Spring til indholdet

Betingelser for oprettelse af virksomhed

Oprettelse af enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskab (I/S)
Dinero Regnskab ApS tilbyder bistand med oprettelse af enkeltmandsvirksomhed (EMV), personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskab (I/S).

Udfyldelse af formular
Under overskriften [”Oprettelse af virksomhed”] på www.dinero.dk kan Kunden tilgå en særskilt formular, som Kunden skal benytte og udfylde i forbindelse med Kundens oprettelse af enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) eller interessentskab (I/S). Formularen udfyldes hos Dinero Regnskab ApS’ samarbejdspartner Visma Addo. Formularen skal blandt andet udfyldes med oplysninger om Kunden samt oplysninger på virksomheden, som ønskes oprettet.

Når Kunden har udfyldt formularen, overføres informationen til videre oprettelse. Dinero Regnskab ApS gennemgår ikke den af Kunden udfyldte formular til brug for oprettelse af Kundens virksomhed.

Kunden er således eneansvarlig for, at oprettelsen er udfyldt korrekt, at de anførte oplysninger er rigtige, og at Kunden har alle rettigheder til de udfyldte oplysninger, herunder navnet på Kundens kommende virksomhed.

Navnet på virksomheden må ikke være sammenfaldende med allerede registrerede virksomheder eller selskaber hos Erhvervsstyrelsen, og oplysninger mv. må ikke krænke nogen tredjeparts rettigheder.

Registrering af virksomhed hos Erhvervsstyrelsen
Dinero Regnskab ApS stiller en digital løsning til rådighed for oprettelse af et virksomhed. Processen er følgende:

  1. Kunden udfylder formular
  2. Kunden godkender de indtastede oplysninger med NemID
  3. Kunden betaler for oprettelsen
  4. Dinero opretter virksomheden

Betaling
Alle priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms.

Ydelsen er en engangsydelse, der alene kan betales med følgende betalingskort: Dankort, VISA, MasterCard og Maestro. Trækning på kreditkort sker straks ved aftalens indgåelse.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med købet vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.

Fortrydelsesret
Da der er tale om erhvervsforhold for begge parter, gælder der ingen fortrydelsesret. Derfor er aftalen bindende, idet du har accepteret.

Ansvar
Dinero Regnskab ApS er ikke ansvarlig for nogle oplysninger, som Kunden har anført i formularen til brug for oprettelse af Kundens virksomhed, ligesom Dinero Regnskab ApS ej heller er ansvarlig for rigtigheden af den af Kunden angivne oplysninger.

Kunden skal til enhver tid friholde Dinero Regnskab ApS for ethvert krav, som tredjemand, herunder offentlige myndigheder, måtte rette mod Dinero Regnskab ApS i forbindelse med Dinero Regnskab ApS’ bistand til Kunden i forbindelse med registreringen af Kundens virksomhed hos Erhvervsstyrelsen.

Opbevaring af indsendt information
Kunden opfordres til selv at opbevare samtlige informationer, som er indsendt i forbindelse med stiftelsen af Kundens virksomhed i henhold de til enhver tid gældende lovregler herom. De af Kunden udfyldte oplysninger tilsendes Kunden efter bestilling.

De af Kunden udfyldte oplysninger opbevares i et sikkert miljø hos Visma Case og sendes til Kundens private eBoks.

GDPR
Kunden er dataansvarlig, og Dinero Regnskab ApS er databehandler i forbindelse med stiftelsen af Kundens virksomhed. Der henvises i den forbindelse til Dinero Regnskab ApS’ databehandleraftale, som Kunden har indgået eller indgår samtidig med Kundens indgåelse af aftale om Dinero Regnskab ApS’ bistand til stiftelse af Kundens virksomhed.

Ved Kundens køb af bistand fra Dinero Regnskab ApS til oprettelse af en virksomhed accepterer Kunden Dinero Regnskab ApS’ almindelige betingelser, ligesom Kunden accepterer, at nærværende betingelser ligeledes finder anvendelse og regulerer kundeforholdet.

9. oktober 2020

0

... har allerede tilmeldt sig dinero!

Vidste du, at der er sendt 0 fakturaer fra Dinero?