Soliditetsgrad

Soliditetsgraden er et nøgletal, som du kan bruge til at danne dig et overblik over hvor stor en andel af din virksomheds aktiver, der er placeret i fremmedkapital, i forhold til egenkapitalen. Soliditetsgraden er et pejlemærke på, hvor stærkt din virksomhed vil stå i en eventuel økonomisk krise.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 24/09/2022


Hvad er soliditetsgrad?

Blandt de mange nøgletal, som det er godt at kende til som virksomhedsejer, finder du også soliditetsgraden. Ved at beregne din virksomheds soliditetsgrad får du en indikation på, hvor sårbar din virksomheds økonomi er over for eventuelle tab. Står du for svagt, er det klart noget, som du bør være opmærksom på og arbejde på at rette op på.

Hvis din egenkapital ikke står stærkt nok i forhold til hvor mange af dine finanser, som stammer fra fremmedkapital. Så kan du komme ud i stærk modvind, hvis du i en eller flere perioder kører med underskud. Så vil det påvirke din egenkapital i negativ grad. Hvilket i værste tilfælde kunne resultere i, at virksomheden risikerer at gå konkurs.

Hvad kan du bruge soliditetsgraden til?

Det er nyttigt at kende til din virksomheds soliditetsgrad, så du er bevidst om, hvor modstandsdygtig din virksomhed er i tilfælde af hårde tider. Og det er også interessant for långivere og andre kreditorer at kende til soliditetsgraden i de virksomheder, som de lægger penge i.

Har en virksomhed en for lav soliditetsgrad, kan det gøre det sværere eksempelvis at låne penge i banken eller at tiltrække investorer. Risikoen kan vurderes at være for høj, hvis soliditetsgraden er for lav. Og er det svært at låne penge i hårde tider, gør det det endnu sværere for den pågældende virksomhed at komme på fode igen.

Hvordan beregner du soliditetsgraden?

Hvis du gerne vil beregne din virksomheds soliditetsgrad, er der to parametre, som du skal have styr på først. Du skal kende størrelsen på din egenkapital samt den samlede værdi af alle dine aktiver. Når du har styr på de to tal, kan du ved hjælp af følgende formel regne dig frem til din virksomheds soliditetsgrad:

Egenkapital x 100 / aktiver

Beregner

Anvender du Dinero som regnskabsprogram har du mulighed for at se dine kunders soliditetsgrad. Dette sker under dine kunders økonomiske udvikling og kan se sådan her ud.

Soliditetsgrad som nøgletal over økonomisk udvikling


Hvornår har du en sund soliditetsgrad?

Der er forskel på, hvorvidt du driver en mindre nystartet virksomhed, eller om du driver et større foretagende, som har eksisteret i mange år. Det er klart, at det ikke er forventeligt for en nystartet biks at kunne banke en stor egenkapital op i løbet af kun kort tid. Men som veletableret virksomhed bør du have fået styr på din egenkapital, efterhånden som tiden skrider frem.

Driver du en veletableret virksomhed, bør du som tommelfingerregel kunne bryste dig af en soliditetsgrad på omkring de 30-40 %. Det ser dog anderledes ud, hvis du driver en nystartet virksomhed. Så er det forventeligt med en lavere soliditetsgrad.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram