Fagforening

En fagforening er en organisation, der varetager lønmodtagernes interesser. Det gælder både, når der skal forhandles løn, og når der skal vedtages andre kollektive overenskomster. Du betaler for at være medlem af en fagforening.

  • Læsetid: 10 min.

  • Sidst opdateret 06/03/2024


IDA og HK fagforening

Hvad er en fagforening?

‘Sammen står vi stærkere’ er en filosofi, der står bag enhver fagforening. Tanken er, at sammen står de ansatte bedre, når de skal forhandle vilkår og løn med deres arbejdsgivere. Fagforeninger er for lønmodtagere eller med andre ord for ansatte. Det gælder både ansatte i det private og inden for det offentlige.

En fagforening har til formål at hjælpe sine medlemmer bedst muligt. Det gælder både ved lønforhandlinger og overenskomster af forskellig karakter, men det dækker også over individuel rådgivning. Er du blevet behandlet dårligt på din arbejdsplads, kan du i de fleste fagforeninger få juridisk bistand og professionel hjælp til at håndtere situationen.

Det er fx på grund af fagforeninger og deres kamp for fordele og løn i forbindelse med overenskomster, at vi har fået en fritvalgskonto og mange andre fordele. Med fritvalgsordningen kan du bruge “opsparingen” til bl.a. ekstra ferie eller indbetaling til pension.

Er du blevet fyret eller bortvist på et ulovligt grundlag, eller får du ikke lov til at afholde det antal feriedage, som du har krav på? Så kan du tage kontakt til din fagforening, og de kan hjælpe dig med at få styr på situationen. Det er også en god idé at få din fagforening til at læse ansættelseskontrakten igennem, så du fx ikke snydes ved overarbejde.

Er det lovpligtigt at være medlem af en fagforening?

Nej, det er det ikke. Det er frivilligt, hvorvidt du vil betale for at være medlem af en fagforening eller ej. Nogle steder hersker der dog en stærk kultur, når det kommer til fagforeningsmedlemskab. Det er derfor ikke uhørt, at du kan blive ansat et sted, hvor dine kolleger tager det som en selvfølge, at I alle er medlem af den samme fagforening, så I kan løfte i flok.

Her er det op til dig at vurdere, om du vil følge trop eller køre dit eget løb. Det er som sagt aldrig lovpligtigt at melde sig ind i en fagforening. Du har på samme vis også frit valg, når det kommer til at vælge, hvilken fagforening som du vil være medlem af. Nogle fagforeninger er meget branchespecifikke, mens andre har medlemmer fra hele spektret.

Hvad er forskellen på fagforeninger og a-kasser?

Det er vigtigt at kunne skelne mellem en fagforening og en a-kasse. De to har nemlig vidt forskellige formål, og selvom de tit hænger sammen, så kan du sagtens have fagforening ét sted og betale til a-kasse et andet sted. Du behøver altså ikke have begge dele det samme sted.

Hvor en fagforening beskæftiger sig med overenskomstforhandlinger, løn og arbejdsvilkår, har a-kassen et andet formål. Dens formål er at hjælpe dig, hvis du en dag står uden arbejde. Det er a-kassen, der udbetaler dig dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs, og det er også a-kassen, der giver dig sparring og hjælper dig med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Ofte er det også her, du kan tilkøbe en lønsikring.

Det er frivilligt, om du vil være medlem af en a-kasse, men det er en forsikring, som det kan være risikabelt ikke at betale til. Er du ikke medlem af en a-kasse, har du ikke ret til dagpenge, hvis du en dag står uden arbejde.

Liste over fagforeninger

Nedenfor kan du se en liste over fagforeninger i Danmark. Listen består af de fagforeninger, som er en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), og der er derfor ikke tale om en udtømmende liste.

FagforeningFor disse personerLink til hjemmeside
3F – Fagligt Fælles ForbundUfaglærte og erhvervsuddannede lønmodtagereLink
Atoorfillit KattuffiatLønmodtagere i GrønlandLink
Blik og RørarbejderforbundetAnsatte i VVS-branchenLink
Brancheorganisationen Luftfart og JernbaneAnsatte i luftfarts- og jernbanebranchenLink
BUPLPædagogerLink
Cabin Attendants UnionCabin Crew i SASLink
Centralforeningen for StampersonelCivilt og militært ansatte i Forsvaret, befalingsmænd i Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet og Redningsberedskabet m.m.Link
Danske Skov og Landskabsingeniører (DSL)Skov- og landskabsingeniørerLink
Danmarks KordegneforeningKordegneLink
Danmarks Lærerforening (DLF)LærereLink
Dansk Artist ForbundArtister, solister og underholdereLink
Dansk El-ForbundElektrikere og teknikereLink
Dansk Formands ForeningFormænd, ledere m.m.Link
Dansk Kirkemusiker ForeningKirkesangereLink
Dansk MetalAnsatte inden for teknik, mekanik og ITLink
Dansk Musiker ForbundMusikereLink
Dansk Skuespiller ForbundSkuespillere, operasangere, musicalperformere, dansere og koreograferLink
Dansk SocialrådgiverforeningSocialrådgivereLink
Dansk SygeplejerådSygeplejerskerLink
Dansk Told og SkatteforbundAnsatte i SkatteforvaltningenLink
Danske BandagisterAutoriserede bandagisterLink
Danske BioanalytikereBioanalytikereLink
Dansk Elitesportsudøveres Forening (DEF-Sport)Danske elitesportsudøvereLink
Danske FodterapeuterStatsautoriserede fodterapeuterLink
Danske Psykomotoriske TerapeuterPsykomotoriske terapeuterLink
Danske TandplejereTandplejereLink
Det Offentlige Beredskabs LandsforbundAnsatte i redningsberedskabetLink
FAFAnsatte inden for film-, video-, tv-, animation-, spil-, og multimedieproduktionLink
Frederiksberg KommunalforeningAnsatte i Frederiksberg Kommune samt ansatte i fælleskommunale virksomheder med tilsvarende vilkårLink
FarmakonomforeningenFarmakonomerLink
FinansforbundetAnsatte inden for den finansielle sektorLink
FOAKommunalt og private ansatteLink
Foreningen af Folketingets BetjenteBetjente i FolketingetIngen hjemmeside
Foreningen af Danske InseminørerInseminørerLink
Foreningen af Danske KirkegårdsledereLedere af danske kirkegårdeLink
Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (TAT)Tekniske og administrative tjenestemændLink
ForsikringsforbundetAnsatte inden for forsikring, pension og a-kasseLink
Frie Skolers LærerforeningLærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler, efterskoler og højskolerLink
FængselsforbundetAnsatte i Kriminalforsorgen m.m.Link
Fødevareforbundet NNFAnsatte inden for bager, slagter, mejeri, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrienLink
Gentofte KommunalforeningAnsatte i Gentofte KommuneLink
HI – organisation for ledende medarbejdere i idræts, kultur- og fritidssektorenLedende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektorenLink
HK/DanmarkAnsatte inden for handel og kontorLink
HoffunktionærforeningenAnsatte ved hoffetIngen hjemmeside
Hærens Konstabel- og KorporalforeningProfessionelle konstabler, korporaler, konstabelelever og værnepligtige i HærenLink
Håndbold Spiller ForeningDanske elitehåndboldspillereLink
Jordbrugsteknologer i Danmark (jid)Jordbrugsteknikere, -teknologier og studerendeLink
Kirkekultur.nuKirke- og kulturmedarbejdereLink
Kort- og Landmålingsteknikernes ForeningAlle med en kort- og landmålingsteknisk uddannelse, elever under uddannelse m.m.Link
Kost & ErnæringsforbundetErnæringsprofessionelleLink
KriminalforsorgsforeningenAnsatte i KriminalforsorgenLink
MalerforbundetAnsatte inden for malings- og lakeringsfagetLink
Medieforbundet i DRAnsatte i DRLink
OrganistforeningenOrganister med uddannelse som kirkemusikerLink
PolitiforbundetPolititjenestemændLink
PROSAIT-professionelleLink
Radiograf RådetRadiograferLink
Sammenslutningen af Funktionærer (SAFU)FunktionærerLink
ServiceforbundetAnsatte i servicebranchenLink
SocialpædagogerneSocialpædagogerLink
SpillerforeningenFodboldspillere på eliteplanLink
Teknisk LandsforbundTeknikere, designer og konstruktørerLink
TrafikforbundetAnsatte under Transport- og Klima- og EnergiministerietLink
UddannelsesforbundetLærere, vejledere og konsulenter på almene og erhvervsrettede uddannelser og sprogcentreLink
Viften – Ansatte i Folketinget under CO10Ansatte i Folketinget under CO10Ingen hjemmeside

Oftest stillede spørgsmål

En fagforening er en sammenslutning af medlemmer, som arbejder på at skabe de bedste vilkår for medlemmerne – det gælder alt fra løn og personalegoder til arbejdstider og juridiske tvister.

Der findes mange mindre fagforeninger, som typisk er samlet under én større organisation – fx Fagforeningernes Hovedorganisation (FH). Grunden til dette er, at jo flere medlemmer en fagforening har, jo bedre vilkår kan den få for sine medlemmer.

Du skal vælge den fagforening, der passer bedst til dine behov og uddannelse/arbejde.

Nogle kigger primært på prisen, mens andre kigger på, hvordan deres fagforening kan hjælpe dem, hvis de fx får brug for faglig hjælp eller mister deres job.

Du bør primært gå efter at vælge en fagforening, som har deres fokus inden for din uddannelse og/eller arbejde. Det kan både være meget specifikt eller mere overordnet.

En fagforening skaber de bedste vilkår og betingelser for medlemmerne af fagforeningen. De arbejder politisk for at påvirke både lokal- og landspolitik, ligesom de også hver dag hjælper medlemmerne med faglige problemstillinger og spørgsmål.

En gul fagforening står uden for de traditionelle hovedorganisationer (FH og AC), og de har som regel ingen overenskomster. Det er også en af grundene til, at de typisk er billigere end andre fagforeninger, da de ikke arbejder for at forbedre medlemmernes vilkår gennem overenskomster og lokale aftaler.

Gule fagforeninger anerkender ikke, at der er en grundlæggende interessekonflikt mellem arbejdsgiver og arbejdstager – som fx “de andre” fagforeninger gør.

Eksempler på gule fagforeninger er Kristelig Fagforening (Krifa) og De Frie Funktionærer.

En fagforening kan koste alt mellem 0 kroner og flere hundrede kroner om måneden. Fx er mange fagforeninger gratis for studerende, mens de læser, og der er stor forskel på, hvordan du er dækket — du kan fx være dækket deltid og fuldtid, ligesom du kan være omfattet af forskellige dækninger ift. A-kasse. forsikringer og andet.

Du har fradrag for betaling til en fagforening op til en vis grænse. Det betyder i bund og grund, at en fagforening koster mindre end det, du skal betale hver måned, da du får afdrag for noget af beløbet årligt.

Det er a-kassen, der udbetaler bl.a. dagpenge, syge- og feriedagpenge og efterløn, mens det er fagforeninger, som hjælper dig med faglige problemstillinger – fx rådgivning om kontrakter, ansættelsesforhold og løn.

Du kan også sige, at a-kassen er en økonomisk sikkerhed, mens fagforeningen er en juridisk sikkerhed.

Mange vælger a-kasse til, når de vælger fagforening, men det er som regel muligt kun at vælge én af de to, hvis du ikke vil have begge. Det er som regel også dyrere at have både a-kasse og fagforening.

Den bedste fagforening er den, der bedst muligt matcher dine behov og budget. Der er mange mindre fagforeninger, som er fokuseret på et lille område af arbejdsmarkedet, ligesom der også er flere fagforeninger, som har et mere overordnet fokus.

Du bør først og fremmest kigge på, hvad hvad de forskellige fagforeninger kan hjælpe med, og hvordan de dækker. Herefter kan du kigge på prisen.

I 2022 var der 1.914.972 medlemmer i de danske fagforeninger, men tallet varierer år for år med 10-20.000 medlemmer. De sidste år har medlemstallet haft en stigende tendens.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram