Splitmoms

Hvis din omsætning består både momsfrie og momspligtige dele, har du delvist momsfradrag – også kaldet splitmoms. Helt konkret splittes dit momsfradrag op, så du opnår et delvist momsfradrag på de udgifter, der vedrører både din momspligtige og momsfrie aktiviteter.

 • Læsetid: 5 min.

 • Sidst opdateret 09/10/2023


Hvad er splitmoms?

Splitmoms er, når en del af en virksomheds omsætning er momsfri, og den anden er momspligtig. Så har du kun delvist momsfradrag for nogle af udgifterne. 

Det er blandt andet gældende for virksomheder, der er lønsumspligtige, som også har aktiviteter, der er momspligtige.

Delvist momsfradrag er kun relevant i situationer, hvor virksomhedens udgifter er relateret til både det momsfrie og momspligtige salg:

 • Husleje
 • Vand
 • Varme
 • Lys
 • Revisor

Ovenstående er eksempler på udgifter, hvor der kan være tale om splitmoms. Du har 100% momsfradrag, hvis udgiften er fuldt relateret til et momspligtigt salg, mens du har 0% fradrag for momsen, hvis udgiften er fuldt relateret til et momsfritaget salg.

Nem guide til bogføring af splitmoms

Skat og regler for splitmoms

Lovgrundlaget med reglerne omkring splitmoms finder du i D.A.11.4.2.1. på Skattestyrelsens hjemmeside under overskriften “Generelt om indkøb der vedrører både momspligtige og momsfritagne aktiviteter”. 

Det er især momslovens §38, stk. 1. Her defineres bl.a. lovgrundlaget for splitmoms, samt hvilke virksomheder det er relevant for. Du kan også blive klogere på den foreløbige opgørelse af den delvise fradragsret. 

Skattestyrelsen beregner pro rata-satsen (fordelingsnøglen) på følgende måde:

Beregning af fordelingsnøgle til splitmoms

Transaktioner, der er fradragsberettiget, er i henhold til artikel 168 og 169. Eksportomsætning med 0-sats jf. momslovens §34 tæller med i både den momspligtige omsætning (uden moms) og den samlede omsætning.

Hvis fradragsprocenten for splitmoms indeholder decimaler efter den endelige beregning, skal du jf. momsbekendtgørelsens §17 runde den op til nærmeste hele tal.

Beregning og opgørelse af splitmoms – sådan finder du din fordelingsnøgle

Beregning af splitmoms sker på baggrund af din fordelingsnøgle. Helt kort tager den udgangspunkt i din samlede omsætning – og hvor meget der er momspligtig og momsfrit. 

Det vil være et skøn det første år. Når du har været i gang i længere tid, skal du bruge fordelingsnøglen fra året før, medmindre der er sket en større ændring.

Hvis du har Dinero, kan du nemt og hurtigt se, hvor meget af din omsætning, der har været med og uden moms. Klik på “Regnskab” øverst til højre i dit regnskab. Herefter klikker du på “Rapporter” og vælger “Resultatopgørelse”.

Så er du klar til at finde din splitmoms-fordelingsnøgle. 

Eksempel

Du har i alt omsat for 200.000 kr., og ud af det er 150.000 kr. momspligtig. Det betyder, at 75% af din samlede omsætning er momspligtig, som du altså har fradrag for. Din fordelingsnøgle er derfor 75/25. 

Nu skal du kigge på købsmomsen. Hvis den er brugt til både momspligtige og momsfrie formål, skal du regulere hele beløbet. Det er fx, hvis det er udgifter til husleje, reklamer og kontorartikler. Når du har reguleret med et finansbilag, vil købsmomsen være tilsvarende mindre.

Varer til videresalg med moms skal ikke reguleres, så det skal trækkes fra inden. Når du skal regulere købsmomsen, skal du bruge din fordelingsnøgle til splitmoms. Det vil i vores tilfælde være 75% jf. eksemplet tidligere.

Splitmoms ved ejendomme er en kompliceret størrelse

Reglerne omkring moms og fast ejendom er ret unikke, og fordelingsnøglen, du normalt ville bruge til splitmoms, bruges typisk ikke i forbindelse med fast ejendom. 

I udgangspunktet er udlejning og bortforpagtning af fast ejendom momsfritaget – inklusiv udlejerens levering af varme, vand og el ifm. udlejningen. Der er dog også rigtige mange ting, som er momspligtige.

Momspligtige undtagelser:

 • Udlejning af værelser i virksomhed i en periode under én måned
 • Udlejning af opbevaringsbokse
 • Udlejning af parkerings- og reklamepladser

Ovenstående er eksempler på undtagelser, hvor momsfritagelsen ikke gælder. Køb og salg af fast ejendom er fx momsfrit, men det gælder bl.a. ikke ved salg af byggegrunde og nye bygninger.

Da der er mange undtagelser og vurderingsspørgsmål ift. ejendomme og splitmoms generelt, bør du altid få hjælp af en specialist inden for området, inden du foretager dig noget – find lokal revisor.

Splitmoms er relevant for disse virksomheder, foreninger og organisationer

Det er langt fra alle virksomheder, foreninger og institutioner, der skal tænke på splitmoms. Det er nemlig kun relevant for dem, som har både momspligtige og momsfrie salg og ydelser. Nedenfor kan du se en liste over dem, det kan være relevant for:

 • Faglige organisationer (med momsfrie medlemskontingenter og tilskud), som også har fx kantineordninger eller leverer momspligtige ydelser til andre
 • Sportsklubber og foreninger med almengørende aktiviteter, som også sælger bl.a. sponsorater eller har en café
 • Ejendomsmæglere, som både formidler salg af fast ejendom og modtager momsfri låneprovision
 • Behandlere, som også sælger fx bøger og udstyr
 • Læger, tandlæger og psykologer, som udsteder lægeerklæringer eller sælger kurser og konsulentydelser udover momsfrie behandlinger
 • Virksomheder med momspligtige aktiviteter, som også udlejer fast ejendom uden moms
 • Selvejende institutioner med forskellige tilskudsordninger og aktiviteter
 • Foreninger, selvejende institutioner, virksomheder m.m., som modtager projekttilskud og andre former for tilskud uden at levere modydelser til giveren – giver kan være både privat og offentlig

Som du kan se, kan der være mange eksempler, hvor virksomheder, organisationer og foreninger skal være opmærksom på splitmoms. Der er intet unormalt i at have både momsfrie og momspligtige driftsaktiviteter, men det giver lidt flere udfordringer mht. moms.

Hvis du er det mindste i tvivl, er det en god idé at få hjælp til at få styr på splitmoms og lønsum. Det kræver nemlig ofte et trænet øje at holde styr på udfordringerne og håndtere dem korrekt.

Oftest stillede spørgsmål

Splitmoms kaldes også for delvist momsfradrag, da der er tale om, at du splitter momsen op og kun får delvist fradrag på den samlede omsætning. Du skal beregne en procentsats ud fra din momsfrie og samlede omsætning, som viser dig, hvor meget du ikke har fradrag for.

Du beregner splitmoms ved at tage din momsfrie omsætning og dividere med din samlede omsætning (og gange med 100). Procentsatsen er den del af momsen, du ikke har fradrag for. Resten har du delvist momsfradrag (splitmoms) for.

Du opgør din splitmoms ved at lave en fordelingsnøgle, som viser dig, hvor meget du har fradrag for, og hvor meget du ikke har fradrag for. Den finder du ved at dividere din momspligtige omsætning med din samlede omsætning.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Splitmoms

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram