Skattefri julegave til ansatte og kunder – Guide til skatteregler

Reglerne for, hvad du kan give dine medarbejdere af skattefri julegaver, er ligesom teksten til På loftet sidder nissen. Nemme at huske, når først du har læst dem. Så læs med her, og forstå, præcis hvordan de fungerer.


Med en snefyldt have og børn, der skriver breve, er det den tid på året, hvor dine medarbejdere skal have sig en gave.

Men hov, tænker du. Hvordan er det nu lige, at den slags fungerer i forhold til skat? Bare rolig – når først du forstår det, er det ikke så kompliceret. Og det kan du hurtigt komme til. Så læs med, og vend tilbage til julehyggen hurtigere, end du kan tælle til 24.

Skatteregler for julegaver til dine medarbejdere

Som æbleskiver… øh, arbejdsgiver, kan du fratrække julegaver til dit personale. Dine medarbejdere kan i 2024 modtage gaver, dvs. fysiske gaver og andre mindre personalegoder, for en værdi på maks. 1.300 kr. uden at skulle betale skat af dem.

Der er generelt forskellige skatteregler for gaver, afhængig af hvor de kommer fra, og hvad formålet er med dem. Når det kommer til gaver fra arbejdsgiveren, er en værdi på 1.300 kr. pr. år bagatelgrænsen. Bliver den overskredet, skal der betales skat.

Julegaven tæller også med i de 1.300 kr., men særligt for julegaven er det, at den ikke skal beskattes, hvis den har en værdi på maks. 900 kr. – selvom det samlede beløb overstiger 1.300 kr.

Har medarbejderne ikke fået andre gaver end en julegave, må den have en værdi på maks. 1.300 kr. for at være skattefri.

Som arbejdsgiver skal du altså indberette hele beløbet til Skattestyrelsen, hvis du giver din medarbejder gaver for over 1.300 kr. Du kan i øvrigt trække hele udgiften fra som driftsomkostning, uanset om værdien overstiger de 1.300 kr. eller ej.

For overblikkets skyld har vi lavet et skema med eksempler på, hvordan julegaver til dine medarbejdere skal beskattes.

Eksempler på beskatning af julegaver

Værdien af julegavenVærdien af andre gaver eller personalegoderSkal der betales skat?
900 kr.0 kr.Nej

Hvorfor?
– Julegaven holder sig indenfor julegaveloftet på 900 kr. og skal derfor ikke beskattes.
1.200 kr.0 kr.Nej

Hvorfor?
– Julegaven koster 1.200 kr., og medarbejderen har ikke modtaget andre gaver. Derfor overstiger den samlede værdi af gaver ikke bagatelgrænsen, og gaven skal ikke beskattes.
900 kr.300 kr.Nej

Hvorfor?
– Julegaven holder sig indenfor julegaveloftet på 900 kr., og du har ikke givet medarbejderen gaver for mere end 1.300 kr., som er bagatelgrænsen. Derfor skal den ikke beskattes.
910 kr.400 kr.Hele beløbet på 1.310 kr. beskattes.

Hvorfor?
– Julegaven holder sig ikke indenfor julegaveloftet på 900 kr., og samtidig har du givet medarbejderen gaver for mere end 1.300 kr., som er bagatelgrænsen. Derfor skal hele beløbet beskattes.
900 kr.500 kr.Beløbet på 500 kr. beskattes.

Hvorfor?
– Julegaven holder sig indenfor julegaveloftet på 900 kr., men du har samlet set givet medarbejderen gaver for mere end 1.300 kr., som er bagatelgrænsen. Derfor skal de 500 kr., der er ud over julegaven, beskattes.

I rubrik 20 i sin årsopgørelse skal din medarbejder sørge for at oplyse, hvis hun har modtaget gaver for mere end 1.300 kr. Og hvis du har brug for hjælp til at bogføre julegaver til dine medarbejdere og kunder, kan du læse, hvordan du gør det med Dinero Pro via linket.

Skatteregler for julegaver til dine kunder

Reglerne for om du må trække dine kunders gaver fra i skat afhænger af gavens karakter. Der er nemlig fradragsmæssigt tale om to forskellige kategorier af gaver:

 1. Reklame
 2. Repræsentation

Du kan trække 100% af både skat og moms fra, når der er tale om reklamegaver. Er der derimod tale om repræsentation, kan du trække 25% af skatten fra den samlede udgift inkl. moms, men ingen dele af momsen. Det er vigtigt at huske, at momsfradrag er en anden type fradrag end skattefradrag.

Gaver hører under kategorien reklame, hvis de ikke kan spises eller drikkes og har en værdi på maks. 100 kr. ekskl. moms. Derudover skal de have din virksomheds logo og/eller navn på samt være fremstillet i et større antal med det formål at kunne bruges som reklame. Eksempler på reklamegaver er notesbøger, kaffekopper, kuglepenne, håndklæder, muleposer, kalendere og den slags.

Gaver hører under kategorien repræsentation, hvis de kan spises eller drikkes – eller hvis de overstiger beløbsgrænsen på 100 kr. ekskl. moms og/eller ikke er udstyret med din virksomheds logo eller navn. Eksempler på repræsentationsgaver er chokolade, øl, gavekurve med mad og drikke, kaffe, vin og den slags.

Særlige skatteregler for gavekort og pengegaver

Gavekort og pengegaver får hurtigt karakter af en kontant løn. Derfor er gaverne skattepligtige, medmindre de er øremærket specifikke produkter. Er de det, kan de være skattefrie.

Her er en liste over gavekort, der altid er skattefrie:

 • Gavekort, der kun gælder til få, udvalgte gaver hos en udbyder på nettet
 • Gavekort, hvor arbejdsgiveren på forhånd har valgt gaven til den enkelte medarbejder
 • Gavekortet, der er til én bestemt navngiven restaurant, hvor det kun kan bruges til dagens tre-retters-menu eller til én ud af to tre-retters menuer, som arbejdsgiveren på forhånd har sammensat

Giver du et gavekort til din medarbejder, hvis værdi overstiger bagatelgrænsen på 1.300 kr., gælder der A-skat og am-bidrag efter gældende regler. 

Får din medarbejder gavekort fra andre arbejdsgivere, kan du selvsagt ikke gøre noget. Så skal din medarbejder oplyse værdien til Skattestyrelsen i rubrik 20 på sin årsopgørelse.

Vælger din medarbejder at sælge eller bytte sit gavekort til kontanter, er gavekortet skattepligtigt, og hun skal ligeledes oplyse værdien til Skattestyrelsen i rubrik 20 i sin årsopgørelse.

Her er en liste over gavekort, der altid er skattepligtige:

 • Gavekort, der kan ombyttes til kontanter
 • Digitale gavekort, fx plastikkort
 • Gavekort med bred anvendelsesmulighed
 • Oplevelsesgavekort

Digitale gavekort kan altid ombyttes til kontanter, og derfor er de skattepligtige. Også selvom det koster et gebyr at få dem ombyttet.

Som eksempel på gavekort med bred anvendelsesmulighed kan bl.a. nævnes gavekort til stormagasiner, supermarkeder, byggemarked eller til hele arbejdsgivers varesortiment.

Særlige regler for gavekort i 2021

På grund af corona blev der i 2021 lavet den særregel, at oplevelsesgavekort kunne trækkes fra i skat. Men reglen gjaldt kun i 2021, og er altså ikke aktuel længere. Den virker dog med tilbagevirkende kraft. 

Betingelserne, for at et oplevelsesgavekort er skattepligtige i 2021, er:

 • Den samlede værdi af gavekortet må ikke overstige 1.300 kr.
 • Gavekortet skal være modtaget i 2021
 • Gavekortet skal være til oplevelser i Danmark eller et andet EU-/EØS-land

Som eksempel på, hvad et oplevelsesgavekort kan dække, kan nævnes ferieophold, spisesteder og barer samt kultur og forlystelser.

Så hvis du har givet dine medarbejdere oplevelsesgavekort i 2021, skal du slette indberetningerne for dem, hvis de opfylder betingelserne. Husk, at du skal slette i den lønperiode, hvor gavekortet blev indberettet.

Gave i stedet for julefrokost

Hvis du vælger at give dit personale en gave i stedet for en julefrokost, skal du skattemæssigt behandle gaven som andre gaver. Det vil sige, at den er skattefri, hvis værdien er maks. 1.300 kr. 

Har du givet andre gaver til dine medarbejdere i løbet af året, må den samlede værdi af gaver ikke overstige bagatelgrænsen på 1.300 kr. Der er altså ikke nogen særregler for gaver givet i stedet for julefrokost.

Ingen fradrag for julegaver til dig selv

Ejer du en personligt ejet virksomhed uden andre medarbejdere end dig selv, kan du ikke trække julegaver, som du har købt til dig selv, fra.

Du kan heller ikke få fradrag for julegaver købt til dig selv, hvis dit firma er et ApS eller et A/S, og du kun er dig selv i firmaet. Er I flere ejere, men I ikke har nogen medarbejdere, kan I heller ikke få fradrag for julegaver købt til jer selv. Har du derimod medarbejdere, og får de julegaver, kan du også trække din julegave fra i skat.

Oftest stillede spørgsmål

Den gave, du giver dine medarbejdere til jul, må koste 1.300 kr. for at være skattefri, såfremt du ikke har givet dine medarbejdere andre gaver i løbet af året. Den samlede værdi af gaver, du giver dine medarbejdere i løbet af året, må nemlig maks. være 1.300 for at være skattefri. Hvis du har givet andre gaver til din medarbejder i løbet af året, må vedkommendes julegave maks. koste 900 kr. for at være skattefri. Men her er det vigtigt at huske på, at hvis din medarbejder har modtaget andre gaver ud over julegaven på 900 kr., så må det samlede beløb ikke være over 1.300 kr. Hvis det samlede beløb er over 1.300 kr., så skal der betales skat af beløbet af de andre gaver. Men ikke af julegaven, hvis den ellers har en værdi på maks. 900 kr.

For at kunne trækkes fra i skat, må du maks. give dine medarbejdere firmagaver for 1.300 kr. om året (i 2024). Julegaven tæller med i det beløb. Men hvis du overstiger 1.300 kr., og julegaven koster maks. 900 kr., kan du stadig trække julegaven fra.

Du må modtage gaver for en værdi af 1.300 kr. i løbet af et år (i 2024) uden at betale skat af dem. Har du modtaget gaver for mere end det beløb, må din julegave maks. koste 900 kr. for at være skattefri. Alle andre gaver, du har fået i løbet af året, skal der betales skat af, hvis den samlede værdi inkl. julegave er over 1.300 kr.

Savanna Ankjær
Savanna Ankjær Visma Dinero
Savanna er uddannet journalist. Hos Visma Dinero gør hun sit bedste for at formidle svært stof på en måde, så det bliver hurtigt og nemt at forstå. Sammen med resten af teamet udvikler hun også nyt indhold til dig, der gerne vil i gang med din egen virksomhed – eller allerede har en.

Skriv en kommentar

2 kommentarer

 1. Hej Savanna, det er så godt, at arbejder på at vi kan forstå det svære stof. Men kan du ikke skære det mere ud i pap om gaver til kunder for at skaffe en kunde. Kan virksomheden med CVR give kunden det produkt som kunden lige har købt og så sælge det til naboen, hvor jeg så kan sælge flere produkter til. Vi har lavet en App som kan styre ALT det elektriske i hjemmet, altså på den samme app, det er så unikt. Vi sælger en startpakke til kr. 2995,00 og en masse flere produkter og så ender kunden på 10,12 eller kr.15.000. Hvis jeg giver det startpakke til kunden og kunden sælger den til naboen, bliver kunden så beskattet og det er ligemeget med moms for os, for vi køber den i Holland unden moms i forvejen. Gælder regler her med at kunden for skal momsregistreres efter en omsætninger på 50.000, /der er jo langt vej fra kr. 2.995 op til kr. 50.000. Skal kunden her betale skat? Jeg tror der er mange derude der ikke forstår de regler, det er nemt nok med regler når det er gave til ansatte, men kan du ikke skære det ud i pap for os med gaver til kunder for at skaffe en kunde. Mens jeg skriver det her kommer jeg i tanke om, at jeg kan sælge det med på fakturaen og så giver rabat til kunden på det samme beløb, så er den jo gratis for kunde, men er det lovligt når vi taler flere hundrede gaver om måneden. Hvor er grænserne? Håber virkelig du vil uddybe, henvise til afsnit i skatteloven hvor det stå. På forhånd 1000 tak.

  1. Hej Leon

   Jeg vil først fastslå, at vi på ingen måder er skatteeksperter på området, men jeg vil forsøge mit bedste på at give dig et svar. Du skal dog, for at få et bindende svar sørge for at kontakte skat 🙂

   Som udgangspunkt, så kan du få fuldt skatte- og momsfradrag for indkøb af gaver, der bliver bortgivet til kunder. Der vil dog ingen momsfradrag være, som du selv nævner ved køb fra udlandet. Hvis kunden sælger det videre, og skal indregne salget som indtægt i sin virksomhed, så skal han naturligvis gøre det uden moms, hvis han er under de 50.000, da man først momsregistreret der som virksomhed typisk. Kunden skal momsregistreres, hvis han har en virksomhed og ender med at sælge over 50.000 på 12 måneder, og derefter betale skat af sine salg. Det er dog meget svært for mig, at skære ud i pap for et eksempel som dit uden at jeg potentielt giver dig et ikke-retvisende svar, da skat har særlige regler, når der er tale om gaver til kunder. Særligt når der er tale om abonnementer. Jeg er opmærksom på, at SKAT har en afgørelse af en lignende sag offentliggjort, som jeg vil henvise til, og hvis du stadig er i tvivl, så vil jeg anbefale at du kontakter SKAT med dit konkrete scenarie.

   Afgørelsen findes her: https://skat.dk/data.aspx?oid=2347797

   Jeg håber det svarer lidt på spørgsmålet 🙂

   De bedste hilsner Endrit – Dinero Support

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram