Vareforbrug – Hvad er et vareforbrug?

Vareforbrug er værdien af den mængde af varer, en virksomhed har forbrugt i en given periode, indenfor hvilken vareforbruget opgøres i.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 18/02/2022


Hvad er vareforbrug og hvad er formlen

Hvad er et vareforbrug?

Når du har en virksomhed med et vareforbrug, skal du være opmærksom på, hvad det egentlig dækker over. Her kan du opgøre vareforbruget som de omkostninger og/eller de varekøb, du har gjort i årets løb. Du skal lægge nedgangen af værdien eller trække stigningerne fra i værdien af varebeholdningen i forhold til året før. Det kan lyde en smule indviklet, men dækker blot over, at vareforbruget er værdien af den mængde af varer, som din virksomhed har forbrugt i løbet af en given periode.

Du skal opgøre dit vareforbrug

Hvis vi ser nærmere på en håndværksvirksomhed, vil eksempelvis en VVS-virksomhed sædvanligvis købe ind, efterhånden som ordrerne kommer. Da sådan en virksomhed ikke har et stort varelager, vil langt de fleste indkøb skulle bogføres som vareforbrug. Naturligvis er der andre virksomheder, der har et langt større varelager.

Her skal du huske på i forhold til opgørelsen af vareforbruget, at det kun er de varer, som du har solgt eller på en anden måde brugt, som hører under vareforbrug. Har du altså i en periode på et år har købt varer for 100.000 kroner, men kun solgt for 60.000, udgør vareforbruget altså 60.000 kroner.

Men hvad så med de resterende 40.000 kroner? Jo, de betegnes stadig som omsætningsaktiver, da de indgår som en del af din varebeholdning – altså et aktiv –  som du forventer at få omsat inden for et år. I øvrigt kan omsætningsaktiver bestå af mange ting. Der kan være tale om ordinære tilgodehavender, penge i banken eller kassen og varedebitorer.

Metoder til udregning – vareforbrug formel

I forhold til dit regnskab er det vigtigt, at du har tjek på dit vareforbrug. Og du bør i øvrigt gøre dit varelager op så ofte, at du altid har tjek på finanserne. Med hensyn til selve udregningen af vareforbruget skal du vælge en af disse følgende metoder og bruge den konsekvent. Ellers kan der opstå rod med tallene:

  • LIFO: LIFO er en forkortelse for Last In First Out. Her skal vareforbruget udregnes på den facon, at den sidste indkøbte vare er den første, der sælges
  • FIFO: FIFO er en forkortelse for First in First Out, og her skal vareforbruget udregnes således, at den først indkøbte vare er den første, der sælges

Nu kan du måske spørge, om det rent faktisk spiller nogen større rolle. Men lad os prøve at se de to forskellige metoder anvendt praktisk. Du vil nemlig opdage, at du vil nå frem til to forskellige resultater alt afhængigt af, hvilken metode du vælger at bruge.

Du har en VVS-virksomhed og køber en vare til 25.000 kroner. Efter et par måneder bliver du tilbudt den samme vare til 15.000 kroner, som du køber. Nu har dit varelager en værdi på 40.000 kroner. Men du får kun solgt den ene vare, inden du skal gøre vareforbruget op.

Hvis du benytter dig af LIFO, skal  du angive vareforbruget til 15.000 kroner og omsætningsaktiverne til 25.000 kroner, mens det omvendte vil gøre sig gældende, hvis du anvender FIFO-metoden.

Du skal nemlig også huske på, at virksomhedens vareforbrug kan ses på resultatopgørelsen og trækkes fra omsætningen for at finde virksomhedens bruttofortjeneste.

Se her hvordan du bogfører privat vareforbrug, taget fra virksomhedens varelager.

Har du givet vareprøver ud? Se se, hvordan du bogfører dem.

Spørgsmål & svar

Hvad er vareforbrug?

Vareforbrug er alle de omkostninger der går til at producere en vare.

Hvordan beregnes vareforbrug?

Vareforbrug beregnes ved at plusse alle omkostninger forbundet med din vare, sammen.

Hvordan bogføres vareforbrug?

Vareforbrug bogføres forskelligt, alt efter hvilken type omkostning, som der er tale om.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram