Varebeholdning

Varebeholdningen udgør virksomhedens samlede varer og kan både bestå af råvarer, varer under fremstilling, færdigvarer osv.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 17/07/2023


Hvad er varebeholdning?

Når du driver en virksomhed – det kunne eksempelvis være en VVS-forretning – vil du næsten altid have en varebeholdning på lager. Det kan være forskellige materialer såsom rør, skruer, møtrikker og andre VVS-artikler. Det betyder, at din varebeholdning både kan bestå af færdigproducerede varer, ligesom den kan bestå af enkelte dele, der senere skal bruges i produktionsøjemed.

Værdien af varebeholdningen

I dit årsregnskab skal den altid regnes med som et aktiv. Aktiverne inddeles igen i anlægsaktiver og omsætningsaktiver, hvor din varebeholdning vil høre til sidstnævnte. Her er det meget vigtigt, at du altid sørger for, at værdien stemmer overens med varerne, eller i hvert fald gør det ved årsafslutning. Hvis der er en vare, som er i stykker, skal du redegøre for, at den ikke længere tæller med – og altså er ukurant.

Dog kan det også ske, at en vare mister værdi i forhold til markedet, og så skal varebeholdningen nedskrives til den værdi, som varen har lige pt. Det kaldes også for nettorealisationsværdien.

To forskellige metoder til indregning af varebeholdningen

Da varebeholdningen er et aktiv, skal den også regnes med i årsregnskabet. Her skal du indledningsvist indregne varen efter dens kostpris. Det vil sige varens købspris inklusive omkostninger. Men du skal også angive, om du kører lageret efter FIFO-metoden eller LIFO-metoden.

FIFO står for first in first out og er en metode til prisansættelse af vareforbrug og varelagre. Da prisen på varer svinger i årets løb, er det nødvendigt at finde ud af, hvilken pris de skal indgå i balancens varebeholdning og i resultatopgørelsens vareforbrug med. FIFO betyder da, at de varer, som er købt eller produceret først, indregnes først i resultatopgørelsen. Og de solgte varer skal opgøres efter de ældste omkostninger, mens de varer, som er på lageret skal opgøres efter de nyeste omkostninger.

LIFO-metoden derimod står for last in first out og bruges til samme formål som ovenstående. Her skal du blot regne varerne ind omvendt. Omkostningerne for de solgte varer skal svare til de nyeste omkostninger for varerne, mens varerne på lageret skal opgøres til ældste omkostninger.

Med andre ord skal du – når du regner efter FIFO – sælge den vare fra lageret, som er registreret først. Først.

Benytter du dig af LIFO, skal den senest tilføjede vare sælges først.

Hold styr på din varebeholdning

Det er naturligvis vigtigt, at du holder dig opdateret om de varer, som du har på dit lager. Her kan du benytte et varekartotek, som giver dig forskellige nyttige informationer om dit lager. Men du kan også bruge en mere automatiseret metode, hvor du ved hjælp af eksempelvis stregkodescannere og en bestemt type software kan holde øje med alle de dele af dit lager, som har betydning i hverdagen.

Oftest stillede spørgsmål

Varebeholdning er hvor mange varer du har i din beholdning – altså hvor mange varer, af en bestemt karakter, har du på lager.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram