Momsfritagelse

Momsfritagelse betyder, at en virksomhed ikke er forpligtet til at betale moms til den danske stat, men er blevet fritaget for at betale afgiften. Der findes flere forskellige årsager til, at en virksomhed bliver underlagt momsfritagelse. Moms er en afgift på 25 %, som bliver betalt af de fleste varer og serviceydelser på det danske marked.

  • Læsetid: under 2 minutter

  • Sidst opdateret 09/06/2021

Bruger du Dinero som momsfritaget virksomhed, er det intet problem, du kan få bogført det hele korrekt med vores momsfri version.

Hvad er momsfritagelse?

Langt størstedelen af alle danske virksomheder er forpligtet til at lade sig momsregistrere, hvis de sælger varer eller ydelser mod betaling. Dog findes der undtagelser, der fritager en vare eller en virksomhed for at blive pålagt moms – altså momsfritagelse.

Det gælder eksempelvis inden for uddannelsesverdenen, i sundhedsfaglige virksomheder, som blandt andet læger og psykologer, i banker, forsikringsselskaber og kunstneriske virksomheder. Du kan også slippe for at betale moms, hvis du driver en virksomhed, der sælger ydelser eller varer for mindre end 50.000 kroner om året. I det tilfælde er du ikke momspligtig, men bestemmer selv, hvorvidt du vil lade din virksomhed momsregistrere eller ej.

De ydelser og varer, der ikke er momspligtige, vil som oftest være omfattet af en lønsumafgift. Momsfritagelse betyder derfor ikke, at en virksomhed er fritaget for alle afgifter.

Hvad er en lønsumafgift?

Lønsumafgift er en afgift, som du skal betale til staten på lige fod med moms. Afgiften udregnes på baggrund af din virksomhedstype og din virksomheds samlede løn. Den adskiller sig altså fra moms, der i stedet lægger sig til den enkelte vare eller ydelses pris.

Som navnet antyder, gøres lønsumafgiften op ud fra den samlede sum af lønninger i din virksomhed. Både din egen og dine ansattes løn. Ud fra en procentsats, som du kan finde på Skattestyrelsens hjemmeside, udregnes din personlige lønsumafgift. Den finder du ved at finde din afgiftssats på Skattestyrelsens hjemmeside og gange den med lønsummen.

I dit skatteregnskab kan du angive lønsummen som en driftsomkostning, og det har den betydning, at du kan trække den fra.

Momsfritaget leverancer

Driver du virksomhed inden for specifikke områder, er du fritaget for moms. Men det er ikke den eneste situation, hvor du kan slippe for at betale de 25 %. Det gælder eksempelvis også, hvis du sælger varer eller ydelser til udlandet. I det tilfælde er du underlagt andre momsregler. Og her er det ydelsen eller varen og køberen, der sætter reglerne. Det er eksempelvis ikke ligegyldigt, om dine kunder er privatpersoner eller andre virksomheder.

Som udgangspunkt vil salg af varer til udlandet betyde, at du bliver fritaget for at betale moms i Danmark. Du får tilbagebetalt momsen, hvis du af en eller anden grund betaler dansk moms som udenlandsk virksomhed, eller hvis du som dansk virksomhed i et EU-land betaler moms i Danmark.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram