Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

IFRS

IFRS er en forkortelse for International Financial Reporting Standards. Begrebet dækker over en række internationale regnskabsstandarder, der er blevet udformet af International Accounting Standards Board (IASB). IFRS blev tidligere benævnt som IAS.

Hvad er IFRS?

International Financial Reporting Standards (IFRS) er, som navnet antyder, et internationalt begreb. Det er et sæt internationale regnskabsstandarder, som bliver brugt på tværs af landegrænser.

Formålet med at udstikke et internationalt regelsæt er at gøre det nemmere for de forskellige lande at samarbejde med hinanden. Følger virksomhederne fra forskellige lande de samme regnskabsprincipper, er det nemmere at gennemskue hinandens regnskaber og økonomiske situation.

IFRS udstikker ikke en decideret skabelon for, hvordan et internationalt regnskab skal være stykket sammen. Det omfatter derimod en række principper, som den enkelte virksomhed skal følge, når der bliver aflagt regnskab. Det gælder blandt andet principper som troværdighed og sammenlignelighed. Den enkelte virksomhed kan altså selv definere, hvordan dens regnskab skal stykkes sammen – så længe principperne bliver overholdt.

Hvem anvender IFRS?

Alle børsnoterede selskaber i EU er underlagt at anvende det internationale sæt af regnskabsstandarder, når de udformer deres koncernregnskab. Det vil altså sige, når de udarbejder et regnskab, der giver en samlet status på hele koncernens økonomiske situation. Standarderne skal ikke nødvendigvis følges, når der bliver aflagt regnskab for den enkelte dattervirksomhed. Kun når koncernen som helhed aflægger regnskab.

International Financial Reporting Standards indeholder en række krav, som den tilknyttede revisor eller bogholder skal følge, når koncernregnskabet bliver udarbejdet.

Frivillig anvendelse af IFRS

Hvis du ikke driver et børsnoteret selskab, men en anden virksomhed, der opererer på det internationale marked, står det dig frit for, om du vil bruge de internationale regnskabsstandarder. Det er ikke et krav, men du må gerne følge dem, hvis du finder det fordelagtigt for din virksomhed.

De enkelte EU-lande har også ret til at beslutte, hvor stor en betydning IFRS skal have for deres virksomheder. IFRS er som udgangspunkt kun obligatorisk for de børsnoterede selskaber i forbindelse med deres koncernregnskab, men de enkelte EU-lande har ret til at vedtage, at IFRS skal være obligatorisk for flere typer af virksomheder.

Danmark kan eksempelvis vedtage, at IFRS også gælder de selskaber, der ikke er børsnoteret. Eller at det ikke kun skal være obligatorisk ved koncernregnskaber, men også ved den enkelte virksomheds årsregnskab. I Danmark har vi dog ikke lavet yderligere restriktioner i forhold til virksomheders brug af IFRS.

Hvem er IASB?

IASB er en forkortelse for International Accounting Standards Board. Det er IASB, der står bag udformningen af de internationale regnskabsstandarder. IASB er en international organisation, der har sit hovedsæde i London.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 21/11/2019

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?