Hvad er likviditetsgrad – og hvad er formlen?

Likviditetsgraden er et nøgletal, som giver en indikation af, hvor god en betalingsevne en virksomhed har. Du skal gerne ligge over 150 % for at have en sund likviditet. Nøgletallet udregnes på følgende måde: Omsætningsaktiver * 100 / kortfristet gæld = likviditetsgrad

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 19/10/2023


Likviditetsgrad er et interessant nøgletal, som giver en indikation om hvor god en betalingsevne virksomheden har. Likviditetsgraden har interesse for virksomheden selv, men som også er godt at kende til for eksterne samarbejdspartnere og potentielle kreditorer.

Likviditetsgraden omhandler forholdet mellem en virksomheds omsætningsaktiver og dens kortfristede gæld – nærmere bestemt hvor stor en procentdel førstnævnte udgør af sidstnævnte.

Hvad skal du bruge likviditetsgraden til?

Når du beregner likviditetsgraden for din virksomhed, finder du ud af, om der er likviditet til at betale dine kortfristede gældsposter. Likviditetsgraden er også et godt nøgletal at kunne vise frem til potentielle investorer, da de klart vil være interesseret i, hvordan økonomien og likviditeten i din virksomhed ser ud.

Du kan også med fordel sammenholde din aktuelle likviditetsgrad med likviditetsgraden for de foregående år. Det giver dig en indikation af, hvordan udviklingen i din virksomheds likviditet ser ud. Bliver den bedre og bedre år for år, er det et klart plus, men går det den anden vej, har du muligheden for at få rettet op på eventuelle problemer og forbedre din likviditet.

Netop derfor er det altid godt at sammenholde nøgletal og regnskaber med hinanden år for år – så du ved, i hvilken retning din virksomhed er på vej hen.

Likviditetsgrad formel

Hvis du gerne vil beregne likviditetsgraden i din virksomhed, er der to tal, som du skal kende til. Du skal nemlig have styr tallene for den kortfristede gæld og summen af dine omsætningsaktiver. Når du har styr på de to parametre, kan du finde frem til likviditetsgraden for din virksomhed.

Du kan på simpel vis bruge denne formel til at beregne likviditetsgraden i din virksomhed. Bruger du Dinero, så har vi helt automatisk udregnet din afkastningsgrad under din regnskabsmappe -> nøgletal. Hvis ikke, kan du bruge nedenstående formel.

Virksomhedens ledelse kan ved at udregne likviditeten for flere periode bedre se, hvor der er et problem – og finde en løsning på problemet.

Formel for likviditetsgrad:

Likviditetsgrad = (omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) x 100

Hvis vi som et eksempel antager, at du har omsætningsaktiver for 500.000 kr. og en kortfristet gæld på 300.000 kr. Kommer regnestykket til at se således ud:
Eksempel på beregning af likviditetsgrad

(500.000 kr. / 300.000 kr.) x 100 = 166, 7 %.

Beregner

Lav et likviditetsbudget

Det er en god idé at have et overblik over likviditeten i virksomheden. De fleste virksomheder har nemlig behov for at give og få kredit, så det kan være svært at have et overblik uden et likviditetsbudget. Budgettet fortæller også noget om virksomhedens evne til at skabe likviditet.

Lav et likviditetsbudget på to måder:

  • Ind- og udbetalingsmodellen
  • Beholdningsforskydningsmodellen

Hvis du laver et budget over likviditeten med den første måde, skal du opstille alle ind- og udbetalinger. Det giver dig nemlig mulighed for at se, om du har et negativt eller positivt cash flow i den periode. Hvis det er negativt, kræver det måske handling fra din side.

Beholdningsforskydningsmodellen tager udgangspunkt i dit indtjeningsbidrag. Her viser modellen beholdningsmæssige forskydelser i din balance.

Se nøgletal i Dinero

Anvender du Dinero som regnskabsprogram, har du mulighed for at se dine kunders nøgletal. Dette sker under dine kunders økonomiske udvikling og kan se sådan her ud.

Økonomisk nøgletal udvikling - likviditetsgrad

Hvornår har du en god likviditetsgrad?

Har du en likviditetsgrad på mere end 150 %, siges det, at du har en sund likviditetsgrad. Og des højere likviditetsgraden er, desto bedre. Det er en klar fordel at have en god likviditetsgrad, da du derved er bedre i stand til at betale dine kortfristede gældsposter, og det sender et tydeligt signal om en sund virksomhed udadtil.

Des bedre likviditetsgrad, som din virksomhed har, des mere gunstigt er det for potentielle samarbejdspartnere eller investorer at investere i din virksomhed. Des lavere likviditetsgrad, des dårligere signal sender det til omverdenen om din virksomheds kreditværdighed.

Spørgsmål & svar

Hvad er likviditetsgrad?

Likviditetsgrad er et nøgletal, som viser hvor god en betalingsevne en bestemt virksomhed – et tal der er godt at kende for både virksomheden selv, samt samarbejdspartnere.

Hvad skal en likviditetsgrad ligge på?

Hvis din likviditetsgrad er på mere end 150 %, siges det, at du har en sund likviditetsgrad – jo højere, jo bedre.

Hvordan regner man likviditetsgrad?

(Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) x 100 = Likviditetsgraden

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram