Spring til indholdet

Sidst opdateret: 26/08/2019

Kontoudtog

Et kontoudtog er en oversigt over ind- og udbetalinger på en konto, typisk i en bank. Men det kan også dreje sig om kontokort eller andet, hvor du har enten en forfalden saldo eller penge til gode. Eksempelvis opererer el-selskaber også med kontoudtog, hvor du kan se, hvor mange penge du har indbetalt eller fået tilbage for en given ydelse.

Hvad er et kontoudtog?

De fleste har stiftet bekendtskab med et kontoudtog, som både bruges af privatpersoner og af virksomheder. Det er et dokument, som viser ind- og udbetalinger til en given konto. Derfor er formålet også at vise kontoens debet- og kreditposter. På den måde kan banken – eller din virksomhed – holde øje med, om kunden betaler det, som vedkommende skal. Men kontoudtoget dækker også over virksomhedens eller kundens egen økonomi, som du kan læse i det følgende.

Bankens kontoudtog til privatpersonen

Inden netbankens opståen var det meget almindeligt, at ens pengeinstitut hver måned tilsendte kunden en udskrift af ind- og udgående betalinger på bankkontoen. Det er et kontoudtog, og det viser, hvilke bevægelser der har været på kontoen inden for en given periode, typisk en måned. Kontoudtoget viser også kontoens saldo i det øjeblik, hvor banken har genereret kontoudtoget. Dertil kan der stå andre oplysninger på kontoudtoget. Typisk vil disse vedrøre renter eller andre vigtige oplysninger om selve kontoen.

Årsregnskab og kontoudtog

En virksomhed har i sagens natur også brug for at kunne danne kontoudtog. På den måde kan den nemlig følge med i kontoens bevægelser. Og i forhold til virksomhedens årsregnskab skal virksomhedens kontoudtog også ses nøjere efter. Her finder du nemlig alle ind- og udbetalinger, som er sket i løbet af en nærmere defineret periode. I forhold til et årsregnskab vil det typisk kun være interessant at se nærmere på den forløbne års ind- og udbetalinger.

Saldobalance og kontoudtog

Når du skal beskæftige dig med kontoudtog i forhold til en virksomhed, skal du også kaste et blik på saldobalancen. Saldobalancen dækker over saldoen på alle de konti, som bogholderiet har adgang til. Saldobalancen er naturligvis afhængig af penge, som enten er krediteret eller debiteret en given konto, og derfor skal saldobalancen afstemmes med hjælp fra kontoudtoget. Et kontoudtog er under normale omstændigheder meget let at overskue, og du kan hurtigt finde ud af, om de poster, som er opført på saldobalancen, også findes i kontoudtoget.

Brug kontoudtoget til at få overblik over din kunder

Som sagt er et kontoudtog en oversigt over ind- og udbetalinger fra en kunde. På den måde kan du se, om en kunde har noget til gode i din virksomhed eller snarere skylder dig penge. På præcis samme måde er det, at banken holder øje med, om din konto kommer i overtræk, eller om du (muligvis) skal have renter af indestående. Med et kontoudtog kan du dobbelttjekke, om det fakturerede beløb stemmer overens med den indbetaling, du har fået.

Det betyder også, at du skal bruge kontoudtoget, når du skal afgøre, om en kunde skal have tilsendt en rykker.

Se hvor hurtigt og nemt du kan se hvad dine kunder skylder i Dinero

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?