Forbedr din likviditet – Gå fra lav til høj likviditetsgrad

Likviditet siger noget om, hvordan den økonomiske situation ser ud i din virksomhed. Der er en række metoder, du kan gøre brug af, hvis du vil forbedre din likviditet og dermed virksomhedens økonomi.


Indlægget er en del af vores ny virksomhed-univers

Hvad er likviditet?

Likviditeten beskriver forholdet mellem omsætningsaktiver og den kortfristede gæld, altså hvorvidt virksomheden har tilstrækkelig kapital til at kunne betale sine kortfristede forpligtelser.

Omsætningsaktiverne er de aktiver, der kan forventes at have en brugstid på under ét år. Det kan fx være vare- eller lagerbeholdninger eller tilgodehavender. De kortfristede gæld er gæld, som skal tilbagebetales indenfor ét år.

Udover at være relevant for virksomheden selv er likviditeten også interessant for samarbejdspartnere og investorer, da en god likviditet øger chancerne for en god investering, når du laver en pitch.

Hvordan påvirkes likviditeten? 

Der er forskellige parametre, som likviditeten påvirkes af, og som kan forbedre likviditeten. Hvis din virksomhed mangler likviditet, er det en god idé at starte med at gå i banken og forsøge at øge kassekreditten eller optage nyt lån. Factoring er også en metode, du kan benytte til at øge de likvide beholdninger. 

Hvis ovenstående ikke er en mulighed, kan du forsøge at få dine penge hurtigere hjem til virksomheden. Det kan du fx gøre ved at forkorte dine betalingsbetingelser, så kunderne betaler hurtigere. Derudover kan du forsøge at undgå kontantrabatter, så din virksomhed får så mange penge som muligt ind.

Likviditeten påvirkes også af handelsbetingelserne fra dine leverandører. Her kan du forsøge at undersøge mulighederne for at forlænge dine egne betalingsbetingelser, så du holder på virksomhedens penge i så lang tid som muligt. 

Du bør derudover også benytte dig af de kontantrabatter, da du skal forsøge at optimere, hvor det er mulighed for at forbedre likviditeten. 

Hvis du har et varelager, kan du med fordel forbedre din likviditet ved at nedbringe antallet af varer på dit lager. Du kan enten sælge ud af lageret eller nøjes med at købe de mest nødvendige varer. På den måde frigør du penge, som kan bruges til forbedring af likviditeten. 

Hvad er likviditetsgraden, og hvordan beregnes den?

For at finde ud af, hvordan likviditeten i din virksomhed ser ud, beregnes likviditetsgraden. Dette nøgletal siger noget om betalingsevnen i din virksomhed. 

Likviditetsgraden er en indikator, du kan bruge til at sammenligne den økonomiske udvikling i virksomheden over flere regnskabsår, så du har mulighed for at forbedre den. Derudover kan eksterne interessenter bruge likviditetsgraden til at vurdere, hvor god din virksomhed er til at betale. 

Likviditetsgraden er forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiver og dens kortfristede gæld, og du beregner den på følgende måde:

Likviditetsgrad =  omsætningsaktiver / Kortfristet gæld*100 

Hvis du fx har omsætningsaktiver for 600.000 kr. og en kortfristet gæld på 300.000 kr., er udregningen således:


Likviditetsgrad =  600.000 / 350.000*100 = 171,43%

Her er likviditetsgraden 171,43%, men hvad betyder dette? Det kan du læse mere om i følgende afsnit.

Du kan også gøre brug af vores beregner som udregner likviditetsgraden for dig. 

Hvad skal likviditetsgraden ligge på?

Likviditetsgraden skal være så høj som muligt. Den skal ligge på mindst 100% for at virksomheden har nok likviditet til at kunne betale de kortfristede forpligtelser. 

Som udgangspunkt bør likviditetsgraden ligge mellem 150 og 200 for at være tilfredsstillende. Du bør forbedre din likviditet, hvis den ligger under 150. Hvis den derimod er over 200%, er der tale om en meget høj likviditetsgrad. 

I ovenstående eksempel, hvor likviditetsgraden er 171,43%, har virksomheden nok likviditet til at kunne betale sine kortfristede forpligtelser, samtidig med at den derudover har likviditet til andre poster. 

Du kan se dine nøgletal, herunder likviditetsgraden, i vores regnskabsprogram. 

Lav et likviditetsbudget for at forbedre din likviditet

Det er generelt en god idé at holde styr på sin økonomi, hvis du ønsker at forbedre likviditeten. Det kan du gøre ved at lægge et likviditetsbudget, som giver et overskueligt overblik over, hvordan virksomheden bruger sine penge, og hvordan den fremtidige økonomi kan forventes at se ud. 

Det kan være en god hjælp at følge en skabelon til opstilling og udarbejdelse af et likviditetsbudget. Du kan downloade vores gratis skabelon til et likviditetsbudget for at spare tid. 

Et likviditetsbudget kan være krævende at udføre korrekt. Derfor er det en god idé at få en revisor til at hjælpe. Hvis du ikke allerede har en revisor, har vi lavet en praktisk oversigt over revisorer i nærheden af dig

Oftest stillede spørgsmål

Likviditeten påvirkes af flere forskellige faktorer. Betalingsbetingelser fra dine leverandører og virksomhedens egne betalingsbetingelser til kunder har stor betydning for likviditeten. Derudover kan varelagerets beholdning også påvirke den.

Du kan forbedre din likviditet ved at undersøge mulighederne for at optage et lån. Derudover kan du forsøge at ændre dine egne betalingsbetingelser eller dine leverandørers. Det kan også være en god idé at sælge ud af varelageret eller blot nøjes med at købe de mest nødvendige varer, hvis du vil forbedre virksomhedens likviditet.

Hvis likviditetsgraden er mellem 150% og 200%, anses den for at være god eller tilfredsstillende. Den skal være over 100%, hvis virksomheden skal have tilstrækkelig likviditet til at kunne betale sine kortfristede forpligtelser.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram