Indtjeningsevne

Indtjeningsevnen hjælper dig, når du skal analysere på din virksomheds økonomi. Indtjeningsevnen er et begreb, der belyser, hvor god din virksomhed er, når det kommer til at generere overskud af din omsætning.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 14/06/2022


Hvad er indtjeningsevne?

Når du driver en virksomhed, er det nødvendigt, at du holder hånd i hanke med din virksomheds økonomiske situation. For at holde styr på din virksomheds økonomi er der en række forskellige parametre, som du kan vælge at se nærmere på. Et af dem er din indtjeningsevne.

Indtjeningsevnen giver dig en ide om, hvor meget du egentlig tjener. For en ting er, hvor meget du omsætter for – en anden ting er, hvor stor en del af din omsætning, der reelt set giver overskud.

Og det er lige præcis det, et begreb som indtjeningsevne kan give dig svar på. 

Hvad kan du bruge en indtjeningsanalyse til? 

En analyse af indtjeningsevnen i din virksomhed kan give dig en rigtig god forståelse for, hvor sund økonomien i din virksomhed egentlig er. 

Tjener du meget på de varer eller ydelser, du sælger, når alle dine omkostninger er trukket fra? Eller er det, når alt kommer til alt, et meget begrænset overskud, du kører med?

Med en analyse af din indtjeningsevne får du ikke alene et overblik over den sammensætning, der er, når det kommer til de omkostninger og indtægter, du har. Du kan også få afdækket udfordringer såvel som potentiale i driften af din virksomhed. 

Indtjeningsevne for handelsvirksomhed

Indtjeningsevne kan være relevant at se nærmere på, uanset om du driver en handelsvirksomhed, en servicevirksomhed eller en produktionsvirksomhed.

Beregning af indtjeningsevne – sådan gør du

I forhold til at belyse din virksomheds indtjeningsevne skal du have fat i flere forskellige nøgletal.

Der findes desværre ikke en indtjeningsevne-formel, du kan følge slavisk. Men de nøgletal, der kan hjælpe dig med at få indblik i din virksomheds indtjeningsevne, er:

Det er her vigtigt at pointere, at du skal fortolke de tal, der kommer ud af dine beregninger, og du skal holde tallene op imod hinanden – og også gerne sammenligne dem med tal for de tidligere år. 

Det giver dig en meget bedre forudsætning for at lave en nærmere analyse af, hvordan landet ligger i forhold til din virksomheds indtjeningsevne. 

Et eksempel på en indtjeningsevne-formel kan som sagt være formlen for udregning af overskudsgrad. Den fortæller dig, hvor stor en del af omsætningen, der bliver til overskud (før finansielle omkostninger.

Indtjeningsevne-formel - overskudsgrad

Hvad er indekstal?

Indekstal skiller sig ud fra de andre nøgletal, som du skal bruge i forbindelse med analysen af din indtjeningsevne. Vi har her at gøre med beregninger, der kan tydeliggøre, hvordan udviklingen i din virksomhed har været over en periode. 

Du kan anvende indekstal for indtjeningsevnen i din virksomhed på den måde, at du kan omregne dine absolutte tal til procenttal. 

Hvad kan du gøre for at forbedre indtjeningsevnen?

Vil du gerne forbedre indtjeningsevnen i din virksomhed, er der flere ting, du kan gøre. Du skal dog være opmærksom på, at det her ikke blot handler om at øge din omsætning. Indtjeningen skal også følge med.

En metode til at forbedre din indtjeningsevne kan være at reducere dine faste omkostninger. Det kan også i nogle tilfælde få din indtjeningsevne op, hvis du afsætter flere produkter. Kan du gøre begge dele, vil det også få en positiv effekt på indtjeningsevnen i din virksomhed.

Spørgsmål & svar

Hvad er indtjeningsevne?

Indtjeningsevnen er et udtryk for hvor stor en del af din omsætning, der ender munder ud i et overskud.

Hvordan beregner man indtjeningsevnen?

Det gør du ved at se på en række af forskellige nøgletal som overskudsgraden, dækningsbidrag, bruttoavanceprocent og indekstal.

Hvorfor er det relevant at se på din indtjeningsevne?

For at finde ud af, om du har en god og sund forretning, der rent faktisk tjener penge. Bliver din omsætning ædt op af udgifter, er der ikke meget tilbage at leve for.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Indtjeningsevne

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram