PEST-analyse – Se din virksomheds muligheder og trusler

En PEST-analyse giver mulighed for at analysere din virksomheds omverden. Resultatet giver dig et billede af din virksomheds trusler og muligheder. Vi giver dig en skabelon og eksempler på PEST-analyser.


Hvad er en PEST-analyse?

En PEST-analyse er et værktøj til at se din virksomheds omverden. Derfor kalder vi analysen for en omverdensanalyse. Resultatet giver dig et billede af virksomhedens trusler og muligheder.

Analysen er opfundet af Harvard-professoren Francis Aguilar og kan være god for dig, der lige har eller lige skal til at oprette en virksomhed

Den kan også være god for dig, der står over for et stort problem i virksomheden, dig, der vil ind på et nyt marked, eller dig, der har brug for at revurdere det marked, du allerede er på.

Den hjælper dig med at tage hensyn til nogle forhold og faktorer, når du skal lægge en strategi eller en plan for din virksomhed, fx en markedsføringsstrategi eller en forretningsplan.

De fire elementer i PEST-analysen

Analysen indeholder fire elementer, som har indflydelse på din virksomhed. Ved at finde forholdene under de fire elementer får du et overblik over, hvilke trusler og muligheder der kan være for din virksomhed.

De fire elementer er Political, Economic, Social og Technology.

Nedenfor kan du se, hvilke faktorer der er værd at overveje under de fire forhold.

Vurdér, hvilke politiske beslutninger der kan komme til at påvirke erhvervsmiljøet og markederne – og i sidste ende altså din virksomhed.

Eksempler:

 • Skatter og afgifter
 • Kommende lokale, statslige eller nationale valg
 • Vigtigste politiske kandidater og deres syn på forskellige politikker
 • Regulering af industri eller konkurrence
 • Handelspolitikker
 • Graden af korruption eller organiseret kriminalitet i din region eller dit land
 • Lovgivning
 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Relationen til myndighederne
 • Nuværende og kommende politikker

Vurdér, hvilke økonomiske problemer der kan få konsekvenser for din virksomhed.

Eksempler:

 • Udvikling i BNP
 • Økonomisk stabilitet
 • Forventet inflation og økonomisk vækst
 • Lønniveau
 • Renter
 • Finanspolitik
 • Forbrugsvaner og finansiel stabilitet
 • Arbejdsløshed
 • Konjunktur

Vurdér, hvilke socioøkonomiske og sociokulturelle faktorer der kan påvirke din virksomhed.

Eksempler:

 • Demografi
 • Befolkningstilvækst
 • Generationsskifte
 • Forbrugsvaner
 • Familiestørrelse og -struktur
 • Uddannelsesniveau
 • Arbejdsmiljø
 • Indkomstfordeling
 • Ændring i livsstil og værdier
 • Helbred
 • Infrastruktur

Vurdér, hvordan den teknologiske udvikling påvirker virksomhedens konkurrenceforhold.

Eksempler:

 • Nye patenter og produkter
 • Organisationens adgang til ny teknologi
 • Hastighed for teknologiske ændringer
 • Udvikling af infrastruktur
 • Forskningsaktiviteter
 • Offentlig støtte til forskning
 • Generel teknologisk udvikling

Når du skal analysere din virksomheds omverden, skal du bruge god tid på at finde de forhold, som gælder for lige præcis din virksomhed. 

Du skal ikke bare lave en lang liste, men i stedet vælge nogle få faktorer, som er væsentlige for virksomheden.

Eksempel på en PEST-analyse

Når du skal foretage din PEST-analyse, kan det være lettere, hvis du har et eksempel at gå ud fra. Derfor har vi lavet et par eksempler til dig.

Eksemplerne er fiktive, men vi håber, de kan give dig en forståelse for, hvordan en PEST-analyse kan se ud.

Download skabelon

Analyserne har vi lavet ved at bruge vores egen skabelon. Du kan downloade vores skabelon til at lave din egen analyse. 

"*" indikerer påkrævede felter

Når du henter skabelonen, tilmelder du dig samtidig vores nyhedsbrev.

PEST-analyse af Tyskland

Har du en virksomhed og forventer at åbne mod det tyske marked, vil det være oplagt at foretage en PEST-analyse af Tyskland. 

Analysen er som sagt fiktiv, så har du planer om at erobre det tyske marked, bør du lave din egen analyse.

En PEST-analyse af Tyskland. I kolonnerne er hver af de fire forhold udfyldt med eksempler på politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold.

PEST-analyse af virksomhed

Lad os også foretage en analyse af en virksomhed. Virksomheden er, ligesom analysen, fiktiv. Vi kan kalde virksomheden; Vilde Blomster. Vilde blomster har indtil videre eksisteret som en fysisk butik i Århus, men nu vil vi gerne begynde at sælge blomsterfrø og laver derfor en webshop. 

Vi laver derfor en PEST-analyse for at se vores trusler og muligheder, så vi har en idé om, hvilken retning vi skal gå med vores virksomhed. Og om det overhovedet er en god idé at starte en webshop.

En PEST-analyse af den fiktive virksomhed Vilde Blomster. I kolonnerne er hver af de fire forhold udfyldt med eksempler på politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold.

Analysen er fiktiv, så når du skal lave din analyse, vil det være en god idé at lave din egen analyse. 

PEST-analyse marketing

PEST-analyser kan især bruges af dig, der på en eller anden måde arbejder med marketing

Den er nemlig en del af det arbejde, du skal i gang med, når du laver en strategisk analyse. Her vil du typisk bruge en PEST-analyse til at analysere virksomhedens omverden. 

Har du brug for at se din forretning i et større perspektiv?

Har du Dinero har du mulighed for at integrere programmer og andre værktøjer, så dit regnskab taler sammen med andre systemer i din virksomhed. Det kan fx være dit lønsystem, dit budget eller din webshop. På den måde kan du hurtigt få et overblik over din virksomheds situation.
Se integrationerne her.

Resultatet (mulighederne og truslerne) af PEST-analysen vil du bruge i en markedsanalyse, bl.a. i en såkaldt SWOT-analyse. Den bruger du til at finde virksomhedens svagheder og styrker.

SWOT-analysen vil du bruge til at lave marketingstrategien, og på den måde hænger al analysearbejdet sammen.

Fordele og ulemper ved en PEST-analyse

Når du laver PEST-analysen, laver du det, vi også kalder en omverdensanalyse. Det vil sige, at du analyserer den verden, din virksomhed har omkring sig.

Der kan være fordele og ulemper ved, at du bruger din tid på at lave sådan en analyse. 

Fordelene ved en PEST-analyse er blandt andet, at:

 • du finder de muligheder og trusler, virksomheden står overfor eller kan komme til at stå overfor
 • du får mulighed for at åbne op for en diskussion om, hvilke forhold du skal tage højde for
 • analysen hjælper dig med at lave en prognose for fremtiden ved at se på, hvad der er sket i fortiden
 • du får en dybere forståelse af de eksterne faktorer, der påvirker din virksomhed

Ulemperne ved en PEST-analyse er blandt andet, at 

 • din analyse giver et usikkert resultat, fordi vi aldrig kan lave en præcis vurdering eller forudsigelse af omverdenen 
 • du overser eller undervurderer faktorer, som ender med at få stor betydning for din virksomhed
 • tiden i din virksomhed i forvejen er knap, og det vil tage meget af din arbejdstid at lave en PEST-analyse
 • du kommer til at fokusere på de forkerte faktorer, hvis du ikke husker kun at fokusere på de faktorer, der er vigtige for din virksomheds mulighed for at overleve og udvikle sig
 • du kun fokuserer på de eksterne faktorer
 • Modellen tager kun højde for fire forhold (Den ulempe er forsøgt at imødekomme ved at lave PESTEL-analysen, som tager højde for to ekstra forhold)

Der er altså både fordele og ulemper ved analysen. De fleste ulemper kan du undgå ved at bruge god tid på at fokusere på de forhold, der er relevante for lige præcis din virksomhed. 

Oftest stillede spørgsmål

En PEST-analyse er en model til at kunne forstå den verden, som din virksomhed er en del af.

Du bruger en PEST-analyse til at finde de muligheder og trusler, som din virksomhed står over for.

En PEST-analyse viser de politiske, økonomiske, sociale og teknologiske forhold, du skal være opmærksom på.

PEST-analysen er opfundet af Harvard-professor, Francis Aguilar, i 1967.

Trine Roslev
Trine Roslev
Trine er vores content writer. Hun forklarer de krøllede og komplicerede regnskabsbegreber i et letforståeligt sprog, så regnskabslivet føles så let som muligt for dig som iværksætter.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram