Markedsrente

Markedsrenten bliver fastsat ud fra den efterspørgsel og det udbud, der er, når det kommer til kredit. Det er hverken staten eller nationalbanken, der fastsætter markedsrenten, men det frie marked. Den kan både være positiv eller negativ.

  • Læsetid: 2 minutter

  • Sidst opdateret 30/06/2021


Rente og markedsrente

Hvad er en markedsrente?

En markedsrente er et begreb, som du sikkert er stødt på mange gange før. Men hvad er det egentlig for en størrelse, og hvad spiller ind på, om markedsrenten er høj eller lav?

Markedsrente er en rente, der hverken bliver bestemt af staten eller nationalbanken. Det er det frie marked, der fastsætter markedsrenten, og det, der afgør, hvad markedsrenten ligger på, er udbud og efterspørgsel efter kredit.

Er der en høj efterspørgsel på kredit, så kan de, der udbyder lån, fastsætte en højere rente. Er der derimod en lav efterspørgsel på kredit, kan de, der udbyder lån, blive nødt til at reducere renten.

Det er ikke muligt at skrive, hvad markedsrenten er. Det svarer lidt til at skrive, hvad en bil koster. Men markedsrenten er typisk baggrunden for Nationalbankens officielle rentesatser. Derfor er det et godt sted at holde sig opdateret omkring markedsrentens udvikling.

Markedsrenten i forbindelse med lån

Når det kommer til indlån og udlån, støder du også på markedsrenten. Den har betydning for både indlånsrenten og udlånsrenten.

Hvad er en indlånsrente?

Har du penge stående på en eller flere konti i banken, er det indlånsrenten, der afgør, hvor høj en rente du får for at have dine penge stående i banken. Som det ser ud i 2021, er indlånsrenten så lav, at den er næsten ikke-eksisterende. 

Du får altså stort set ikke noget for de penge, du sætter i banken – og du kan endda komme til at skulle betale penge til banken for at have penge stående.

De såkaldte højrentekonti er kommet til verden for at give dig en mulighed for at placere dine penge et sted, hvor der er en lidt bedre rente end på de mere gængse former for bankkonti.

Hvad er en udlånsrente?

Udlånsrenten er nært beslægtet med indlånsrenten. Her er det bare ikke de penge, du har stående i banken, der er tale om. Det er de penge, som du har lånt af banken eller en anden låneudbyder, det drejer sig om.

Optager du et lån i din bank eller hos en anden udbyder, bliver du tilbudt en rentesats. Den rentesats bliver blandt andet fastsat efter markedsrenten.

Forskellen på et variabelt lån og et fast lån

I forbindelse med at optage et lån vil du i langt de fleste tilfælde kunne vælge mellem et lån med en variabel rente eller en fast rente. Det variable lån bliver reguleret i overensstemmelse med markedsrenten, mens det faste lån ikke ændrer sig – uanset hvad der kommer til at ske med markedsrenten.

Der kan være mange penge at spare ved at gå med et variabelt lån, men der er også en vis risiko forbundet med det. Det kan nemlig også gå den anden vej. I så fald risikerer du at betale flere penge, end du kunne have gjort med et fastforrentet lån, hvis det er optaget til en rente, der er lavere end den variable.  

Med et fastforrentet lån ved du, hvad du har, og det ændrer sig ikke hen ad vejen. Til gengæld er renten typisk højere på et fastforrentet lån, når du optager lånet. Det, du her betaler for, er en sikkerhed ift., hvor høj rente du skal betale under hele låneperioden. 

Hvad er en rentefod?

En rentefod bliver opgjort i procent, og det er den, du støder på, når du gerne vil optage et lån. Rentefoden angiver, hvor høj eller lav renten er på et givent lån i forhold til hovedstolen.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram