Indgående moms (købsmoms)

Købsmoms er den moms, der skal betales, når man køber en vare eller ydelse. Satsen på købsmoms er 25 %. Det er virksomheden, der sælger varen, som sørger for at lægge købsmoms på fakturaen. I Danmark er det lovpligtigt for mange virksomheder at momsregistrere sig.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 03/05/2022

Klar dit momsregnskab med Dinero.

Hvad er indgående moms (købsmoms)?

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift, dog bruges ordet merværdiafgift i momsloven. Dette er en dansk afgift på alle varer solgt i Danmark. Afgiften er på 25 % af varens pris og bliver lagt oveni i prisen. Dvs. når du køber en varer er 20% af prisen moms. Den moms, som din virksomhed betaler ved et varekøb eller ved et køb af en ydelse, kaldes for indgående moms eller købsmoms. Hvis din virksomhed har solgt en varer kaldes det udgående moms.

Hvad er udgående moms (salgsmoms)?

Pendanten til den indgående moms eller købsmoms er udgående moms. Udgående moms bliver også kaldt for salgsmoms. Når din virksomhed sælger en vare eller en tjenesteydelse, skal du lægge momsbeløb oven i regningen. Det beløb, som din virksomhed får ind i moms, er den udgående moms eller salgsmoms.

Hvor meget udgør moms?

Ved salg af en momspligtig vare eller ydelse skal der lægges 25 % oven i salgsprisen. Moms udgør altså 25 %. Når du regner tilbage for at se, hvor meget en vare koster eksklusiv moms, eller gerne vil vide hvor stor en del af varens pris, der udgøres af moms, skal du derimod trække 20 % fra. Hvis vi tager salget af en bog til 100 kr. som eksempel, så vil regnestykket se ud som følgende:

Salgspris eksklusiv moms80 kr.
Momspligtigt beløb (25 %)20 kr.
Salgspris i alt100 kr.

Når du har købt bogen til 100 kr. og gerne vil beregne, hvad prisen er eksklusiv moms, skal du trække 20 % fra den samlede salgspris:

Salgspris i alt100 kr.
– 20 % (100 x 0,2)20 kr.
Salgspris eksklusiv moms80 kr.

Hvad er et momsregnskab?

Alle danske virksomheder skal aflægge momsregnskab hvert eneste år. Formålet med et momsregnskab er at beregne, hvorvidt en virksomhed har haft mere indgående moms end udgående moms. Virksomhedens momsregnskab skal afregnes med Skattestyrelsen.

Et momsregnskab viser dig, hvad du skal betale eller indberette i moms. Det skal tydeligt fremgå, hvad der er købsmoms, og hvad der er salgsmoms. Derudover skal det kunne ses, hvilke ydelser og varer du køber i din virksomhed, for at du kan trække det fra i momsregnskabet. 

Hvornår skal momsregnskabet indberettes?

Det er størrelsen på din virksomheds omsætning, der afgør, hvor ofte du skal udarbejde og indberette momsregnskabet. Jo større omsætning, des kortere momsperiode. Perioderne kan være en måned, tre måneder eller seks måneder.

Momsperioderne ser ud som følgende: 

  • Hvis du omsætter for 0-5 millioner kroner om året, skal du indberette momsregnskabet til Skattestyrelsen hvert halve år
  • Hvis du omsætter for 5-50 millioner kroner om året, skal du indberette dit momsregnskab til Skattestyrelsen hvert kvartal
  • Hvis du omsætter for mere end 50 millioner kroner om året, skal du indberette dit momsregnskab til Skattestyrelsen hver måned 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed overhovedet skal momsregistreres, kan du læse mere om det lige her. 

Indgående og udgående moms i momsregnskab

Har virksomheden haft mere udgående moms end indgående moms, skal virksomheden betale differencen til Skattestyrelsen. Er det omvendte tilfældet, hvor virksomheden har haft mest indgående moms, så er det Skattestyrelsen, der skal betale penge til den pågældende virksomhed.

En virksomhed skal kun angive moms, hvis den har en årlig indtjening, der overstiger 50.000 kr. Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor ofte der skal indberettes momsregnskab. Det afhænger af den enkelte virksomheds indtjening.

Læs hvordan du beregner moms med Dineros momsberegner

Er du delvist momsfritaget? Som Dinero Pro-bruger kan du få hjælp til at bogføre med splitmoms.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram