Varedebitor

Når en virksomhed skylder en anden virksomhed penge for leverede varer, der indgår på varelageret eller i produktionen, kan du tale om en varedebitor, der skylder penge til en varekreditor.

  • Læsetid: under 2 min.

  • Sidst opdateret 30/03/2023


Hvad er en varedebitor?

En varedebitor er en virksomhed, der har fået kredit på en varelevering. Den kredit, som virksomheden har opnået, er kortfristet og skal indfries inden et år. Varedebitoren er i grunden blot en almindelig debitor – altså en fysisk eller juridisk person, som skylder penge til en kreditor. Men der tales om den såkaldte varedebitor, når den leverede vare indgår i varedebitorens lagerbeholdning.

Den vare, som er blevet leveret, kan både være færdigproduceret og skal sælges videre af varekreditoren, eller varen kan indgå i varedebitorens produktion. Såfremt den leverede vare ikke indgår i nogen form for produktion – det kunne for eksempel være skriveborde til kontoret – kalder man modtageren af varen for en debitor eller andre debitorer.

Der er naturligvis også en varekreditor

Når der eksisterer et kunde- og leverandørforhold, som det er beskrevet ovenfor, vil der foruden varedebitoren også altid være en varekreditor. Varekreditoren har penge til gode hos varedebitoren. Der skelnes også i dette tilfælde mellem en ordinær kreditor og en varekreditor. Hvis debitoren leverer en vare, der indgår direkte på debitors lager, vil du benævne disse varekreditor og varedebitor.

Tilgodehavender på varer og omsætningshastighed

Når en virksomhed har penge til gode hos for eksempel en anden virksomhed, kalder du dette for et tilgodehavende. Men du kan naturligvis have tilgodehavender mange steder fra. For den almindelige virksomhed er det bedst, hvis den hele tiden sørger for at få indkrævet sine tilgodehavender. Dette er uanset, om tilgodehavendet drejer sig om et mellemværende med Skattestyrelsen eller med en anden virksomhed.

Hvis vi kaster et blik på de tilgodehavender, som har at gøre med at være varedebitor. Så skal vi have fat i det begreb, som kaldes for varedebitorernes omsætningshastighed.

Varedebitorernes omsætningshastighed er et nøgletal blandt mange andre, som beskriver, hvor hurtigt dine varedebitorer er til at indbetale de beløb, som de skylder den givne virksomhed. Hvis varedebitorerne indbetaler deres gæld hurtigt, har du en høj omsætningshastighed, da kredittiden er lav.

Hvis du ønsker at beregne varedebitorernes omsætningshastighed, kan du dividere din nettoomsætning med dens varedebitorer. Hvis omsætningshastigheden er 7, svarer det til, at dine varedebitorer i gennemsnit har haft 1,7 måneders kredit (12 mdr. / 7 = 1,7 mdr. kredit). Regnestykket ser således ud, når det stilles op:

Varedebitorernes omsætningshastighed = Nettoomsætning/Varedebitorer

Hvis du ikke selv gider regne, kan du bruge vores beregner til at beregne din varedebitors varehastighed.

Hvis du bruger Dinero, skal du bruge tallet under “Tilgodehavender – Debitorer, ubetalte fakturaer”. Det finder du i dit regnskab ved at klikke på “Regnskab” -> “Rapporter” -> Balance.

Tilgodehavende - Debitorer, ubetalte fakturaer

Omvendt kan du også støde på kreditorernes omsætningshastighed, der fortæller noget om, hvor lang tid den pågældende virksomhed har kredit hos en anden virksomhed. Hvis omsætningshastigheden i dette tilfælde er lav, vil det betyde, at virksomheden har sine penge hos dem selv længst muligt, hvilket er positivt.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram