiVærdi af andet personalegodeBeskatningForklaring
900 kroner0 kronerIngenJulegaver på højst 900 kroner er skattefrie
900 kroner300 kronerIngenDen samlede værdi overstiger ikke grænsen på 1.300 kroner
1.300 kroner0 kronerIngenBeløbet er ikke over beløbsgrænsen på 1.300 kroner (da der ikke er givet andre gaver i løbet af året)
980 kroner420 kroner1.400 kronerJulegaveloftet og den samlede beløbsgrænse er begge overskredet. Derfor er hele beløbet skattepligtigt
900 kroner500 kroner500 kronerDen overordnede grænse på 1.300 kroner er overskredet, men loftet for julegaver er ikke. 

Kontantgaver er som skrevet altid skattepligtige. Gavekort kan dog være enten en skattepligtige (A-indkomst) eller skattefri gave for medarbejderen.

Gavekort er skattepligtige, hvis de kan ombyttes til kontanter, eller hvis de har bred anvendelsesmulighed og gælder til fx et supermarked eller byggemarked. Der er også tale om bred anvendelsesmulighed, hvis de fx er til arbejdsgiverens varesortiment.

Gavekort er en skattefri gave for medarbejderen, hvis: 

 • Det gælder til få, udvalgte gaver hos en udbyder online
 • Gaven på forhånd er valgt af arbejdsgiveren til den enkelte medarbejder
 • Det er til én bestemt navngiven restaurant, hvor det kun kan bruges til fx en tre-retters-menu, som arbejdsgiveren har sammensat

Der er kun tale om en skattefri gave, hvis den samlede beløbsgrænse for gaver ikke overskrides.

Julefrokoster beskattes som regel ikke, når der er tale om en rimelig varighed og omfang. Hvis julefrokosten holdes virtuelt, og der sendes mad og drikke hjem til medarbejderne, er den stadig skattefri for medarbejderne. Sådan bogfører du udgiften til julefrokosten.

Hvis du er Dinero Pro-bruger, har vi lavet en guide, hvor du kan se, hvordan du bogfører julegaver til dine medarbejdere og forretningsforbindelser. Læs mere om gaver og julegaver til ejere og kunder i de kommende afsnit.

Julegaver til dig selv i personlig ejede virksomheder og ejere i selskaber

Hvis der kun er dig i virksomheden, kan du som ejer af en personlig ejet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed etc.) ikke få fradrag for julegaver købt til dig selv. Det gælder også for ejere af selskaber (ApS, IVS og A/S), hvor det kun er dig i firmaet. 

Selvom I er flere ejere i et selskab, kan I heller ikke få fradrag for julegaverne, hvis I ikke har medarbejdere. Der skal med andre ord være medarbejdere i virksomheden, før du må trække julegaver fra – det gælder for alle virksomhedstyper.

Gaver til kunder har som regel en begrænset fradragsret

Julegaver og almindelige gaver til kunder anses som hovedregel for at være en repræsentationsudgift. Det betyder, at der er begrænset fradragsret. Udgifterne kan kun fratrækkes med 25% skattemæssigt, og der er ingen momsfradrag. 

Der er kun mulighed for fuldt fradrag (for skat og moms), hvis du giver samme gave til flere nuværende og/eller potentielle kunder. Hvis din gave til kunder koster under 100 kroner eksklusiv moms, har dit logo/navn på sig og ikke kan spises eller drikkes, anses den som en reklamegave, hvor der er fuldt momsfradrag.

Hvis der er tale om en gave til enkeltpersoner af ikke-ubetydelig værdi, er gaven i princippet skattepligtig for modtageren. Det er modtageren, som har ansvaret for at indberette til Skattestyrelsen. Værdien kan typisk sættes til 50% af kundegavens formodede kostpris, men der er undtagelser. 

Giv en skattefri gave til foreninger

Både privatpersoner og virksomheder får skattefradrag, hvis de har givet en gave eller leveret ydelser til almenvelgørende foreninger, organisationer og kultur- og forskningsinstitutioner. 

Det er dog et krav, at den velgørende forening er godkendt til at modtage gaver og/eller ydelser med fradragsret, for at du kan få fradraget. Det er Skattestyrelsen, som godkender foreninger i Danmark, og det er også dem, de skal indberette beløbet til. Se listen over godkendte foreninger.

Hvis du gerne vil donere til velgørenhed som virksomhed, kan man generelt sige, at donationen skal bidrage til virksomhedens eksistens. Det vil med andre ord sige, at du ikke nødvendigvis får et skattefradrag for din donation. Sådan bogfører du donation til velgørenhed som Dinero Pro-bruger.

Der findes også donationer, som er fradragsberettiget som reklameudgift – i modsætning til donationer til almennyttig foreninger. Det kan fx være indsamlingsshow eller sportsbegivenheder. Hvis virksomheden kan dokumentere, at der er en rimelig balance mellem donationens størrelse og modydelsen i form af blandt andet eksponering, reklame og imagepleje, er der fuldt fradrag efter de almindelige regler om fradrag for reklameudgifter. 

Spar skat med gaver til velgørende foreninger og forskningsinstitutioner

Bidrag, donationer og gaver til velgørende foreninger, organisationer, fonde, institutioner, stiftelser og religiøse samfund giver et fradrag. Du kan ikke selv indberette den skattefrie gave og bidrag på årsopgørelsen. Det skal foreningen gøre. Se indberettede gaver.

Fakta om fradrag for bidrag og gaver til velgørende foreninger:

 • 17.200 kroner er det højest mulige fradrag (i 2022 – i 2021 var det 17.000 kroner)
 • Hvis du giver foreningen dit CPR-nummer, får du automatisk fradraget
 • Der er fradrag for både store og små beløb
 • Fradragets værdi er på cirka 26% – du sparer cirka 26 kroner i skat, hvis du giver 100 kroner
 • Du får fradrag for alle beløb, hvis du giver gaver til forskning
 • Der er ikke fradrag for kontingenter og varekøb

Der gælder særlige regler for gaver og skat, hvis du binder dig i 10 år. Binder du dig med et fast beløb i 10 år, får du et fradrag på højst 15% af din personlige indkomst med tillæg af din positive nettokapitalindkomst – uanset størrelsen på din indkomst, kan du altid få fradrag på op til 15.000 kroner. Beløbet kommer automatisk med på din forskuds- og årsopgørelse.

Giver du gaver til forskning, er der ingen beløbsgrænse. Du kan med andre ord få fradrag for beløb, som er over grænsen på 17.200 kroner. Se godkendte foreninger til forskningsgaver. Fradragsbeløbet gælder for alle skatteydere, selskaber, fonde etc. 

Sidder du i fx en velgørende forening eller organisation og skal indberette donationer, gør du det på skat.dk via linket. Her kan du også se frister og vejledninger.

Sådan bliver foreninger godkendt til skattefradrag for donationer

Der skal først og fremmest være tale om en forening, som er almenvelgørende eller på anden vis har et almennyttigt formål. Det betyder med andre ord, at foreningens formål fx har et socialt, kunstnerisk, videnskabeligt eller humanitært formål.

Skattestyrelsens krav til foreninger for at blive godkendt til skattefradrag for donationer:

 • Årlig indtægt på mindst 150.000 kroner
 • Minimum 100 personer skal have givet mindst 200 kroner årligt 
 • En demokratisk valgt bestyrelse
 • Minimum 300 kontingentbetalende medlemmer
 • Skal høre hjemme i Danmark eller et andet EU-/EØS-land

Hvis I er en lokalforening, som er medlem af en landsorganisation, der allerede er godkendt af Skattestyrelsen, er det ikke muligt at blive godkendt. 

Ansøgningsblanketten finder I her – fristen for at blive godkendt i indeværende år er den 1. oktober. I skal vedlægge seneste regnskab, underskrevne og daterede vedtægter samt dokumentation for, at I opfylder kravene.

I kan nemt styre regnskab og abonnementsbetaling som forening i Dinero. Så kan I have fokus på aktivitet og fællesskab i stedet for regnskabsregler og bogføring.

Der er skat på nogle gaver fra udlandet i form af moms og told

Der gælder som udgangspunkt de samme afgiftsregler og regler for skat på gaver fra udlandet (inden for EU), som hvis gavegiveren boede i Danmark. Men hvis du får en fysisk gave fra en person uden for EU, kommer der ofte ekstra afgifter på gaven.

Definitionen på en gave er, at forsendelsen sker lejlighedsvis, kun indeholder varer bestemt til modtagerens eller dennes families personlige brug, samt at den skal være sendt uden nogen form for betaling eller krav om modydelse. 

Får du en fysisk gave fra en person uden for EU, skal du betale skat af gaven fra udlandet i form af moms og told – hvis den er mere end 360 kroner værd. Her skelnes ikke mellem familie, venner og fremmede. 

 • Moms på gaver fra udlandet over 360 kroner er 25% af gavens værdi inklusiv fragt
 • Toldsatsen varierer afhængig af varen – hvis værdien er under 5.250 kroner bruges enhedstoldsatsen på 2,5%, uanset hvilken vare der er tale om (på nær tobaksvarer)

Ved gaver sendt fra lande uden for EU er det transportøren, som opkræver told, moms og et eventuelt gebyr for at fortolde gaven. Der gælder særlige regler, hvis gaven indeholder vin, spiritus, tobaksvarer eller parfume. 

Gavens værdi er den pris, afsenderen har givet for varerne i udlandet – inklusiv eventuelle afgifter. Det vil ofte være en konkret vurdering, når gaven skal fortoldes. Transportomkostninger tæller ikke med i den samlede vurdering

Oftest stillede spørgsmål

Hvordan beskattes gaver?

Gaver beskattes ud fra den værdi, de udgør. Det betyder, at værdien for ting skal beregnes. Her gælder forskellige regler for fx værdipapirer, aktiver, brugsværdi og fast ejendom. 

Selve beskatningen er forskellig. Fx kan nære familiemedlemmer som udgangspunkt give større gaver end et svigerbarn, ligesom gaveafgiften også er mindre for nære familiemedlemmer. 

Gaver fra arbejdsgiver skal enten indberettes i rubrik 20 på årsopgørelsen eller som skattepligtig A-indkomst. Det er størrelsen på gaven, som afgør dette.

Hvornår skal man betale skat af gaver?

Du skal betale skat af gaver, hvis den samlede værdi overstiger beløbsgrænsen. Der er forskel på, om gaven er fra privatpersoner eller din arbejdsgiver.

Beløbsgrænsen for gaver fra private er meget højere, end grænsen for firmagaver – fx julegaver. Firmajulegaver er undtaget fra den samlede beløbsgrænse, hvis de ikke overstiger beløbsgrænsen for julegaver. Det betyder, at selvom du overstiger den samlede beløbsgrænse for gaver fra din arbejdsgiver, skal du ikke betale skat af julegavens værdi.

Hvis der er tale om lejlighedsgaver af en rimelig størrelse, er der altid tale om en skattefri gave. Det gælder fx fødselsdagsgaver, dåbs- og bryllupsgaver og jubilæumsgaver.

Hvor meget skal man betale i skat af gaver?

Det er meget forskelligt, hvor meget du skal betale i skat af gaver. Gaveafgiften på gaver fra familie (og bofæller) går fra 15-36,25%. 

For alle andre (det gælder også søskende) skal alle gaver skrives på årsopgørelsen og beskattes som “Anden personlig indkomst”. Hvis størrelsen på gaver fra din arbejdsgiver overstiger beløbsgrænsen, skal de også beskattes..

Skal man betale skat af pengegaver?

Pengegaver er skattefrie op til et vist beløb, når de kommer fra familiemedlemmer. Pengegaver fra virksomheder er som udgangspunkt altid skattepligtige.

Beløbsgrænsen for skattefrie pengegaver har været stigende de sidste år. Se den samlede oversigt på siden.

Skal gaver indberettes til Skattestyrelsen?

Hvis gavens værdi er under beløbsgrænsen, skal de som udgangspunkt ikke indberettes til Skattestyrelsen. Lejlighedsgaver er som udgangspunkt altid skattefrie og tæller med ikke i den samlede vurdering.

Beløbsgrænsen for gaver fra familie og arbejdsgiver er forskellig. Du skal være opmærksom på, at beløbsgrænsen gælder for alle gaver modtaget i løbet af året – og gælder altså ikke per gave. 

Hvis du har fået kontantgaver fra din arbejdsgiver, er de altid skattepligtige og skal derfor indberettes til Skattestyrelsen. Det er dog arbejdsgiverens pligt at indberette disse.

Er gaver (donationer) til velgørende foreninger og forskning skattefrie?

Hvis foreningen er godkendt af Skattestyrelsen, er alle donationer op til grænsen skattefrie. Du får automatisk skattefradraget, hvis du oplyser dit CPR-nummer til foreningen/institutionen. 

Der er ingen øvre beløbsgrænse for gaver til forskning. Det betyder, at du også kan få fradrag for beløb, som er over den normale grænse for donationer og gaver til foreninger og institutioner.

Er der skat på gaver fra udlandet?

Der gælder de samme regler på gaver fra udlandet (inden for EU), som hvis afsenderen boede i Danmark. Hvis gaven er fra et land uden for EU, kan der komme ekstra afgifter på gaven afhængig af dens værdi.

Hvad var beløbsgrænsen for skattefrie gaver i 2017?

I 2017 gik beløbsgrænsen for skattefrie gaver fra 22.000 kroner (svigerbarn med ægtefælle i live) til 62.900 (for de fleste andre familiemedlemmer).

Hvad var beløbsgrænsen for skattefrie gaver i 2018?

I 2018 gik beløbsgrænsen for skattefrie gaver fra 22.500 kroner (svigerbarn med ægtefælle i live) til 64.300 (for de fleste andre familiemedlemmer).

Hvad var beløbsgrænsen for skattefrie gaver i 2019?

I 2019 gik beløbsgrænsen for skattefrie gaver fra 23.000 kroner (svigerbarn med ægtefælle i live) til 65.700 (for de fleste andre familiemedlemmer).

Hvad var beløbsgrænsen for skattefrie gaver i 2020?

I 2020 gik beløbsgrænsen for skattefrie gaver fra 23.500 kroner (svigerbarn med ægtefælle i live) til 67.100 (for de fleste andre familiemedlemmer).

Hvad var beløbsgrænsen for skattefrie gaver i 2021?

I 2021 gik beløbsgrænsen for skattefrie gaver fra 24.000 kroner (svigerbarn med ægtefælle i live) til 68.700 (for de fleste andre familiemedlemmer).

Portræt af Lasse Baagoe Hansen
Lasse Hansen Dinero
Lasse er content manager hos Dinero. Han hjælper med at gøre tunge og svære regnskabsbegreber og -regler letforståelige samt udtænker indhold, der gør regnskabet lidt lettere for dig, som gerne vil være iværksætter eller allerede er i gang med at udleve iværksætterdrømmen.

Skriv en kommentar

 1. Hvad er beløbsgrænsen for julegaver til forretningsforbindelser for et enkeltmandsfirma?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram