Momsopgørelse

En momsopgørelse er, som navnet antyder, en opgørelse over, hvor meget moms en virksomhed skal indbetale eller have tilbagebetalt fra Skattestyrelsen. Læs og lær mere om hvad en momsopgørelse er her.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 02/02/2022

Med Dinero kan du let holde overblik over din indgående og udgående moms, samt alle de andre rubrikker på din momsangivelse.

Hvad er en momsopgørelse?

Med en momsopgørelse får du overblik over, hvor meget moms du skal indbetale til Skattestyrelsen. Opgørelsen over moms består af den indgående og udgående moms, der også kaldes købs- og salgsmomsen.

Den indgående moms dækker over dit tilgodehavende, som du skal have tilbage fra Skattestyrelsen, mens udgående moms består af den moms, du skal betale til Skattestyrelsen, fordi du har opkrævet den gennem dit salg.

Hvem skal lave en momsopgørelse?

Du skal som som momsregistreret virksomhed indberette din moms til Skattestyrelsen. Og i den sammenhæng er en opgørelse af din moms nødvendig for at kunne indberette momsen.

En momsopgørelse giver kun mening for dig, hvis du er momsregistreret. Du behøver dog ikke være det for at lave en, men der er ikke meget mening i, at lave en opgørelse, hvor alle tal viser 0.

Hvordan laver du momsopgørelsen?

Din momsopgørelse skal som sagt bestå af indgående og udgående moms (købs- og salgsmoms). I opgørelsen fører du således regnskab med al indgående og al udgående moms.

Du opgør de to dele hver for sig. Først udregner du al indgående moms og derefter al udgående moms. De to beløb trækkes fra hinanden for at finde ud af, om du har mere indgående moms end udgående moms eller omvendt. Viser momsopgørelsen, at beløbet for udgående moms er det største, skal du betale differencen tilbage til Skattestyrelsen. Fortæller opgørelsen derimod, at din indgående moms er størst, skal du i stedet have penge tilbage af Skattestyrelsen.

Sådan bogfører du din moms manuelt i Dinero.

Hvad gør du, hvis du laver fejl i din momsopgørelse?

Du har pligt til at indberette moms til Skattestyrelsen, hvis du er en momsregistreret virksomhed. Og da indberetningen bygger på din momsopgørelse, er det vigtigt, at du retter fejl, hvis du opdager dem i din opgørelse.

Vi laver alle fejl – også i momsopgørelser. Men derfor skal du hurtigst muligt rette, så det bliver de rigtige tal. Har du i opgørelsen glemt en del af den indgående moms, så du har fået for lidt moms tilbagebetalt af Skattestyrelsen. Ellers kan du kontakte Skattestyrelsen og få hjælp til at rette op på fejlen.

Har du derimod kludret i den udgående moms, og du derfor skylder Skattestyrelsen moms, skal du med det samme få fat i Skattestyrelsen, så fejlen kan oprettes med det samme.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram