Spring til indholdet

Læsetid: 2 minutter

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver er aktiver, der forventes at have en brugstid på under ét år. Aktiverne bidrager eksempelvis til betaling af den daglige drift.

Hvad er omsætningsaktiver?

For at forstå hvad omsætningsaktiver er, er det først og fremmest vigtigt at forstå, hvad aktiver er. Aktiver betegner alt af større værdi, der er skudt ind i virksomheden. Og typisk deles aktiver op i to forskellige former: anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

Omsætningsaktiver har en kort brugstid, og derfor kaldes de også for kortfristede aktiver. Aktiverne indgår som en naturlig del i virksomhedens normale drift, og en virksomhed forventer, at deres omsætningsaktiver bliver solgt videre, eller at brugstiden ophører inden for ét år.

Omsætningsaktiver vs. anlægsaktiver

Den største forskel mellem omsætningsaktiver og anlægsaktiver ligger i den forventede brugstid. Mens omsætningsaktiverne har en forholdsvis kort brugstid på ét år, har anlægsaktiver en forventet brugstid, der strækker sig over længere tid – typisk flere år.

Anlægsaktiver dækker over større værdier i virksomheden som maskiner, biler, inventar, IT-udstyr og værdiparer. Både omsætningsaktiver og anlægsaktiver indgår som post i regnskabets balance.

Opdeling af omsætningsaktiver

Der findes flere typer omsætningsaktiver, og ofte inddeles de i:

  • Varebeholdninger
  • Tilgodehavender
  • Likvide beholdninger

Hvad er varebeholdninger?

En varebeholdning udgøres af alle de varer, din virksomhed har på lager, og som kan omsættes til salg. Det gælder både råvarer, færdigproducerede varer og varer, der er i gang med at blive produceret.

Eksempelvis er en varebeholdning for en møbelvirksomhed træmaterialer på lageret, der skal bruges til at fremstille møbler, færdigproducerede reoler, borde og andet. Og varebeholdningen tager altså plads som et omsætningsaktiv på din virksomheds balance.

Hvad er tilgodehavender?

Når din virksomhed har penge til gode hos sine skyldnere, altså debitorer, kaldes det et tilgodehavende. Eksempelvis kan du have penge til gode hos en leverandør, hvis du har indbetalt for meget til vedkommende. Har du det, vil de altså skylde dig et tilgodehavende.

Du kan også have et tilgodehavende hos SKAT. Det kan for eksempel være, at din købsmoms (indgående moms) har været større end din salgsmoms (udgående moms), og da skylder SKAT dig det beløb, der er til forskel mellem de to.

Hvad er likvide beholdninger?

Et omsætningsaktiv i din virksomhed kan altså også være likvide beholdninger. Denne type beholdninger er et udtryk for midler, der både er let tilgængelige, og som uden problemer kan omsættes til penge. I en virksomhed er der ubundne og let omsættelige værdier til rådighed, dette er typisk indestående på en bankkonto og de kaldes altså for likvide beholdninger.

Likvide beholdninger er din virksomheds pengemidler, der eksempelvis dækker over bankindestående og kontant beholdning. På den måde giver de et billede af din virksomheds betalingsevne, når det gælder betalinger på kort sigt.

  • Var denne artikel nyttig?
  • JaNej

Sidst opdateret: 22/11/2019

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?