Ansættelseskontrakt

En ansættelseskontrakt er kontrakten mellem en arbejdsgiver og medarbejder. Den indgås og underskrives ved ansættelse.

 • Læsetid: 2 min.

 • Sidst opdateret 23/09/2022


Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er en kontrakt mellem arbejdsgiver og medarbejder. Kontrakten skal beskrive de vilkår og forhold, der skal gælde for ansættelsen. Den er på den måde med, til at udstikke retningslinjer, for arbejdsgiveren og medarbejderen.

Medarbejdere der er ansat i mere end 1 måned, og som arbejder mere end gennemsnitligt 8 timer om ugen, har ret til en ansættelseskontrakt. Har du altså en eller flere ansatte der opfylder ovenstående, er det vigtigt at få udarbejdet en ansættelseskontrakt, så der ikke er tvivl om de vilkår, I har aftalt.

Hvad skal ansættelseskontrakten indeholde?

En ansættelseskontrakt kan se ud på mange forskellige måder og vil blandt andet afhænge af, om kontrakten er rettet mod funktionærer, og derfor går under funktionærloven.

Kontrakten indeholder blandt andet bestemmelser som:

 • Arbejdsbeskrivelsen
 • Lønforhold
 • Arbejdstider
 • Ferie

Der skal også stå, om du berettiget til kompensation for overarbejde, eller om det er inkluderet i lønnen.

Hvornår skal jeg have en kontrakt for funktionærer?

Du skal have en ansættelseskontrakt til en funktionær, hvis din medarbejder er lønmodtager og ansat i en tjenestestilling, primært inden for handel- og kontorområdet, eller som arbejder med lagerekspedition eller tekniske eller kliniske bistandsydelser.
Samt hvis medarbejderen arbejder mere end 8 timer ugentligt og i mere end en måned. Dette medfører blandt andet regler omkring: opsigelse, sygdom, barsel og ferie.

Hvis din medarbejder ikke er omfattet af funktionærloven, vil denne medarbejder oftets have en overenskomst. Det er en aftale mellem en lønmodtagerorganisation og arbejdsgiverorganisation for en given branche.

Det er altså vigtigt, at du er opmærksom på om ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, så kontrakten stemmer overens med denne.

Ansættelseskontrakt for timelønnede

En medarbejder er timelønnet, når vedkommende aflønnes for det antal timer, de arbejder i løbet af lønperioden. Ofte er fx studerende timelønnede.

En medarbejder der modtager en fast løn pr. måned, er enten deltids- eller fuldtidsansat. Du kan læse mere om hvilke regler, der gælder for deltidsansatte i deltidsloven.

Du skal være opmærksom på, at en timelønnet medarbejder også kan være omfattet af funktionærloven – hvilket gør sig gældende, når følgende tre betingelser er opfyldt.

 • Medarbejderen arbejder mindst 8 timer om ugen i gennemsnit
 • Medarbejderen er underlagt instruktionspligt – hvilket betyder, at der skal være en overordnet, som giver medarbejderen instrukser i forhold til arbejdets udførsel
 • Medarbejderen udfører funktionærarbejde, hvilket blandt andet inkluderer kontorarbejde, salgsarbejde, lagerarbejde og visse former for klinisk arbejde

Ansættelse og overenskomst

Når du skal udarbejde en ansættelseskontrakt, skal du være opmærksom på, om ansættelsen er omfattet af en overenskomst.

Når din ansættelse er omfattet af en overenskomst, er der nemlig krav til forskellige forhold angående din ansættelse. Det kan fx være forhold omkring ferie eller arbejdstider. Disse forhold har betydning for, hvad der skal stå i din ansættelseskontrakt. 

Har du brug for en kontrakt?

Det er en god idé at lave en kontrakt til alle former for aftaler. Vi har gjort det nemt for dig at finde ud af, hvordan du laver kontrakter til brug i din virksomhed. Se hvordan.

Skabelon til ansættelseskontrakt

En skabelon til ansættelseskontrakten kan blandt andet indeholde følgende:

 • Arbejdsbeskrivelse
 • Arbejdstid
 • Løn
 • Ferie
 • Arbejdssted

Download ansættelseskontrakt skabelon

Skabelon til ansættelseskontrakt: Få en gratis skabelon. Du tilmelder dig samtidigt Dineros nyhedsbrev, som du altid kan afmelde med et enkelt klik.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel/skabelon har kun til formål at orientere og skal ikke ses som juridisk rådgivning.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram