Momsregler

Momsregler angiver under hvilke retningslinjer, et momsregnskab skal udføres. Momsregler omfatter, hvordan en virksomhed indberetter moms, hvordan en momsafregning skal laves, hvem der er momspligtige, og hvem der ikke er. De fleste virksomheder er momspligtige og skal derfor følge momsregler.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 21/12/2023


Hvad er momsregler?

De fleste virksomheder er momspligtige og skal derfor følge momsregler. Det betyder at de skal lægge moms til salgsprisen på deres varer eller ydelser. Moms findes i forskellige satser, men i langt de fleste tilfælde udgør moms 25 %.

De danske momsregler fortæller, hvordan moms i Danmark skal behandles. Det er altså et samlet regelsæt over alle dele af begrebet moms, der blandt andet omfatter afregning, indberetning og fritagelse for moms.

Hvem er momspligtige, og hvem er ikke?

Som hovedregel er alle virksomheder momspligtige, hvis de sælger varer og ydelser mod betaling. Og så skal de sørge for at momsregistrere sig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det gøres på Virk.dk.

Din virksomhed skal som udgangspunkt momsregistreres, hvis du:

  • Sælger momspligtige varer eller ydelser.
  • Har en omsætning, der årligt overstiger 50.000 kroner.

En virksomhed er momsfritaget, hvis den omsætter for mindre end 50.000 kroner om året. Også selvom den sælger varer, som den får betaling for.

Beskæftiger din virksomhed sig eksempelvis med bankforretninger, forsikringer, sundhedsbehandlinger eller uddannelse og undervisning er du også momsfritaget. Det betyder dog ikke, at du er helt fritaget for at skulle betale en afgift til staten. I stedet skal du nemlig betale lønsumafgift, som i stedet for at knytte sig til en vare eller ydelses pris knytter sig til virksomhedens samlede lønsum. Deraf navnet.

Med Dinero Pro får du beregnet din lønsumsafgift, hvis du er lønsumsregistreret. Det er komplicerede beregninger, som vi nok skal tage os af. Det eneste du skal gøre, er at kopiere tallene og indberette dem til Skattestyrelsen, når fristen nærmer sig.

Dinero er et godkendt regnskabsprogram

Alle pakker i Dinero er certificeret af Erhvervsstyrelsen. Du har fx mulighed for upload af bilag i skyen, bankafstemning og modtage og sende EAN-fakturaer. Fokusér 100% på virksomheden i stedet for støvede paragraffer. Læs mere her.

Hvordan afregner du moms?

Når du skal lave en momsafregning, skal du finde forskellen mellem din virksomheds købsmoms og salgsmoms. Købsmomsen dækker over alle de indgående varer og dermed al indgået moms, mens salgsmomsen er et udtryk for alle udgående varer med moms.

Købsmomsen er altså moms, som du har til gode. Salgsmoms er moms, som du skylder. For at finde frem til om du har moms til gode, eller du skylder moms, skal du lægge al købsmoms og al salgsmoms for en given momsperiode sammen for at finde frem til differencen.

Du afregner din moms med Skattestyrelsen. Viser din afregning eksempelvis, at din samlede købsmoms i perioden udgør 50.000 kroner, mens din salgsmoms udgør 45.000 kroner, betaler Skattestyrelsen dig differencen. Er din salgsmoms i stedet større end din købsmoms, skal du betale det overskydende beløb til Skattestyrelsen.

Hvordan indberetter du moms?

Du har som momspligtig virksomhed pligt til at indberette din momsafregning til Skattestyrelsen. Det gør du på deres hjemmeside under TastSelv Erhverv.

Der er regler for rettidig indberetning af moms, og det er vigtigt, at du ikke overtræder momsfristerne. For hvis du ikke får indberettet til tiden, kan du få en bøde. Bøden går ind og kompenserer for, at Skattestyrelsen selv skal lave et estimat over din momsafregning.

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du få et overblik over fristerne for indberetning og betaling for de forskellige perioder.

Hvor ofte skal du indberette moms?

Det er forskelligt, hvor ofte en virksomhed skal indberette moms til Skattestyrelsen. Det afhænger af forskellige faktorer som eksempelvis den pågældende virksomheds omsætning:

  • Hvert halve år: Omsætter din virksomhed årligt for 0-5 millioner kroner, er du forpligtet til at indberette moms hvert halve år. Nye virksomheder skal dog som minimum i det første halvandet år indberette moms hvert kvartal. Herefter kan Skattestyrelsen godkende en halvårlig indberetning.
  • Hvert kvartal: Virksomheder med en årlig omsætning på 5-50 millioner kroner skal indberette hvert kvartal.
  • Hver måned: Virksomheder, der omsætter for 50 millioner eller mere hvert år, skal indberette moms hver måned.

Spørgsmål & svar

Du skal lade din virksomhed momsregistrere, hvis du omsætter for over 50.000 DKK.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram