Fritvalgskonto 2024– Hvad er en fritvalgskonto?

Du sparer en fast procentdel af din ferieberettigede løn op på en fritvalgskonto – hvis du er berettiget til den via en overenskomst eller lokalaftale. Du kan fx bruge pengene på ekstra frihed eller pension.

 • Læsetid: 10 min.

 • Sidst opdateret 12/07/2024


En fritvalgskonto er en opsparing af din ferieberettigede løn, som kan bruges på fx overenskomstmæssige fridage eller til ekstra indbetaling til pension. Fritvalgskontoen så dagens lys i forbindelse med overenskomsterne i 2007, og den er løbende blevet udvidet. 

Mange forveksler ordningen med søgnehelligdagsbetaling, da pengene på kontoen kan bruges som ekstra lønudbetaling til at dække blandt andet feriedage og helligdage. Du bestemmer nemlig selv, hvad du vil bruge en udbetaling af fritvalgskontoen på.

Fritvalg er ikke et lovkrav. Det er i stedet en del af overenskomsterne, og det er kun ansatte, som er overenskomstdækkede, som har ret til en fritvalgskonto. Fritvalgsordninger varierer fra overenskomst til overenskomst. 

Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, har du ikke ret til en fritvalgskonto – men du kan dog stadig blive det, hvis dit arbejde frivilligt laver en aftale om det. I så fald skal det fremgå af din ansættelseskontrakt eller virksomhedens personalehåndbog.

Beregning af fritvalgskonto

Det er en fast procentdel af den ferieberettigede løn, som sættes ind på opsparingen. Det gør det også nemt selv at lave en beregning af fritvalgskonto-beløbet hver måned. Det seneste beløb vil dog også altid fremgå af din lønseddel

Bidrag til fritvalgskonto:

 • 1. marts 2021 – 6%
 • 1. marts 2022 – 7%
 • 1. marts 2023 – 7%
 • 1. marts 2024 – 9%

Som du kan se, øges procentsatsen til fritvalgskontoen – som den er blevet flere gange siden starten. Vær opmærksom på, at nogle overenskomster har et højere bidrag end de nævnte. Derfor er beregningsgrundlaget for disse også anderledes. 

Din ferieberettigede løn er som hovedregel din bruttoløn (grundløn, før der er trukket skat). Hvis du får bonus eller provision, har fri bil eller telefon eller andre personalegoder, har disse som regel også indflydelse på den ferieberettigede løn. 

Hvis du fx har en (ferieberettiget) månedsløn på 25.000 kroner, sparer du hver måned 1.500 kroner op på din fritvalgskonto. Det bliver på et år til 18.000 kroner.

Udbetaling af beløb på fritvalgskonto

Udbetaling af fritvalgskonto kan ske i forbindelse med flere ting. Du bestemmer selv, om du vil have dele af beløbet eller hele beløbet udbetalt. Du skal melde det til arbejdsgiveren, når du ønsker at få udbetalt penge fra fritvalgskontoen (frister og muligheder kan variere mellem overenskomster). 

Du kan bruge din udbetaling fra fritvalgskontoen på:

 • Ekstra løn (få udbetalt bidraget som løn i stedet for på fritvalgskontoen)
 • Frihed (ferie/fridage – du kan få udbetalt penge to gange om året ved fx ferie)
 • Ekstra pensionsindbetaling
 • Seniorordning (få ekstra frihed med fx arbejdsnedsættelse eller hele fridage)
 • Børneomsorgsdage (op til to pr. ferieår)

Til ferie eller fridage skal du typisk melde det senest den 10. i måneden, hvor pengene skal udbetales. De kan fx bruges som et supplement til afspadsering. Vil du indbetale til ekstra pension, skal du melde dette inden udgangen af marts (nogle overenskomster har dog ingen frist).

Du kan kun bruge beløbet på fritvalgskontoen til at finansiere to børneomsorgsdage pr. ferieår – uanset om du har ét eller flere børn. Det kræver typisk også nogle måneders anciennitet, inden du kan bruge fritvalgskontoen til dette. 

Pengene ikke er skattefrie, så Skattestyrelsen skal have sin del, når de udbetales. Du kan tømme kontoen helt eller delvist to gange om året. Hvis du ikke har fået udbetalt hele fritvalgskontoen, kan de overskydende midler som regel blive udbetalt (efter reglerne i overenskomsten) eller overflyttet til næste år. 

Se beløbet på din lønseddel

Lønsedler kommer i forskellige design afhængig af lønsystem. Den skal fx være skriftlig og indeholde forskellige oplysninger om blandt andet løn, skat, medarbejderdata. Der kan også være særlige forhold i ansættelsesforholdet (som fx nævnt i ansættelseskontrakten), som fremgår af lønsedlen. 

Hvis du har en fritvalgskonto, kan du se beløbet på lønsedlen. Nedenfor kan du se et eksempel på en lønseddel med fritvalgskonto. Leder du efter hjælp til tjek af lønseddel, har vi lavet en guide, så du bedre kan forstå din lønseddel.

Eksempel på lønseddel med fritvalgskonto
Eksempel på lønseddel til månedslønnede med timeløn fra Visma

Du må senest modtage din lønseddel på dagen, hvor du får løn. Det er med andre ord på lønningsdagen, du senest skal have modtaget din lønseddel med fx en opdateret fritvalgskonto. 

Hvis noget ikke stemmer, skal du tage kontakt til den ansvarlige for løn i virksomheden med det samme. Vær opmærksom på, at der alternativt kan stå fritvalgsordning.

Udbetaling ved fratrædelse og opsigelse

Hvis du stopper på arbejdet, skal du ikke være nervøs for, at pengene på din fritvalgskonto pludselig forsvinder. 

Beløbet bliver nemlig udbetalt med din sidste løn, hvis du fratræder din stilling. På den måde er du sikker på at få hele opsparingen med dig. 

Du skal betale skat af fritvalgskonto

Pengene på fritvalgskontoen er ikke skattefrie. Du skal betale skat af dem. Skattestyrelsen har besluttet, at beskatning af fritvalgskonto sker på samme måde som løn under ferie. Det betyder, at udbetalingen behandles i relation til ligningsloven § 33 A

Det betyder fx, at der skal betales A-skat og AM-bidrag ved udbetaling af fritvalgskonto i indbetalingsmåneden. Det gælder for beløb:

 • Indsat på fritvalgsordningen ud fra gældende kollektive overenskomst
 • Som kompensation for fravalgte feriefridage
 • Der skulle være indbetalt af arbejdsgiver til den ansattes pensionsordning på baggrund af en kollektiv overenskomst eller lokalaftale

Din fritvalgskonto er en ekstra opsparing

Din fritvalgskonto-opsparing begynder som udgangspunkt fra første dag på arbejdet. Der kan dog være nogle aftaler, som afviger fra dette. Fritvalgskontoen er en opsparing, hvor en procentdel af af den ferieberettigede månedsløn sættes til side

Bidragssatsen er defineret i enten den kollektive overenskomst eller lokalaftalen. I starten var det 1%, der blev sparet op med ordningen. Bidraget er løbende blevet hævet, så den samlede opsparing på fritvalgskontoen over et år udgør stort set én månedsløn. 

Spar ekstra op ved at konvertere feriefridage

Du kan spare mere op end det fastsatte bidrag. Du kan nemlig konvertere en feriefridage til ekstra opsparing på din fritvalgskonto. Hver konverterede feriefridag tæller nemlig for 0,5% ekstra i indbetaling af den ferieberettigede løn. 

Så hvis du fx konverterer fire feriefridage til fritvalgskontoen, vil du få 2% ekstra i indbetaling til fritvalgskontoen hver måned.

Fritvalgskonto og pension 

Pengene, der sættes ind på fritvalgskontoen, skal der også indbetales pension af. De er nemlig en del af din løn.

Hvis du gerne vil sikre dig flere penge til alderdommen, kan du bruge din fritvalgskonto til ekstra pension. Der kan i sidste ende blive tale om et større beløb, hvis du bruger ordningen til ekstra indbetalinger til din pension.

Pengene sættes som regel ind på en ratepension, men du kan også vælge en anden type pension – fx kapitalpension. Du skal informere din arbejdsgiver om dette, hvis du gerne vil bruge beløbet på fritvalgskontoen til indbetaling af ekstra pension. Det skal som regel ske inden 1. august.

Der gælder samme regler for fleksjob

Som fleksjobber gælder der samme regler for fritvalgskonto som almindelige lønmodtagere, da der er tale om en overenskomstbestemt ordning. Tjek den relevante overenskomst eller lokalaftale for nærmere detaljer. 

Elever kan også have krav på en fritvalgskonto

Hvis du er elev på en arbejdsplads med fritvalgskonto i overenskomsten, har du også krav på indbetaling til denne. Det kan i nogle tilfælde være, at du ikke har helt samme rettigheder omkring ferie som dine uddannede kolleger.

Spørg din arbejdsgiver eller den ansvarlige på arbejdet, hvis du er i tvivl om dine rettigheder som elev. 

Regler gælder også for lærlinge – ikke skolepraktik

Som lærling skal lønnen fastsættes efter en overenskomst. Har virksomheden ikke en, skal den fastsættes på baggrund af en sædvanlig overenskomst inden for uddannelsesområdet. Der er dog forskel på at være lærling og så  i skolepraktik. Her skal eventuel løn ikke fastsættes efter en overenskomst. 

Lærlinge har altid krav på de lønandele, overenskomsten giver dem ret til. Det inkluderer også en fritvalgskonto. Vær opmærksom på, at der kan være krav om anciennitet, før nogle af goderne kan benyttes. 

En vikar har også ret til en fritvalgskonto

Du har selvfølgelig også ret til en fritvalgskonto, hvis du arbejder som vikar, og vikarbureauet er dækket af en overenskomst. Det er nemlig vikarbureauet, der betegnes som din primære arbejdsgiver. 

Hvis du er i en situation, hvor bureauet ikke har en overenskomst, kan du i nogle tilfælde være dækket af overenskomsten på arbejdspladsen, du er tilknyttet som vikar. 

Manglende fritvalgskonto

Der sker også fejl på lønsedler, så det er en god idé at tjekke, om din arbejdsgiver indbetaler de beløb, du har krav på. Hvis du har mistanke om, at fritvalgskontoen mangler penge, kan du spørge den lønansvarlige eller bede din fagforening om hjælp.

Det er dog ikke alle lønmodtagere i Danmark, som er berettiget til ordningen. Derfor kan en manglende fritvalgskonto skyldes, at din arbejdsplads ikke er dækket af en overenskomst. 

Det hele afhænger af overenskomsten

Du skal som regel være dækket af en overenskomst, før du er berettiget til en fritvalgskonto. Din arbejdsgiver kan dog også indgå en frivillig aftale om at indbetale til fritvalgsordningen – det er dog helt op til arbejdsgiveren, om han vil dette uden en overenskomst. 

Hvis du fx er omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst, er du omfattet af ordningen. De fastsætter minimumsbidraget. Der kan være lokale aftaler, hvor det månedlige bidrag til fritvalgskontoen er større.

Funktionærer og funktionæroverenskomsten

Fritvalgsordningen for funktionærer afhænger af, hvilken overenskomst du hører under. Som du har kunne læse tidligere, er der nemlig både kollektive overenskomster samt lokale aftaler, du kan være dækket af. 

De fleste funktionærer er som regel minimum dækket af Industriens Funktionæroverenskomst. Dermed har de også krav på en fritvalgskonto. Hør din lokale tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder – du finder link i næste afsnit. 

Overenskomster og fritvalgskonto hos fagforeninger

Nedenfor finder du en liste over de overordnede overenskomster samt udvalgte fagforeninger og organisationer. Her kan du finde svar på det meste omkring fritvalgskonto inden for din specifikke branche.

Overordnede overenskomsterLink
Industriens OverenskomstHjemmeside
Industriens FunktionæroverenskomstHjemmeside
Udvalgte fagforeninger og organisationerLink
Fagforeningens Hovedorganisation (FH)Hjemmeside
Dansk Industri (DI)Hjemmeside
HKHjemmeside
3FHjemmeside
Dansk MetalHjemmeside
LedernesHjemmeside
Blik- og RørarbejderforbundetHjemmeside
Dansk El-ForbundHjemmeside
Dansk JernbaneforbundHjemmeside
FOAHjemmeside
BUPLHjemmeside
Centralforeningen for StampersonelHjemmeside
Danmarks LærerforeningHjemmeside
Dansk Artist ForbundHjemmeside
Dansk SkuespillerforbundHjemmeside
Dansk SocialrådgiverforeningHjemmeside
Dansk SygeplejerådHjemmeside
Dansk Told og SkatteforbundHjemmeside
Danske BioanalytikereHjemmeside
Danske TandplejereHjemmeside
Film- og tv-arbejderforeningen (FAF)Hjemmeside
ForsikringsforbundetHjemmeside
FængselsforbundetHjemmeside
Fødevareforbundet NNFHjemmeside
Hærens Konstabel- og KorporalforeningHjemmeside
Håndbold Spiller ForeningHjemmeside
Kost og ErnæringsforbundetHjemmeside
KriminalforsorgenHjemmeside
PolitiforbundetHjemmeside
ServiceforbundetHjemmeside
SocialpædagogerneHjemmeside
Teknisk LandsforbundHjemmeside

Oftest stillede spørgsmål

Din fritvalgskonto beregnes af din ferieberettigede løn, som der sættes en fast procentdel til side af.

Du skal kontakte din arbejdsgiver, når du vil have udbetalt hele eller dele af fritvalgskontoen. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskellige deadlines i forhold til udbetaling.

Du sparer en del af din ferieberettigede løn op, som du kan bruge på ekstra frihed eller få udbetalt. Det er dog ikke alle, som har krav på en fritvalgskonto.

Du skal som regel være dækket af en gældende overenskomst for at have ret til en fritvalgskonto. Du kan dog også have en fritvalgskonto, hvis din virksomhed har lavet en frivillig lokalaftale.

Ja, du skal betale skat af det beløb, der står på fritvalgskontoen.

Fritvalgskontoen blev indført i 2007, som en del af overenskomsten.

Hvis du har ret til en fritvalgskonto, står beløbet på din lønseddel. Se eksempel i teksten.

Det er arbejdsgiveren, som betaler fritvalgskontoen. Det er nemlig en del af din løn.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Fritvalgskonto 2024– Hvad er en fritvalgskonto?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram