Ultimo

Ultimo betyder til sidst eller i slutningen af. Ultimo februar er altså blot et udtryk for sidst i februar måned og bruges også på den måde i regnskabsmæssig forstand, hvor det kan angive slutningen af et regnskabsår. Modsætningen til ultimo er primo, som betyder i starten.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 29/11/2021


Hvad betyder ultimo?

Som sagt er ultimo et udtryk, der er synonym for til slut eller i slutningen af, hvilket mange gange er fra d. 20 i måneden til slutningen af måneden. Ordet bruges i mange sammenhænge, men du bruger det især, når du ønsker at være formel. Derfor har ordet sin naturlige gang både inden for de udtryk, du bruger i forhold til regnskaber og i forhold til forretningsverdenen i øvrigt. Hvis du for eksempel gå ind i en butik for at købe et par nye sko, kan ekspedienten sige, at de ikke er på lager før ultimo oktober. Så ved du, at du kan henvende dig igen i slutningen  af oktober.

Hvad betyder primo?

I forhold til forståelsen af ultimo kan du også kaste et blik på ordet primo. Primo er på en måde det modsatte, fordi at det betyder i starten af, som mange gange menes i starten af en måned. Hvilket f.eks. kunne være Primo Januar, så menes der i starten af januar.Skulle du gå ind i samme butik som før for at købe dine sko, kan ekspedienten sige til dig, at skoene er tilbage primo oktober. Så skal du vente knap så længe, da der her menes, at skoene er i butikken i starten af oktober. I øvrigt bruges primo også i regnskabsmæssig forstand til at angive starten af eller begyndelsen på noget.

Ultimo i regnskaber

Selve ordet ultimo er forled i mange orddannelser, som har med regnskab at gøre og kan henvise til både en regnskabsperiode og en enkelt måned. Men det er faktisk interessant at se, hvordan ordet ellers bruges i sammensætninger. Lad os se på nogle orddannelser.

Ultimobeholdning

En ultimobeholdning er den mængde af varer, som findes sidste dag i regnskabsperioden.

Ultimobalance

Ultimobalancen er en opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver og indeholder alle posteringer den sidste dag i regnskabsåret.

Ultimopostering

En ultimopostering viser omkostninger eller indtægter i regnskabet ved afslutningen af regnskabsåret.

Ultimo-saldo

Når regnskabet afsluttes, er ultimosaldoen er det beløb som står på balancens aktiv– og passivposter.

Ultimo måned

Ultimo måned er slutningen af en måned. Udtrykket giver ikke en specific dag, men typisk kan man regne med efter d. 20. i måneden, da primo dermed vil være de første 10 dage og medio vil være dag 11-19 i måneden.

Du kan i øvrigt også bruge ordet ultimo, når du henvender dig til kunder, som du sender en rykker. Her kan du angive, at rykkergebyret dækker den påbegyndte måned – altså fra primo februar til ultimo februar. Så regnes hele måneden med, også selvom kundes regning er til betaling før ultimo februar.

Ultimo betyder altså blot “slutningen”, og kan indgå i en lang række af andre orddannelser, hvis du ønsker at påpege, at der er tale om slutningen.

Spørgsmål & svar

Det betyder de sidste 10 dage i måneden – altså fra d. 20. til den sidste dag.

Primo betyder de første 10 dage i måneden. Ultimo betyder de sidste 10 dage i måneden.

Primo betyder de første 10 dage i måneden. Medio betyder de midterste 10 dage i måneden. Ultimo betyder de sidste 10 dage i måneden.

Det betyder de sidste 10 dage i november.

Det betyder de sidste 10 dage i oktober.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram