FIFO (First In First Out)

FIFO er en forkortelse for First-in First-out. FIFO-princippet er betegnelsen for en lagervurderingsmetode, som basalt set går ud på, at de varer, der først bliver købt ind, er de varer, som bliver solgt først. FIFO-princippet er en metode til at prisansætte dine varer.

  • Læsetid: 2 min.

  • Sidst opdateret 02/05/2023


Hvad er FIFO?

Når du driver en virksomhed, kan det være sin sag at styre dit lager. Især hvis du har at gøre med en virksomhed af en vis størrelse. FIFO er en lagervurderingsmetode, som du kan gøre brug af, når du skal beregne værdien af den varebeholdning, som du har på dit lager.

FIFO står for First-In First-Out, og det forklarer faktisk meget godt, hvad lagervurderingsmetoden går ud på. Her er det nemlig en forudsætning, at de varer, som først ryger ind på dit lager, er de varer, som du først sælger ud af. 

Driver du en produktionsvirksomhed, gælder det samme princip. De varer, som er blevet produceret først, er de varer, der først bliver solgt ud af. 

Det er også FIFO, du skal bruge, hvis du fx har handlet med kryptovaluta. Beskatning af kryptovaluta foregår nemlig for nogle typer ved, at gevinsten opgøres efter FIFO-princippet.

Hvorfor anvende FIFO?

Det kan synes som en selvfølge, at de ældste varer er dem, som du først sælger ud af. Men der ligger meget mere bag end det. Lagervurderingsmetoden FIFO har nemlig noget at gøre med din prissætning – og ikke holdbarhed eller aktualiteten af dine varer.

Anvender du FIFO, når du skal beregne værdien af din varebeholdning og dit vareforbrug, vil det være således, at de varer, som du har indkøbt eller produceret først, vil være dem, som bliver regnet med i din resultatopgørelse som de første. Det er altså deres anskaffelses- eller produktionspris, som først vil blive medregnet. 

Når regnskabsåret skal til at gøres op, vil beregningen af dit varelagers værdi være baseret på, hvad de varer, som du har på lager, har kostet at producere eller indkøbe. 

Det vil altså med andre ord sige, at dit omkostningsforbrug for de varer, som du har solgt, vil blive opgjort til de ældste enhedsomkostninger, mens de varer, som du fortsat har på lager, vil blive opgjort til de seneste enhedsomkostninger. 

Med FIFO bliver det automatisk antaget, at de første varer på lageret, er dem, der ryger afsted først, og at de, der er på lager, er de senest ankomne. 

Hvad er LIFO?

Pendanten til FIFO er LIFO, der står for Last-In First-Out. Her bliver varelageret ikke beregnet ud fra ideen om, at det, der kommer først ind, ryger ud først – tværtimod. Her er princippet, at det, der kommer ind sidst, bliver solgt først.

Der prissættes altså her efter en omvendt model i forhold til FIFO. 

Varebeholdning versus vareforbrug

Hvad er det lige, at forskellen er på din virksomheds varebeholdning og vareforbrug? Varebeholdningen er lig med de varer eller materialer, der ligger på lager. Altså de varer eller materialer, som du stadig har til rådighed, og som stadig kan sælges videre, eller som kan bruges til at producere flere varer.

Vareforbrug derimod er de omkostninger, som din virksomhed har haft i forhold til at fremstille varer. Både vareforbrug og varebeholdning vil fremgå af din resultatopgørelse for hvert enkelt regnskabsår.

Var denne artikel nyttig?

Relaterede ord

Herunder finder du relaterede ord fra vores regnskabsordbog der relaterer sig til FIFO (First In First Out)

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram