Projektregnskab

Projektregnskab er, som ordet antyder, et regnskab, der bliver ført for et specifikt projekt. Her bliver alle timer og omkostninger forbundet til en specifik sag eller et specifikt projekt ført i sit eget individuelle regnskab. Projektregnskaber er kun i enkelte tilfælde lovpligtige.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 17/07/2023


Hvad er et projektregnskab?

Når du arbejder med et stort projekt, kan du vælge at føre et projektregnskab. Altså et regnskab, der alene er relateret til det projekt, som du har gang i. Er det et stort projekt, vil der ikke alene blive lagt mange timer i det. Der vil også typisk være andre omkostninger som eksempelvis mødeforplejning, transport eller noget helt tredje.

Den mest overskuelige måde at holde styr på omkostningerne til et specifikt projekt er ved at gøre brug af et projektregnskab. Det gør det simpelt at danne sig et overblik over, hvor mange ressourcer der bliver brugt på projektet, og hvor omkostningstungt det er.

Et projektregnskab indgår som en særskilt enhed i det overordnede årsregnskab for en virksomhed eller en organisation. Den daglige administration af det bliver blot ført individuelt og som en selvstændig enhed.

Hvem anvender projektregnskaber?

Det kan alle i princippet gøre. Men det er især relevant at anvende, hvis du arbejder med større projekter, hvor der er mange ressourcer og omkostninger at holde styr på. Her kan du med fordel bruge et program til ordrestyring.

Hvis du skal afregne et projekt per timebasis, er et projektregnskab på samme vis en glimrende løsning til at holde styr på, hvad det reelt set koster at arbejde med projektet.

Flyder dine omkostninger til projektet alene ind i det overordnede regnskab, som bliver ført for din virksomhed, kan det være svært at se, hvilke omkostninger der er relateret til projektet, og hvilke der relaterer sig til andre opgaver eller projekter.

Lovpligtige projektregnskaber

For den almindelige virksomhed er det ikke obligatorisk at udarbejde projektregnskaber. Det er en individuel sag, hvorvidt det giver mening i dit tilfælde eller ej. Men der findes også tilfælde, hvor det er obligatorisk at arbejde med projektregnskaber.

Hvis du eksempelvis er leverandør eller på anden vis har del i et offentligt projekt, som eksempelvis et byggeri eller organisationsarbejde, kan der være krav om, at du skal udarbejde et projektregnskab.

Det samme kan gøre sig gældende, hvis du modtager offentlig støtte i en eller anden form til din virksomhed. Her vil det offentlige som regel også kræve, at du kan fremvise et projektregnskab og tydeliggøre, hvilke omkostninger du søger om støtte til.

Eksempel på projektregnskab

Udgifter til forplejning4.000 kr.
Transportudgifter2.000 kr
Lønomkostninger20.000 kr.
Udgifter i alt26.000 kr.
  
Pris kunde15.000 kr
Tilskud fra staten20.000 kr.
Indtægter i alt i alt35.000 kr.
  
Resultat11.000 kr.

Vidste du godt, vi flytter dit regnskab gratis fra Billy? Læs mere her!

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram