Artsopdelt resultatopgørelse

En artsopdelt resultatopgørelse handler kort fortalt om, at alle poster i regnskabet bliver kategoriseret ud fra forskellige arter. Når du generelt udarbejder en resultatopgørelse, kan du nemlig gøre det på to måder. Her er en artsopdelt resultatopgørelse én af måderne, mens en funktionsopdelt resultatopgørelse udgør en anden del.

  • Læsetid: 8 min.

  • Sidst opdateret 09/02/2024


Eksempel på artsopdelt resultatopgørelse 

Først og fremmest kan det være nødvendigt at få et klart eksempel på, hvordan en artsopdelt resultatopgørelse kan se ud. For at give dig de bedste forudsætninger for at lave din egen opgørelse kan du lade dig inspirere af nedenstående:

Artsopdelt resultatopgørelse 

Nettoomsætning800.000 DKK
Vareforbrug-400.000 DKK
Bruttofortjeneste400.000 DKK
Øvrige eksterne omkostninger-20.000 DKK
Personaleomkostninger-80.000 DKK
Resultat før afskrivninger300.000 DKK
Afskrivninger-50.000 DKK
Resultat af primær drift 250.000 DKK
Finansielle indtægter+2.000 DKK 
Finansielle omkostninger-3.000 DKK
Resultat før skat249.000 DKK
Skat af årets resultat -100.000 DKK
Årets resultat 149.000 DKK 

En fordel for dig er klart at tage udgangspunkt i ovenstående eksempel. Her er det nemlig generelt vigtigt, at du øverst sørger for at skrive virksomhedens omsætning, hvorefter du trækker de udgifter fra, der opstår herunder.

"*" indikerer påkrævede felter

Når du henter skabelonen, tilmelder du dig samtidig vores nyhedsbrev med relevante nyheder direkte i indbakken.

Når du har gjort det, er næste skridt at trække alle omkostninger fra som angivet i eksemplet. Herefter er næste skridt at få styr på alle afskrivninger. Slutteligt angiver du regnskabsårets resultat – det vil sige det beløb, din virksomhed enten har tabt eller tjent i løbet af året.

Skabelon til artsopdelt resultatopgørelse 

Der findes heldigvis forskellige skabeloner til et opdelt regnskab. Her er det vigtigste blot, at du formår at sondre mellem interne og eksterne omkostninger, når du udarbejder din opgørelse.

Skabelon til artsopdelt resultatopgørelse.

Resultatopgørelse for år X i 1.000 kroner.
NettoomsætningBeløb
Vareforbrug, omkostninger til råvarer etc.– Beløb
BruttofortjenesteBeløb
Andre eksterne omkostninger– Beløb
Personaleomkostninger– Beløb
Resultat før afskrivningerBeløb
Afskrivninger– Beløb
Resultat før renterBeløb
Finansielle indtægter+ Beløb
Finansielle omkostninger– Beløb
Årets resultatBeløb

Artsopdelt resultatopgørelse i Excel

Du har også mulighed for at lave et artsopdelt årsregnskab i Excel. Her kan du enten vælge at følge eksemplets fremgangsmåde eller downloade en Excel-fil med en resultatopgørelse, du kan redigere i, som du ønsker.

Der er generelt mange fordele ved at bruge Excel frem for et almindeligt Word-dokument for eksempel. Én af fordelene er, at den beregner resultaterne automatisk, så du slipper for selv at skulle beregne.

Artsopdelt resultatopgørelse i beretningsform

En beretningsform er én af de to skematiske modeller, der bliver anvendt i forbindelse med opsætningen af balance og resultatopgørelse, som din virksomhed kan vælge imellem. En balance er en opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver og tager udgangspunkt i en specifik dato.

Aktiver og passiver vises således på hver side af årsregnskabet – og her er det vigtigt, at de altid stemmer overens.

Aktiver kan være alt lige fra varebeholdninger til debitorer, mens passiver kan være egenkapital og gæld. Når du vælger en artsopdelt resultatopgørelse i beretningsform, er det vigtigt, at kortfristet gæld for eksempel står først.

Derefter skal du finde den langfristede gæld og slutteligt virksomhedens egenkapital, som altid vil være en del af balancen. Resultatopgørelsen har som nævnt altid til formål at give et klart billede af virksomhedens økonomiske situation, mens balancen skal give en indsigt i den samlede værdi igennem alle år og i en specifik periode.  

Du har mulighed for at finde skemaer for en artsopdelt resultatopgørelse i beretningsform med afsæt i regnskabsklasse B. Her er det vigtigt, at du sørger for at have tilpas viden om årsregnskabsloven undervejs.

Artsopdelt kontoplan

En kontoplan anvendes i forbindelse med opdelingen af virksomhedens transaktioner, som i øvrigt angiver de konti, der generelt bliver anvendt. Du laver en artsopdelt kontoplan ved at inddele alle transaktioner med udgangspunkt i, hvilken art de har – det vil sige, at du laver separate konti til de respektive økonomiske transaktioner.

Derudover opdeler du en kontoplan ud fra henholdsvis driftskonto og balancekonto. På driftskontoen registreres indtægter og omkostninger, mens der på balancekontoen registreres aktiver og passiver, som vi tidligere har været omkring.

Således vil der typisk være fire overordnede kategorier – henholdsvis indtægter, omkostninger, aktiver og passiver – på en kontoplan. Derudover vil man ved en artsopdeling inddele kontoplanen i flere underkategorier – det kan for eksempel være en specifik konto til husleje samt øvrigt forbrug.

Formålet med en artsopdelt kontoplan er udelukkende at gøre det nemmere for virksomheden at administrere økonomi og dermed få et mere dybdegående indblik i de respektive udgifter – lokaliseret i arter.

Artsopdelt resultatopgørelse – produktionsvirksomhed

Som tidligere nævnt så er det primært handels- og servicevirksomheder, der vælger en artsopdelt resultatopgørelse, mens produktionsvirksomheder primært anvender en funktionsopdelt resultatopgørelse. Dog kan du sagtens anvende en artsopdelt resultatopgørelse, selvom du er en produktionsvirksomhed.

Det er også muligt at skifte fra en funktionsopdelt til en artsopdelt resultatopgørelse, men i det tilfælde er det vigtigt, at du tilpasser dine sammenligningstal ud fra den pågældende opstillingsform. Derudover er det nødvendigt at forklare skiftet i en regnskabspraksis.

Når du har valgt en opstillingsform som for eksempel den artsopdelte, er det vigtigt, at du følger denne nøje.

Andre eksterne omkostninger – artsopdelt

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en artsopdelt virksomhed inddeler omkostninger i henholdsvis interne og eksterne.

De eksterne vedrører de omkostninger, der skal betales af personer eller virksomheder udefra, mens de interne er omkostninger, der skal betales internt i virksomheden. Her kan andre eksterne omkostninger være til biler, husleje og meget mere. 

Artsopdelt resultatopgørelse – nettoomsætning

Nettoomsætningen i et artsopdelt årsregnskab kaldes også for omsætningen. Det er således her, du kan måle aktiviteten i virksomheden. Nettoomsætningen er altid eksklusive moms og punktafgifter.

Disse er ikke inkluderet i omsætningen, eftersom det i princippet er statens penge og altså ikke omkostninger, virksomheden kræver af kunderne, men derimod omkostninger, virksomheden skylder staten, når beløbet er udregnet. 

I den artsopdelte resultatopgørelse er meningen, at de første fire regnskabsposter skal afspejle aktiviteten i virksomheden – også selvom der ikke har været et salg.

Artsopdelt resultatopgørelse – noter

Vil du gerne sikre en mere overskuelig opgørelse, kan du med fordel udarbejde en reformuleret resultatopgørelse – artsopdelt – ved hjælp af noter.

Derudover kan du ikke blande henholdsvis en artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse – medmindre du vælger at lave begge opgørelser og skriver den ene opgørelse i noterne. Noterne kan således også fremgå som virksomhedens interne resultatopgørelse.

Artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse 

Som vi har været omkring, findes der primært to opstillingsformer til resultatopgørelser. Mens handels- og servicevirksomheder hovedsageligt bruger den artsopdelte, bruger især produktionsvirksomhederne den funktionsopdelte. Forskellen på de to ligger i, hvordan du opdeler omkostningerne.

For som vi allerede har været omkring, er den artsopdelte resultatopgørelse defineret ved, at du kategoriserer både omkostninger og indtægter efter arten, mens den funktionsopdelte udarbejdes ved, at du inddeler omkostninger ud fra deres funktion.

Med funktioner mener vi mere konkret alt lige fra produktionsomkostninger til administrationsomkostninger og meget mere.

Oftest stillede spørgsmål

Du laver en artsopdelt resultatopgørelse ved at nedskrive alle indtægter, du har fået ind i løbet af regnskabsåret. Dog er det ikke nok. Du skal nemlig også identificere alle udgifter for regnskabsåret. Det er generelt vigtigt, at du opstiller opgørelsen på en måde, så den er overskuelig. Som vi allerede har været inde på, har du mulighed for at bruge et regnskabsprogram eller hente onlineskabeloner, hvis du ønsker at lave opgørelsen manuelt.

En artsopdelt resultatopgørelse handler om at kategorisere alle dine omkostninger og indkomster ud fra arten og anbefales typisk til handels- og servicevirksomheder.

Når vi taler omkostninger, kan det for eksempel være alt lige fra et vareforbrug til løn, husleje, personaleomkostninger, afskrivninger samt øvrige regninger. Du inddeler altså alle virksomhedens omkostninger for at få indsigt i virksomhedens egenkapital for en pågældende periode.

Således fungerer resultatopgørelsen i dette tilfælde som et driftsregnskab, så du i slutningen af regnskabsåret ved, hvordan virksomhedens økonomiske situation står til.

For at være sikker på, at opgørelsen er så overskuelig som muligt, kan du blandt andet inddele den ud fra en artsopdelt skabelon.

Der findes flere forskellige skabeloner til at lave en artsopdelt resultatopgørelse. Det er især vigtigt, at du skelner mellem interne og eksterne omkostninger, når du laver opgørelsen.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Artsopdelt resultatopgørelse

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram