Spring til indholdet

Læsetid: under 2 minutter

Primo

Ordet primo betyder først eller i starten af. Primo februar betyder således i starten af februar måned. I regnskabsmæssig forstand bruges primo også. Det bruges eksempelvis som angivelse af et regnskabsårs begyndelse. Pendanten til primo er ultimo, som betyder i slutningen.

Dinero danner og opdaterer helt automatisk din primo status, du skal blot slå fødderne op og lade systemet danne det for dig.

Hvad betyder primo?

Primo er et synonym for i starten eller i begyndelsen af noget. Ordet bruges både som en regnskabsmæssig term, men også i mange andre sammenhænge. Hvis du i en butik, får at vide at de får nye varer hjem primo august, kan du oversætte det til, at den nye kollektion er klar i butikken i starten af august måned.

Når vi taler om regnskaber, bliver ordet primært brugt til at indikere starten på et regnskabsår eller en regnskabsperiode.

Hvad betyder ultimo?

Ultimo er en pendant. Mens primo betyder i starten, betyder ultimo i slutningen. Du vil på samme vis kunne støde på en situation, for at vende tilbage til tøjbutikken. Hvis du får at vide at den nye kollektion vil blive leveret ultimo marts. Betyder dette at det er i slutningen af marts måned.

Lige så vel som primo bruges som en regnskabsmæssig term, så gør det samme sig gældende for ultimo. Ultimo bruges til at indikere slutningen på et regnskabsår eller en regnskabsperiode.

Hvordan bliver det brugt i regnskaber?

Hvis vi for eksempel tager et kig på en virksomheds egenkapital, så kan det være relevant at vide, både hvad den var på, da regnskabsåret startede, og hvor høj den er ved regnskabsårets slutning. Når der begge tidsperioders beløb kendes, giver en større indsigt i, hvordan det aktuelle regnskabsår er forløbet.

Er beløbet ultimo mindre end primo, betyder det altså, at der er blevet gjort et indhug i egenkapitalen, og vice versa, så er der blevet sparet mere egenkapital op i virksomheden. De to termer kan være med til at beskrive summen for regnskabsåret. Hvis du havde et varelager primo på 1000, og ultimo på 500 er summen for året -500.

Primolager

På samme vis som det kan være relevant at se på, hvor mange penge der er på de forskellige poster i et regnskab både ved regnskabsårets start og i slutningen, så gør det samme sig gældende for et varelager.

Funfact

Primo stammer fra det latinske ord primus, der betyder første

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 22/06/2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?