Bankafstemning

Hvis din bankkonto i eksempelvis Dinero ikke stemmer overens med det, der står på din bank, skal du finde fejlen. Du skal sammenholde, hvad der rent faktisk er trukket eller indsat i banken med det, som du har bogført. Det er en bankafstemning.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 17/01/2022

I Dinero kan du afstemme banken med vores smarte bankafstemning.

Hvad er bankafstemning?

En bankafstemning er et kontrolværktøj til at kontrollere dit regnskab med. Du bruger den til at sikre dig, at banken stemmer – altså, at alt, der er ind- og udbetalt på bankkontoen også er bogført. Når du laver en bankafstemning matcher du en indbetaling/udbetaling med en indtægt/udgift.

Hvis du har en virksomhed, er du sikkert stødt på begrebet bankafstemning. Det handler helt specifikt om, at der er styr på og overensstemmelse mellem på den ene side virksomhedens indtægter og udgifter og på den anden side virksomhedens kontoudtog. Når disse to passer sammen, er du sikker på, at kassen så at sige stemmer. Bankafstemningen består altså af disse:

  •     Et regnskab, der består af alle indtægter og udgifter
  •     Et kontoudtog, som viser, hvad der er hævet og indsat på virksomhedens konto

Derfor er det altså vigtigt, at bankafstemningen passer, da der ellers vil være beløb, som du ikke kan redegøre for.

Virksomhedens kontoudtog

Derfor skal vi nu også lige kaste et blik på virksomhedens kontoudtog, som er det andet ben i bankafstemningen. Kontoudtoget viser dig, hvilke beløb du har indbetalt og udbetalt i løbet af en given periode. De bliver også kaldt debet- og kreditposter. Når du debiterer en konto, stiger dens værdi, mens værdien på kontoen falder, når du krediterer den.

Uoverensstemmelse mellem posteringer og kontoudtog

Når du skal lave en bankafstemning, skal du altså finde ud af, om posteringerne på den ene side stemmer overens med kontoudtoget på den anden side. Hvis forholdet er i orden, er der ingen ko på isen, men det sker, at bankafstemningen ikke passer. Og hvad kan grunden så være til det?

Det kan være et vanskeligt arbejde at bankafstemme, og du kan blive nødt til at lave arbejdet manuelt, hvor du simpelthen gennemgår hver enkelt post og tjekker, om posteringerne stemmer overens med kontoudtoget. Når du gør det, kan du opleve, at posteringerne og kontoudtoget ikke passer sammen. Det har sædvanligvis noget at gøre med, at enten beløbet eller datoen er forkert i et af dokumenterne.

Måske er du kommet til at bogføre et forkert beløb, der ikke er det samme, som det du rent faktisk har betalt eller fået ind som indtægt. Eller også har du bogført en indbetaling til en anden dato, end hvor den rent faktisk fandt sted. Hvorom alting er, er det nødvendigt, at du sørger for, at kassen passer.

Læs mere om hvordan man afstemmer med banken her

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram