Se hvordan du flytter dit regnskab til Dinero

  • Læsetid: 5 min.

  • Sidst opdateret 05/03/2024


Dette er guiden til dig, som gerne vil flytte dit regnskab til Dinero eller dig, som ikke har fået indtastet dine primotal endnu. Hvis du har haft dit regnskab et andet sted før, og du gerne vil flytte til Dinero, kan du følge nedenstående steps. Der skal nemlig indtastes en åbningsbalance baseret på dit tidligere regnskab.


OBS! Vi hjælper meget gerne med at indtaste din åbningsbalance. 🙌🏻 Det er helt gratis, og du kan læse mere om vores flyt regnskab tilbud ved at klikke her.

Hvis det er dit første regnskabsår i virksomheden, og du ikke har benyttet et regnskabsprogram før, kan du i stedet tjekke vores guide om, hvordan du kommer godt i gang her.

Sådan flytter du selv dit regnskab – trin for trin

Hvis du ikke har oprettet en bruger i Dinero, skal du starte med at gøre det.
Klik herunder og opret en gratis bruger i Dinero.

Opret dit firma
Når du har oprettet din bruger i Dinero, skal du efterfølgende oprette din virksomhed, som du skal lave regnskab for.

Du kan med fordel bruge vores søgemaskine, hvor du kan søge på virksomhedsnavn eller CVR nr. Her henter vi automatisk oplysningerne fra CVR registeret.

Hvis du udfylder dine virksomhedsoplysninger manuelt, skal du huske at vælge den korrekte virksomhedstype (enkeltmandsvirksomhed, anpartsselskab mv.).

Opret regnskabsår
Det sidste skridt ved oprettelse af dit firma i Dinero er oprettelse af regnskabsår. Det er vigtigt, at du sørger for at oprette dit regnskabsår korrekt. Vælg den periode, som er første år, som du skal bogføre i Dinero og klik på Opret regnskabsår.

Perioden dækker over, hvornår dit regnskabsår starter og slutter. Regnskabsåret løber i mange tilfælde fra 1. januar til 31. december, men det kan også være, at du har forskudt regnskabsår.

Når du skifter regnskabsprogram og har haft tidligere regnskabsår, skal der indtastes en åbningsbalance i dit nye regnskabsprogram.

Åbningsbalancen er dine ultimo regnskabstal fra sidste år, som indtastes som starttal i Dinero, så du kommer rigtigt fra start.

Hent din seneste balance

Første step er at hente din senest afstemte balance i dit tidligere regnskabsprogram.

Vær opmærksom på, at din bankkonto i balancen skal stemme overens med, hvad din saldo i erhvervsbanken var pr. sidste dag i regnskabsåret.

Hvis der f.eks. stod 2.500 kr. på din erhvervskonto d. 31/12-2022, skal dette også fremgå i den balance, som du downloader. – Hvis beløbet ikke stemmer overens, kan der være en bogføringsfejl eller det kan være, at du mangler at bogføre et salg eller køb.

Det skal du sørge for at rette i dit nuværende regnskabsprogram, inden du kan hente din balance ned og indtaste i Dinero.

Hvis du benytter dig af e-conomic, Billy eller Simpeltregnskab kan du læse nedenstående guides, som viser hvordan du downloader din balance. Bruger du et andet regnskabssystem, skal du selv vide, hvordan du henter balancen fra deres program.

e-conomic
Log ind på din bruger i e-conomic Klik på Rapporter → Balance → Vælg perioden for dit seneste regnskabsår (f.eks. 01.01.2022 – 31.12.2022) → OK.

Husk at medtage periodens resultat under egenkapitalen ved indtastningen i Dinero.

Billy
Log ind på din bruger hos Billy Tryk på Rapporter til venstre Vælg perioden for dit seneste regnskabsår (f.eks. 01.01.2022 – 31.12.2022) → Eksporter.

Simpeltregnskab
Log ind på din bruger på Simpeltregnskab og tryk på Regnskab  Vælg ønskede regnskabsår (f.eks. 2022) → Udskriv rapporten.

OBS! Du bør hente alt dit regnskabsmateriale fem år tilbage i dit gamle regnskabsprogram og gemme det på din computer. Kontakt udbyderen, hvis du er i tvivl om, hvordan du gør.

Nu har du hentet din balance for sidste regnskabsår i dit gamle regnskabsprogram og er klar til at indtaste den i Dinero.

Hvis du har tilgodehavender eller kreditorer fra dit tidligere regnskabsprogram, skal du starte med at oprette to nye konti i din kontoplan i Dinero.

Dine tilgodehavende/debitorer fra tidligere regnskabsprogram kan du oprette som ”53005 – Debitorer, tidl. Regnskabsprogram” og dine kreditorer/skyldige omkostninger kan oprettes som ”63005 – Kreditorer, tidl. Regnskabsprogram”. Begge konti skal oprettes uden moms.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du opretter en ny konto i kontoplanen, kan du se vores guide her.

Hvis du har nogle specifikke konti i din balance fra dit tidligere regnskabsprogram, kan du også oprette dem i Dineros kontoplan. Det kan fx være, hvis du har flere bankkonti i virksomheden. Se, hvordan du opretter en ekstra bankbeholdning, her.

Nu skal du indtaste din åbningsbalance i Dinero. 💪🏼

Klik på Indstillinger → Regnskabsår → Tryk på Mere ud for det regnskabsår, som der skal indtastes åbningstal til → Rediger regnskabsår. 

Klik på Indtast åbningsbalance. Her kan du indtaste alle dine tal fra den downloadede balance fra dit tidligere regnskabsprogram. Når du har indtastet alle tal, skal du klikke på Gem regnskabsår i bunden og så er den indtastet.

Bemærk, at balancen skal være 0, før du kan få lov at gemme åbningsbalancen. Der skal altså være lige meget plus og minus – hvis der er ubalance, så har du måske misset en post, så tjek, at du har fået det hele med. Se eventuelt punkt 5.

Du kan se din åbningsbalance ved at gå i Regnskab → Rapporter → Åbningsbalance.


OBS!
Summen af moms fra tidligere regnskabsprogram skal samles på kontoen “64100 Momsafregning” i åbningsbalancen, så det ikke tæller med i den efterfølgende momsangivelse.
Læs mere om samling af moms.

Se eksempel herunder på en åbningsbalance:

Varelager

2.500

Bank

11.000

PERIODENS RESULTAT

-10.680

Kreditorer, ubetalte regninger

-150

Momsafregning

-2.670

I alt :

0

Ofte skal der stå minus foran de tal, som skal indtastes blandt passiverne i balancen. Det er altid fra egenkapitalen og ned.

(Bemærk: For enkeltmandsvirksomheder skal du indtaste resultat fra tidligere år på konto 60100 Egenkapital Primo).

 

Du har mulighed for at importere dine kontakter og/eller produkter fra dit gamle regnskabsprogram. Det kræver bare, at du har en CSV-fil (Excel), der er sat op korrekt.

I ovenstående to guides kan du se, hvordan du nemt og enkelt klarer importen.

Den typiske fejl er, at balancen ikke giver nul. Får du den fejlmeddelelse, så tjek nedenstående:

  1. Tjek, at dine aktiver og passiver har samme sum og rent faktisk giver nul – brug f.eks. din lommeregner.
  2. Kontrollér, at dine tal står med det korrekte fortegn. Oftest skal dine beløb i passiver stå med et minus foran tallet og dine aktiver som et positivt tal.
  3. Husk, at årets resultat fra det forrige år skal medtages i “Egenkapital primo” for personligt ejede virksomheder og “Overført resultat fra tidligere år” hvis det er et selskab. Et overskud skal indtastes med minus foran, mens et underskud skal stå i plus.

Hvis åbningsbalancen stadig driller, så husk at vi hjælper dig med indtastning af din åbningsbalance helt gratis! Du kan udfylde vores formular her.

Guide til flytning af regnskab

Har du endnu ikke besluttet dig for, hvilket regnskabsprogram du vil vælge – eller overvejer du at skifte regnskabsprogram? Vi har lavet en guide, hvor du gode råd og anbefalinger til, hvad du skal være opmærksom på, når du skal vælge regnskabsprogram. Hent den her.

Tips & bonusinfo

  • Har du en betaling, som vedrører et køb eller salg fra dit tidligere regnskabsprogram, se hvordan du bogfører det her.
  • Se, hvordan du bogfører momsbetaling fra dit tidligere regnskabsprogram her.
  • Se, hvordan din kontoplan er opbygget her.
Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram