Spring til indholdet

Sidst opdateret: 30/09/2019

Momsafregning

Momsafregning er en opgørelse, der dækker over differencen mellem en virksomheds købsmoms og salgsmoms. Altså hvad virksomheden skylder i moms eller har til gode i moms.

Med Dinero kan du let holde overblik over din indgående og udgående moms, samt alle de andre rubrikker på din momsangivelse.

Hvad er momsafregning?

Momsafregning er en vigtig del at have styr på.
Størstedelen af alle varer og ydelser i Danmark er tillagt et skattetillæg på 25 %, der kaldes moms. Der findes både salgsmoms, der også benævnes udgående moms, og købsmoms, der også kaldes for indgående moms.

Som virksomhed køber du varer fra forskellige leverandører, og her betaler du moms. Det kaldes for købsmoms eller indgående moms. Indgående moms dækker over de varer, som kommer ind i din virksomhed, og er altså forbundet med et køb.

Omvendt sælger du også varer med tillagt moms, og det går derimod under navnet salgsmoms eller udgående moms. Her forlader varen din virksomhed – sammen med momsen. Når du laver dit momsregnskab, skal salgsmomsen og købsmomsen trækkes fra hinanden.

Hvornår skal du momsafregne?

Hvornår en virksomhed skal momsafregne, afhænger i bund og grund af størrelsen på omsætningen – og om omsætningen er momspligtig. Størstedelen af selvstændige og virksomheder skal momsregistreres, hvis de sælger momspligtige varer eller ydelser. Men der findes også undtagelser, blandt andet inden for sundhedsvæsenet og uddannelsesområdet.

Virksomhedens alder spiller dog også ind i forhold til, hvor ofte der skal momsafregnes. Eksempelvis skal nystartede virksomheder afregne og indberette moms hvert kvartal i det første halvandet år, efter de bliver etableret. Reglerne for hyppigheden af momsafregningerne ser sådan ud:

  • Månedsvis. Store virksomheder, der har en momspligtig omsætning på over 50 millioner kroner om året, skal afregne deres moms hver måned.
  • Hvert kvartal. Mellemstore virksomheder, der har en momspligtig omsætning på mellem 5-50 millioner kroner årligt, skal afregne moms hvert kvartal.
  • Halvårligt. Små virksomheder, der har en momspligtig omsætning på mellem 0-5 millioner kroner om året, skal afregne momsen hvert halve år.

Det vil altså sige, at jo mere en virksomhed sælger for, desto oftere skal den afregne sin moms. Det er vigtigt at indberette til SKAT i tide. Indberetter en virksomhed for sent, falder der en bøde. Derfor skal momsen betales rettidigt. Betaler en virksomhed for sent, pålægges en rente hver måned gældende fra tidspunktet for forfald. Det er ikke muligt at trække rente eller bøde fra i skat.

Hvordan momsafregner du?

Når du skal finde frem til resultatet af din momsafregning, skal du bruge alle dine bilag med købsmoms og salgsmoms. Husk at anføre dato, da momsen jo skal afregnes flere gange årligt alt afhængigt af størrelsen på din omsætning.

Alle bilag med salgsmoms sættes i en salgsmomskolonne og alle med købsmoms i en købsmomskolonne. Husk at momsen skal fratrækkes, inden du skriver det ind. Det kan eksempelvis se således ud:

Salgsmoms:Købsmoms:
Computer5.000 kr.Skriveartikler1.500 kr.
TV6.000 kr.Kontorstol2.500 kr.
Telefon4.000 kr.Printer3.000 kr.
I alt:15.000 kr.I alt:7.000 kr.

Købsmomsen fratrækkes salgsmomsen, og i ovenstående eksempel giver det 8000 kr. i difference. Afregningen af moms skal gøres op med SKAT. I ovenstående eksempel er salgsmomsen højere end købsmomsen, og da skal virksomheden betale det overskydende beløb til SKAT. Er det derimod tilfældet, at købsmomsen overstiger salgsmomsen, betaler SKAT beløbsforskellen til virksomheden.

Så nemt er det at lave din momsafregning i Dinero

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?