Overskudsgrad

Overskudsgraden er et nøgletal, der siger noget om, hvor meget af din virksomheds omsætning der reelt set ender ud som et overskud. Overskudsgrad kaldes også for EBIT-margin.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 17/12/2021


Hvad er overskudsgrad?

Som virksomhedsejer er der en række nøgletal, det er gode at kende til, når du skal vurdere, om du driver en sund og profitabel virksomhed. Et af de nøgletal er overskudsgraden.

Når du regner overskudsgraden ud i din virksomhed, får du et billede af, hvor meget af din omsætning der rent faktisk ender med at blive til et overskud. Altså er overskudsgraden et udtryk for, hvor stor en del af din omsætning der i sidste ende bliver til indtjening, når du har trukket alle dine driftsomkostninger fra.

Overskudsgraden bliver regnet ud som et procenttal, og termen EBIT-margin dækker over præcis det samme som termen overskudsgrad. 

Sådan laver du en beregning af overskudsgrad 

Du skal have fat i følgende formel, når du skal beregne overskudsgraden i din virksomhed:

Overskudsgrad = Resultat af primær drift x 100 / Nettoomsætning

Beregn din overskudsgrad


Hvad kan du bruge en analyse af overskudsgrad til?

Når du laver en analyse af overskudsgraden i din virksomhed over en årrække, får du et godt indblik i, om din virksomhed har udviklet sig i en sund retning. 

Er din overskudsgrad steget, kan det betyde, at du har fået bedre styr på at holde dine faste såvel som dine variable omkostninger nede. Er overskudsgraden faldet, kan det være et tegn på, at der er økonomiske problemer, som du bør få rettet op på.

En analyse af overskudsgraden er også en god måde at sammenligne med branchetal på.

Hvad betyder en faldende overskudsgrad for din virksomhed?

En faldende overskudsgrad er aldrig et godt tegn. Falder din overskudsgrad, er det vigtigt, at du finder frem til, hvad det skyldes. Det giver dig god mulighed for at få rettet op på det, så du igen kan få en bedre overskudsgrad og en effektiv drift i din virksomhed. 

En virksomhed, der ikke tjener penge, er sjældent en sund virksomhed. Har du en negativ overskudsgrad, står du med flere omkostninger end indtægter, og det kan ikke blive ved at gå i det lange løb.

Overskudsgrad i procent – hvad kan du bruge det til?

Overskudsgraden bliver regnet ud som et procenttal. Det gør det nemmere at sammenligne overskudsgraden i din virksomhed for de forgangne år – og nemmere at sammenligne med andre virksomheder indenfor din branche. 

Når du analyserer din virksomheds økonomi, er det vigtigt, at du også tager flere nøgletal med i din analyse.

Hvad er EBIT, og hvordan hænger det sammen med din overskudsgrad?

EBIT-margin er et andet ord for overskudsgrad. Det er en engelsk forkortelse for Earnings Before Interests and Taxes, og der er flere, der bruger udtrykket EBIT i stedet for overskudsgrad. Betydningen af EBIT og overskudsgrad er dog præcis den samme.

Hvad er EBITDA overskudsgrad?

EBITDA og overskudsgraden er også nært beslægtet. EBITDA er en engelsk forkortelse for Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization. På dansk bruger vi betegnelsen ‘Resultat af primær drift’ eller ‘driftsrentabilitet’.

EBITDA bliver hyppigt brugt til at sammenligne virksomheder i forhold til, hvor god rentabiliteten er. Potentielle investorer er også gerne meget interesserede i, hvordan driftsrentabiliteten er i en virksomhed, når de skal vurdere, i hvilke virksomheder de vil investere deres penge.

Hvad er sammenhængen mellem afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed?

De tre nøgletal afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed er alle tre vigtige at have med, hvis du vil lave en rentabilitetsanalyse af din virksomhed. Faktisk kan du, hvis du kender din virksomheds overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed, regne dig frem til din afkastningsgrad.

Så lyder regnestykket sådan her:

Afkastningsgrad = Overskudsgrad x Aktivernes omsætningshastighed


Hvad er forholdet mellem bruttoavanceprocent og overskudsgrad?

Når du skal analysere på din virksomheds økonomi, er både bruttoavanceprocenten og overskudsgraden nødvendig at have med i dine vurderinger. Bruttoavanceprocenten er vigtig for at vurdere din virksomheds indtjeningsevne, og det samme gælder for overskudsgraden.

Mens overskudsgraden fortæller noget om, hvor stor en del af virksomhedens omsætning, der bliver til en reel indtjening, giver bruttoavanceprocenten et billede af, hvor stor en del omsætningen, der er tilbage, når du har trukket dit vareforbrug fra.  

Hvad er forholdet mellem indtjeningsevne og overskudsgrad?

Indtjeningsevnen er et nøgletal, der er afgørende at kende til, når du driver en virksomhed. Med indtjeningsevne refereres der til evnen til at generere et overskud i din virksomhed.

Et af de vigtigste parametre i forhold til at analysere på indtjeningsevnen i din virksomhed er at beregne overskudsgraden. Her får du syn for sagen, når det kommer til at se nærmere på, hvor meget af din omsætning, der reelt set ender ud som et overskud.

Er der forskel på indtjeningsgrad og overskudsgrad? 

Nej, det er der faktisk ikke. Indtjeningsgrad og overskudsgrad er to ord for det samme. Overskudsgrad er mere hyppigt brugt end indtjeningsgrad, men det er et udtryk for præcis det samme. 

Er en høj overskudsgrad det samme som en god overskudsgrad?

Ja, det er det. Des højere en overskudsgrad, din virksomhed har, des bedre. En høj overskudsgrad er altid et udtryk for en god overskudsgrad og en rentabel virksomhed.

Når du sammenligner din virksomheds overskudsgrad fra tidligere år, får du et godt billede af, om det går i den rigtige retning. I forhold til at sammenligne din overskudsgrad med andre virksomheders, skal du være meget påpasselig. 

Der er nemlig stor forskel på, hvad der er et tilfredsstillende niveau. Det afhænger både af branche, hvor etableret din virksomhed er, og hvilken type af virksomhed du driver (en mindre nichevirksomhed eller en større detailvirksomhed?) 

Vil du lave en sammenligning i forhold til overskudsgraden, anbefale vi dig derfor, at du sammenligner din virksomhed med konkurrerende virksomheder inden for samme branche.

Hvad kan du gøre for at få din overskudsgrad op på et tilfredsstillende niveau?

Vurderer du, at du ikke har en tilfredsstillende overskudsgrad i din virksomhed?

Så er der flere ting, du kan gøre:

  • Du kan hæve salgsprisen på dine produkter.
  • Du kan skrue på dine omkostninger og reducere dem så meget som muligt.
  • Du kan optimere dit salgsmix ved eksempelvis at booste salget af de varer, som kommer med en bedre indtjening.

Det er svært at sætte tal på, hvad der vil være en typisk overskudsgrad, da det svinger meget fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed. En optimal overskudsgrad i din virksomhed vil som tommelfingerregel være en overskudsgrad, der forbedrer sig over tid, og som ikke går i den modsatte retning.

Overskudsgrad i forskellige brancher

Der er stor forskel på brancher, når det kommer til overskudsgrad. Nogle brancher, som eksempelvis tandlæger og revisorer, har en overskudsgrad i den høje ende, da de ikke har høje omkostninger til hverken produktion eller markedsføring. Her ligger overskudsgraden gerne på omtrent 25 %. 

Når det kommer til at beregne overskudsgraden i en produktionsvirksomhed, ser verden gerne helt anderledes ud. Og det gælder også, hvis vi tager et kig på detailvirksomheder. 

I en stor detailvirksomhed er der gerne en forholdsvis lav overskudsgrad, men til gengæld bliver der solgt så meget, at det i det store hele kan opveje den lave overskudsgrad.

Helt grundlæggende er det, der i virkeligheden tæller, hvorvidt en virksomhed kører med en positiv overskudsgrad eller ej. Er overskudsgraden positiv, betyder det, at virksomheden tjener penge.

Spørgsmål & svar

Hvad er overskudsgrad?

Overskudsgraden er et nøgletal, der fortæller dig, om din omsætning overstiger dine driftsomkostninger. Altså om din virksomhed genererer et reelt overskud.

Hvad er en god overskudsgrad?

Det er forskelligt fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed, hvad den gennemsnitlige overskudsgrad ligger på. Men en god overskudsgrad er som udgangspunkt en positiv overskudsgrad.

Hvad er en høj overskudsgrad?

Det afhænger af, hvilken virksomhed der er tale om. Men des højere en overskudsgrad, du kan skabe i din virksomhed, des bedre.

Hvad kan være årsag til, at en virksomheds overskudsgrad stiger fra et år til et andet?

Det kan være, at virksomheden har reduceret sine omkostninger, at den sælger sine varer til en højere pris, eller at den i højere grad satser på de produkter, som giver den største indtjening.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Overskudsgrad

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram