Primo

Ordet primo betyder først eller i starten af. Primo februar betyder således i starten af februar måned. I regnskabsmæssig forstand bruges primo også. Det bruges eksempelvis som angivelse af et regnskabsårs begyndelse. Pendanten til primo er ultimo, som betyder i slutningen.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 21/11/2023

Dinero danner og opdaterer helt automatisk din primo status, du skal blot slå fødderne op og lade systemet danne det for dig.
Primo ultimo

Hvad betyder primo?

Primo er et synonym for i starten eller i begyndelsen af noget. Ordet bruges både som en regnskabsmæssig term, men også i mange andre sammenhænge. Hvis du i en butik, får at vide at de får nye varer hjem primo august, kan du oversætte det til, at den nye kollektion er klar i butikken i starten af august måned.

Når vi taler om regnskaber, bliver ordet primært brugt til at indikere starten på et regnskabsår eller en regnskabsperiode.

Hvad betyder månedsprimo?

Månedsprimo er en betegnelse, der bruges for “starten af måneden”. Man opdeler typisk en måned i primo, medio og ultimo. Primo er de første 10 dage, medio er 11-20 og ultimo er 21-30. Skal der betales en faktura månedsprimo, skal den altså betales i løbet af de første 10 dage.

Hvad betyder ultimo?

Ultimo er en pendant. Mens primo betyder i starten, betyder ultimo i slutningen. Du vil på samme vis kunne støde på en situation, for at vende tilbage til tøjbutikken. Hvis du får at vide at den nye kollektion vil blive leveret ultimo marts. Betyder dette at det er i slutningen af marts måned.

Lige så vel som det bruges som en regnskabsmæssig term, så gør det samme sig gældende for ultimo. Ultimo bruges til at indikere slutningen på et regnskabsår eller en regnskabsperiode.

Hvordan bliver primo brugt i regnskaber?

Hvis vi for eksempel tager et kig på en virksomheds egenkapital, så kan det være relevant at vide, både hvad den var på, da regnskabsåret startede, og hvor høj den er ved regnskabsårets slutning. Når der begge tidsperioders beløb kendes, giver en større indsigt i, hvordan det aktuelle regnskabsår er forløbet.

Er beløbet ultimo mindre end primo, betyder det altså, at der er blevet gjort et indhug i egenkapitalen, og vice versa, så er der blevet sparet mere egenkapital op i virksomheden. De to termer kan være med til at beskrive summen for regnskabsåret. Hvis du havde et varelager primo på 1000, og ultimo på 500 er summen for året -500.

Primolager

På samme vis som det kan være relevant at se på, hvor mange penge der er på de forskellige poster i et regnskab både ved regnskabsårets start og i slutningen, så gør det samme sig gældende for et varelager.

Spørgsmål & svar

📅 Hvad betyder primo?

Primo stammer fra det latinske ord primus, der betyder første. Typisk vil det betyde første halvdel af en måned fx (1. – 15.)

📆 Hvad betyder primo og ultimo?

Primo betyder starten af en periode. Ultimo betyder slutningen af periode. I en måned vil førstnævnte være de første 15 dage og ultimo være de sidste 15 dage.

💰 Hvad er saldo primo?

Saldo primo betyder egentlig blot hvad saldo er primo – altså starten af perioden (typisk en måned – altså d. 1.)

🗓 Hvad betyder primo medio og ultimo?

Nogle gange benyttet man også “medio” som tidsangivelse. Primo vil så være de første 10 dage, medio vil være dag 11 til 20 og ultimo vil være 21 til 30.

Hvad betyder primo oktober?

Primo oktober betyder de første 10 eller 15 dage af Oktober måned. Oktober er blot et eksempel, da primo altid betyder starten af en måned.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til Primo

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram