Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver er aktiver, der forventes at have en brugstid på under ét år. Aktiverne bidrager eksempelvis til betaling af den daglige drift.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 18/05/2022

I Dinero regnskabsprogram kan du med få museklik bogføre dine aktiver og passiver og få overblik over bl.a. omsætningsaktivernes værdi – helt automatisk.

Hvad er omsætningsaktiver?

For at forstå, hvad omsætningsaktiver er, er det først og fremmest vigtigt at forstå, hvad aktiver er. Aktiver betegner alt af større værdi, der er skudt ind i virksomheden, og typisk deles aktiver op i to forskellige former: anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Omsætningsaktiver har en kort brugstid, og derfor kaldes de også for kortfristede aktiver, ligesom de ofte bruges til at betale de kortfristede gældsforpligtelser. Omsætningsaktiverne indgår derfor som en naturlig del i virksomhedens normale drift og pengestrøm, og en virksomhed forventer, at deres omsætningsaktiver bliver solgt videre, eller at brugstiden ophører inden for ét år.

Varebeholdning som omsætningsaktiv

Ud over møbler, lokaler og så videre, er din varebeholdning faktisk også et omsætningsaktiv. Din varebeholdning er dit lager af omsættelige varer.

Eksempler på omsættelige varer er råvarer, ting der er under fremstilling og færdigvarer.

Forskellen på omsætningsaktiver og anlægsaktiver

Den største forskel mellem omsætningsaktiver og anlægsaktiver ligger i den forventede brugstid. Mens omsætningsaktiverne har en forholdsvis kort brugstid på ét år, har anlægsaktiver en forventet brugstid, der strækker sig over længere tid – typisk flere år.

Anlægsaktiver dækker over større værdier i virksomheden som maskiner, biler, inventar, IT-udstyr og værdiparer. Både omsætningsaktiver og anlægsaktiver indgår som post i regnskabets balance.

Opdeling af omsætningsaktiver

Der findes flere typer omsætningsaktiver, og ofte inddeles de i:

Hvad er varebeholdninger?

En varebeholdning eller lagerbeholdning består af alle de varer, din virksomhed har på lager, og som kan omsættes til salg. Det gælder både råvarer, færdigproducerede varer og varer, der er i gang med at blive produceret.

Eksempelvis er en varebeholdning for en møbelvirksomhed træmaterialer på lageret, der skal bruges til at fremstille møbler, færdigproducerede reoler, borde og andet. Og varebeholdningen tager altså plads som et omsætningsaktiv på din virksomheds balance.

Hvad er tilgodehavender?

Når din virksomhed har penge til gode hos sine skyldnere, altså debitorer, kaldes det et tilgodehavende, og er altså en type omsætningsaktiv. Eksempelvis kan du have penge til gode hos en leverandør, hvis du har indbetalt for meget til vedkommende. Har du det, vil de altså skylde dig et tilgodehavende.

Du kan også have et tilgodehavende hos Skattestyrelsen. Det kan for eksempel være, at din købsmoms (indgående moms) har været større end din salgsmoms (udgående moms), og i så fald skylder Skattestyrelsen dig det beløb, der er til forskel mellem de to.

Hvad er likvide beholdninger?

Et omsætningsaktiv i din virksomhed kan altså også være likvide beholdninger. Denne type beholdninger er et udtryk for midler, der både er let tilgængelige, og som uden problemer kan omsættes til penge. I en virksomhed er der ubundne og let omsættelige værdier til rådighed; typisk indestående på en bankkonto. De kaldes altså for likvide beholdninger.

Likvide beholdninger er din virksomheds pengemidler, der eksempelvis dækker over bankindestående og kontant beholdning. På den måde giver de et billede af din virksomheds betalingsevne, når det gælder betalinger på kort sigt.

Hvordan beregnes omsætningsaktiver?

Din virksomheds omsætningsaktiver kan beregnes ved at kigge på din virksomheds balance under kolonnen med aktiver – og ofte kan dit regnskabsprogram gøre det for dig.

Hvordan bogføres omsætningsaktiver?

Hvor hurtigt og nemt kan dit omsætningsaktiv blive omdannet til kontanter? Det spørgsmål er afgørende for aktivets likviditet og for, hvor højt oppe på din balanceopgørelse, du skal skrive aktivet. Omsætningsaktiver skal nemlig plottes ind ud fra deres grad af likviditet.

Omsætningsaktiver og Dinero

Bruger du Dinero som regnskabsprogram, kan du skabe overblik og klare bogføringen af såvel omsætningsaktiver og anlægsaktiver med få klik – du skal bare indtaste afskrivning og amortisering, og så hjælper Dinero dig på vej.

Spørgsmål & svar

Hvad er omsætningsaktiver?

Omsætningsaktiver er aktiver, som har en kort brugstid, og kaldes også kortfristede aktiver. De indgår som en naturlig del af pengestrømmen.

Hvor finder man omsætningsaktiver?

Du finder dine omsætningsaktiver på din virksomheds balance under kolonnen med aktiver. Det er typisk nemmere at finde i dit regnskabsprogram.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram