Skift regnskabsprogram til Dinero - vi flytter dit regnskab HELT GRATIS - Læs mere her
X

Opret gratis konto

Tilbage til regnskabsordbogen Sidst opdateret: 24/09/2018

Funktionsopdelt regnskab

Et regnskab kan stilles op på forskellige måder. Et funktionsopdelt regnskab er en af dem. I et funktionsopdelt regnskab bliver posterne grupperet efter deres organisatoriske funktion som eksempelvis salg, distribution eller produktion.

Hvad er et funktionsopdelt regnskab?

Når du skal lave en resultatopgørelse for din virksomhed, kan du gribe det an på forskellige måder. En måde at gå frem på er ved at lave et funktionsopdelt regnskab. Her stiller du regnskabet op efter de organisatoriske funktioner i din virksomhed. Det vil altså sige, at de poster, der relaterer sig til salg, placeres under grupperingen salg, mens de, der relaterer sig til eksempelvis produktion, placeres under grupperingen produktion.

Eksempel på et funktionsopdelt regnskab

Nettoomsætning 100.000 kr.
Produktionsomkostninger 40.000 kr.
Bruttoresultat 60.000 kr.
Distributionsomkostninger 10.000 kr.
Administrationsomkostninger 5.000 kr.
Resultat af primær drift 45.000 kr.
Finansielle omkostninger 5.000 kr.
Årets resultat 40.000 kr.

 

Hvad er et artsopdelt regnskab?

Alternativet til en funktionsopdelt resultatopgørelse er en artsopdelt resultatopgørelse. Her er det ikke den organisatoriske funktion, som omkostningerne bliver grupperet efter. Det er i stedet omkostningernes art, der er omdrejningspunktet. Her kan omkostningerne eksempelvis blive delt ind i vareforbrug, personale eller materialer.

Hvor det funktionsopdelte regnskab tager udgangspunkt i den organisatoriske funktion, så tager det artsopdelte regnskab udgangspunkt i omkostningernes art.

Eksempel på et artsopdelt regnskab

Nettoomsætning 100.000 kr.
Omkostning til råvarer med mere 30.000 kr.
Andre eksterne omkostninger 8.000 kr.
Bruttofortjeneste 62.000 kr.
Personaleomkostninger 15.000 kr.
Resultat før afskrivninger 47.000 kr.
Afskrivninger 2.000 kr.
Resultat af primær drift 45.000 kr.
Finansielle omkostninger 5.000 kr.
Årets resultat 40.000 kr.

 

Hvilken metode skal du vælge?

Ifølge årsregnskabsloven kan enhver virksomhed frit vælge at stille sin årsopgørelse op som enten et funktionsopdelt regnskab eller et artsopdelt regnskab. Der er altså frit valg på hylderne, når du skal vælge, hvordan du vil stille regnskabet for din virksomhed op.

Som du kan se ud fra eksemplerne ovenover, vil du komme frem til det samme resultat, når du bruger de to metoder. Ihvertfald når du ser på årets resultat og resultatet af primær drift. Du kan altså vælge den form, som du har det bedst med, og som bedst matcher den måde, som du gerne vil præsentere dit regnskab på. Der er nemlig der, forskellen ligger på de to metoder.

 

Vidst du godt vi flytter dit regnskab gratis fra Billy? Læs mere her!

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Gør som andre virksomheder!

Få en Dinero konto og få styr på dit regnskab - det er helt gratis og uden binding