Momsindberetning

En momsindberetning er lig med en virksomheds indberetning af moms på Skattestyrelsens hjemmeside. Indberetningen dækker over, hvor stor henholdsvis virksomhedens købsmoms og salgsmoms har været i en given momsperiode.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 06/10/2023


Hvad er en momsindberetning?

En momsindberetning er, som navnet antyder, en indberetning af en virksomheds moms for en bestemt periode. Indberetningen består af en udregning af din virksomheds samlede købsmoms og salgsmoms. Tallene opgiver du til Skattestyrelsen.

Købsmomsen dækker over alle indgående momspligtige varer og ydelser, mens salgsmomsen er en betegnelse for de udgående momspligtige varer eller ydelser, som din virksomhed har solgt.

hvad er momsindberetning

Hvem skal momsindberette?

Driver du en virksomhed, der sælger varer eller serviceydelser, er du som hovedregel momspligtig. Det vil sige, at du har pligt til at pålægge varer og ydelser moms. Derfor stilles der også krav om, at du indberetter din moms til Skattestyrelsen. Som udgangspunkt gælder det de fleste virksomheder, men der er alligevel undtagelser, hvor momsfritagelse kommer på banen.

Det gælder blandt andet finansielle virksomheder, som banker og låneinstitutter, sundhedsfaglige virksomheder, som læger, psykologer og andre behandlere, ligesom det også gælder virksomheder, der tilbyder uddannelser og anden undervisning.

Du er også fritaget for moms, hvis du har en virksomhed, som ikke sælger for mere end 50.000 kroner årligt. I det tilfælde er det op til dig selv, om du vil lade dig momsregistrere eller ej.

Momsperioder – Hvor ofte skal man lave momsindberetning?

Hvor ofte du skal indberette din moms afhænger i bund og grund af din virksomheds omsætning. Danske virksomheder er derfor ikke alle underlagt de samme regler for momsindberetning. Fælles er dog, at alle skal indberette moms flere gange årligt. Momsperioder kan variere fra 2-12 gange om året.

Hyppigheden af indberetningen fordeler sig som udgangspunkt på følgende måde:

  • Halvårlig moms. Har din virksomhed en årlig omsætning på 0-5 millioner kroner, er du forpligtet til at indberette moms én gang hvert halve år. Du har omkring tre måneder til at indberette og betale moms, når afregningsperioden er afsluttet.
  • Kvartalsvis moms. Omsætter din virksomhed for mellem 5-50 millioner kroner om året, skal du indberette moms hvert kvartal. Når afregningsperioden er afsluttet, har du omkring halvanden måned til at få indberettet og betalt den moms, som du skylder.
  • Månedlig moms. Hvis du i stedet har en virksomhed, der årligt omsætter for 50 millioner kroner eller mere, er det et krav, at du indberetter din moms hver måned. Den hyppige indberetning skal sikre, at du ikke pludselig står med store mellemværender hos Skattestyrelsen. Her har du kun cirka en måned til at indberette og betale din moms.

For nystartede virksomheder gælder særskilte regler uanset omsætning. Det første halvandet år eller længere skal en nystartet virksomhed indberette moms til Skattestyrelsen hvert kvartal. Først herefter kan de ansøge om at nøjes med at indberette hvert halve år.

Hvordan laver man momsangivelse?

Når du skal indberette moms, skal du gøre det på Skattestyrelsens hjemmeside, hvor du under TastSelv Erhverv angiver din opgjorte momsafregning for købsmoms og salgsmoms.

På Skattestyrelsens hjemmeside kan du også læse mere om fristerne for indberetning og rettidig betaling.

For sen indberetning af moms

Det er ikke ligegyldigt, om du overholder momsfristerne. Gør du ikke det, risikerer du at få en bøde, fordi Skattestyrelsen selv skal lave en udregning af din moms.

Du bliver pålagt et gebyr på 800 kr., hvis momsfristen ikke overholdes. 

Hvis du er i tvivl om hvordan du laver en efterindberetning af moms, klik her

Så hvor nemt det er at indberette og bogføre moms med Dinero

Penge som skal bruges på momsindberetning
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram