Udgående moms (salgsmoms)

Udgående moms eller salgsmoms er en meromkostning på 25 %, som lægges oven i varens eller ydelsen pris, når du sælger denne, hvis varen eller ydelsen er momspligtig. Den udgående moms skal du senere afregne med SKAT.

 • Læsetid: 2 min.

 • Sidst opdateret 02/02/2022

Med Dinero kan du let holde overblik over din udgående og indgående moms, samt alle de andre rubrikker på din momsangivelse.

Hvad er udgående moms (salgsmoms)?

Når du har en virksomhed og sælger en vare eller en ydelse, skal du i langt de fleste tilfælde lægge udgående moms eller salgsmoms oven i prisen, hvis din virksomhed er momsregistreret i Danmark. Den udgående moms udgør 25 %. Det betyder helt praktisk, at hvis du ejer eksempelvis en VVS-virksomhed og skal levere et toilet til et badeværelse, og varen koster 5.000 kroner, ser regnestykket sådan ud:

Toilet: 5.000 kroner

Plus 25 % moms: 1.250 kroner

Pris i alt: 6.250 kroner

Momsen skal du så senere afregne med Skattestyrelsen. Her kan du altså se, at den udgående moms eller salgsmomsen er den moms, som du opkræver hos en kunde, når du sælger ham eller hende en vare eller en ydelse.

Skal du opkræve salgsmoms på alle varer?

Det er ikke alle ydelser, som er belagt med moms. Som selvstændig erhvervsdrivende kan du være fritaget for moms og i stedet registreres for lønsumsafgift. Disse regler gælder for ganske særlige grupper af virksomheder – eksempelvis:

 • Hospitalsbehandling og lægevirksomhed
 • Undervisning i skoler og undervisning på videregående uddannelser
 • Kursusvirksomhed, hvis der er tale om faglig uddannelse, der ikke har en økonomisk gevinst i sigte
 • Betaling, som gives skuespillere og musikere er også momsfri
 • Ligesom salg af fast ejendom er momsfri. Undtaget fra den bestemmelse er dog helt nye bygninger og byggegrunde
 • Personbefordring er momsfri
 • Velgørende aktiviteter er momsfrie

Der gælder naturligvis en række bestemmelser for alle disse ovennævnte forhold. Dem kan du læse meget mere om på Skattestyrelsens hjemmeside.

Afregning af moms med Skattestyrelsen

Moms er som sagt en afgift, der lægges oven i en vare eller en ydelses pris. Som virksomhed skal du afregne moms med Skattestyrelsen, og her skal du være opmærksom på forskellen mellem den føromtalte udgående moms og den indgående moms. Helt konkret betyder det, at du skal finde forskellen mellem den indgående og den udgående moms. Hvis din udgående moms overstiger din indgående moms, skal du betale differencen til Skattestyrelsen. Omvendt betyder det altså også, at du får penge tilbage fra Skattestyrelsen, hvis din indgående moms overstiger den udgående.

Hvor ofte skal du lave en momsafregning?

Der er flere forhold, som er bestemmende for, hvor ofte du skal lave momsafregning. Det afhænger blandt andet af omsætning, og hvor længe din virksomhed har eksisteret.

 • Hvis din momspligtige omsætning er under 5 millioner kroner årligt, skal du indberette moms hvert halve år
 • Hvis din momspligtige omsætning er mellem 5-50 millioner kroner årligt, skal du indberette moms hvert kvartal
 • Hvis din momspligtige omsætning er over 50 millioner kroner årligt, skal du indberette moms hver måned

Spørgsmål & svar

Salgsmoms er den moms en virksomhed sætter på sin faktura eller kvittering, ved salg af pågældende vare(r).

25 %.

Hvis købsmoms overstiger salgsmoms, er det fordi du har købt for mere end du har solgt – og så får du moms tilbage.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram