Betaling af moms som erhverv – Hvordan betales skyldig moms?

I Danmark skal der lægges moms på salg af langt de fleste ydelser eller produkter, inden de sælges. Moms skal afregnes og betales til Skattestyrelsen. Reglerne for betaling af moms kan være besværlige at finde rundt i, så vi giver dig en vejledning i, hvordan du betaler skyldig moms. 


Momsafregning i Dinero

Du kan nemt klare din momsafregning i Dinero Lad Dinero overføre dine momstal til skat.dk for dig.

Hvad er moms?

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift. Det er en afgift til staten, som virksomheder skal lægge oven i de serviceydelser eller produkter, de sælger. Moms bliver lagt oven i salgsprisen på den pågældende vare eller ydelse. 

Momssatsen i Danmark er 25% af salgsprisen. Der findes dog særlige tilfælde, hvor momssatsen kan være en anden. Et eksempel herpå er kunstnermoms, som er på 5%.   

Hvem skal betale moms?

Virksomheder der sælger ydelser og produkter mod betaling, er momspligtige, hvis det momspligtige salg forventes at overstige 50.000 kr. Der findes dog undtagelser for, hvem der skal betale moms. Fx er banker, forsikringsselskaber og uddannelsesinstitutioner momsfritagede

Virksomheder, der er momsfritaget, skal i stedet betale lønsumsafgift, som er et mindre beløb, der beregnes individuelt for hver virksomhed. 

Hvis du er momspligtig, skal du selv stå for at momsregistrere din virksomhed, før du kan betale moms. Der gælder følgende regler for, hvornår din virksomhed skal momsregistreres: 

 • Hvis dit salg overstiger 50.000 kr. i en periode på 12 måneder, skal din virksomhed registreres for moms
 • Hvis dit salg er under 50.000 kr. i en periode på 12 måneder, bestemmer du selv, om du vil momsregistreres

Du momsregistrerer din virksomhed på virk.dk.

Hvordan betaler du moms?

For at betale din moms skal du have styr på momsafregningen, som er en opgørelse over købsmoms og salgsmoms

Momsafregningen er altså, hvad din virksomhed skylder i moms, og hvad den har til gode. Du skal i den forbindelse føre et momsregnskab, så du kan se, hvad du skal betale eller have tilbage i moms.

Du indberetter moms gennem TastSelv Erhverv. Hvis du er i tvivl om, hvordan du indberetter moms, har Skattestyrelsen lavet en god guide til at indberette moms

Tidligst fem dage før betalingsfristen, har virksomheden mulighed for at betale. Det kan gøres på flere forskellige måder:

 • Leverandørservice. Tilmeld dig automatisk betaling i TastSelv Erhverv
 • Netbank. Betal med betalingslinket der står på kvitteringen du får ved indberetning
 • Visa/Dankort og MobilePay. Når du får kvitteringen for indberetning af din moms, får du mulighed for at betale med kort eller MobilePay
 • Udenlandsk konto. Du kan betale med en udenlandsk konto ved at tilføje dit SE-nummer 

Frister for indberetning og betaling af moms

Der er frister for, hvornår du skal have indberettet moms, og den afhænger af, om du har halvårlig, kvartalsvis eller månedsvis afregning af moms – nye virksomheder vil dog typisk skulle afregne moms hvert kvartal det første stykke tid.. 

Det er din omsætning, der afgør, hvornår du skal indberette moms:

 • Omsætning 0-5 mio. kr Halvårlig momsafregning
 • Omsætning 5-50 mio. kr. Kvartalsvis momsafregning
 • Omsætning over 50 mio. kr. Månedlig momsafregning

Fristen for indberetning af moms afhænger altså af din omsætning. Du kan se de gældende momsfrister her.

Betaling af moms før tid og rettidig betaling

Hvis du overholder momsfristerne, indberetter og betaler du din moms rettidigt. Du betaler til tiden, hvis nedenstående er opfyldt:

 • Hvis du betaler gennem din netbank, skal beløbet trækkes på din konto senest på dagen for fristen for indberetning og betaling
 • Hvis du betaler ved hjælp af et indbetalingskort, skal det ske senest på dagen, hvor fristen for indberetning og betaling udløber
 • Hvis du betaler gennem Nets Leverandørservice, og du har godkendt betalingen på TastSelv Erhverv senest kl. 16 dagen før betalingsfristen
 • Hvis du betaler ved at lade din bank overføre beløbet, skal beløbet være overført fra din konto senest på dagen, hvor fristen for indberetning og betaling udløber. 

Det er vigtigt at skelne imellem betalingsperioden og indberetningsfristen. Du kan godt indberette din moms i god tid før fristen, hvis du ønsker det. Du kan dog først betale din moms til betalingsfristen og tidligst fem hverdage før det rettidige betalingstidspunkt. 

Manglende og for sen betaling af moms

Hvis betingelserne for rettidig betaling ikke er opfyldt, har du ikke overholdt betalingsfristen. I det tilfælde lægges der renter på fra den dag, hvor betalingen skulle være sket og frem til, at betalingen rent faktisk sker. Renten ligger på under 1%.

Hvis du skylder over 5.000 kr., får du en rykker, hvor der også opkræves et rykkergebyr på 65 kr. Rykkeren skal betales inden for otte hverdage, og hvis der ikke er betalt efter tre hverdage, vil hele din saldo blive overdraget til inddrivelse.  

Hvis du indberetter og betaler for sent, kan du ringe til Skattestyrelsen, og få oplyst, hvordan din saldo inklusiv renter ser ud. 

Oftest stillede spørgsmål

Danske virksomheder skal lægge moms på salg af ydelser og produkter, som forhandles mod betaling. Din virksomhed er momspligtig, hvis den omsætter for mere end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder. Der findes virksomheder, som ikke er momspligtige – herunder banker, forsikringsselskaber og uddannelsesinstitutioner.

Nej, du er ikke momspligtig, hvis du ikke omsætter for mere end 50.000 kr. over en periode på 12 måneder. I dette tilfælde bestemmer du selv, om du vil momsregistreres. Hvis din virksomhed omsætter for mere end 50.000 kr., skal den momsregistreres.

Moms er en afgift, som virksomheder skal lægge oven i salgsprisen på ydelser eller produkter, inden de sælger dem.

Portræt af Laura Vestmark
Laura Juul Vestmark
Laura er vores Marketing Assistant. Hun hjælper bl.a. med at producere indhold om regnskabsrelaterede begreber og regler til dig, som ønsker at blive klogere på regnskab på en let forståelig måde.

Skriv en kommentar

2 kommentarer

 1. Vi skal betale kr. 23 i moms for det første halvår. Hvordan gør jeg det? Jeg vil helst betale via Netbank. Eller bliver det lille beløb pålagt næste halvårs afregning?

 2. Hej

  Jeg har lige indberettet min moms Men pc gik ud og nu har jeg ikke et Giro nr jeg kan betale på Kan du oplyse mig om det Mvhvlaila Raahøj

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram