Sådan bogfører du leasing

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 23/02/2024


Har du leaset et aktiv til din virksomhed, og er du i tvivl om, hvordan du bogfører det? Så er du nok ikke den eneste – heldigvis er der hjælp at hente i denne guide.

Der findes 2 typer af erhvervsleasing: “Finansiel leasing” og “Operationel leasing”. Bogføringen kan være forskellig for de to forskellige typer. Nedenfor gennemgår vi de to forskellige typer. Det kan være svært at finde ud af, hvilken type leasingaftale du har. I nogle tilfælde kan det læses ud fra aftalens vilkår, og ellers kan du kontakte leasingfirmaet.

Vil du vide mere om forskellene på de to leasingtyper, kan du med fordel læse vores blogindlæg om operationel leasing vs. finansiel leasing her.

Du kan lease flere forskellige typer af aktiver til din virksomhed. Det mest leasede aktiv er en firmabil. Derfor tager guidens eksempel udgangspunkt heri.

I de fleste tilfælde er der moms på din leasingydelse. Det momsfradrag får du, når du bogfører ydelsen.

Indledning

Operationel leasing er, når du ikke ejer aktivet efter leasingsperiodens udløb. Derimod er det leasinggiver, som ejer aktivet efter leasingperiodens udløb. Det svarer altså lidt til, at du låner aktivet i perioden og afleverer det tilbage bagefter. Det er leasingfirmaet, som typisk betaler for driftsudgifter såsom reparationer. Derfor har sådan en aftale også typisk en dyrere ydelse end finansiel leasing.

I vores eksempel har vi leaset en bil. Har du leaset andre aktiver (IT-udstyr, maskiner eller øvrige driftsmidler), så skal leasingydelsen, hvis det er operationel leasing, placeres som en driftsomkostning under “Administrationsomkostninger.” Du kan derfor stadig bruge eksemplet, men i stedet bruge ledige kontonumre mellem 7000 – 7999.

Vejledning

Vi tager udgangspunkt i leasing af en bil.
Du har leaset en bil, hvori du har lagt 10.000 kr. inklusiv moms i udbetaling og har en ydelse på 2.000 kr. pr. måned inklusiv moms.

1. Oprettelse af nye konti til bogføring – skal kun gøres én gang

Du skal have oprettet 2 nye konti. Den første konto er til selve udbetalingen, og den anden konto er til ydelsen, som du betaler hver måned.
Du kan kalde disse konti for følgende:

Konto 6005 – Udbetaling til leasing af bil
Konto 6006 – Ydelse til leasing af bil

I eksemplet er tilfældet, at der er moms på. Derfor skal momskoden “I25 Dansk købsmoms” på kontoen.

Er du tvivl om, hvordan du opretter en konto, kan du trykke her.

2. Bogføringen af udbetalingen – skal kun gøres én gang

Du starter med at bogføre udbetalingen for bilen.

Bemærk – er din leasing kontrakt på over 12 måneder, skal denne udbetaling periodiseres. Se, hvordan du gør – KLIK HER.  

Du tilgår fanen Bogføring, vælger Skabeloner og finder Finansbilag.

Udfyld herefter følgende:
Konto: 6005 – Udbetaling til leasing af bil.
Beløbet skal stå i plus.
Modkonto: 55000 – Bank.

Udbetaling af leaset bil

Nu er udbetalingen til den leasede bil bogført.

3. Bogføring af den løbende ydelse – skal gøres hver gang du skal betale ydelsen (typisk månedligt)

Den månedlige ydelse bogføres således:

Du tilgår fanen Bogføring, vælger Skabeloner og finder Finansbilag.

Udfyld med følgende:
Konto: 6006 – Ydelse til leasing af bil.
Beløbet skal stå i plus.
Modkonto: 55000 – Bank.

Nu har du bogført omkostningerne til din leasede bil 🙂

Indledning

Finansiel leasing er når et aktiv leases, og det er leasingstager, som ejer aktivet efter leasingperiodens udløb, eller sørger for at finde en ejer. Det svarer altså lidt til, at man køber bilen på afbetaling. Det er også leasingtager som skal stå for alle driftsudgifter. Derfor har sådan en aftale typisk en billigere ydelse end operationel leasing.

En finansiel leasingaftale skal normalt bogføres som om, at man ejer aktivet og afskriver det løbende. Men der er som altid undtagelser til reglerne. Går din virksomhed ikke ind under undtagelserne, vil vi altid anbefale en revisor til at hjælpe, da dette ligger ud over almindelig bogføringshjælp, som vi kan bistå med.

Nemmere bogføring

Hvis din virksomhed er i regnskabsklasse A eller B, og hvis regnskabet ellers vil fremstå retvisende, så må man gerne indregne den finansielle leasingaftale ligesom operationel leasing. Enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og PMV’er er altid regnskabsklasse A. Små og mellemstore selskaber ligger ofte i regnskabsklasse B.

Vejledning

Det vil sige, at hvis du vurderer, at dit regnskab vil være retvisende, og du ligger i en af de to regnskabsklasser, så kan dit liv potentielt set blive meget lettere, da det kan bogføres som vist i punkt 1 om operationel leasing.

Om dit regnskab vil fremstå retvisende på denne måde er desværre ikke noget vi kan vurdere. Dette skal du selv stå for evt. i samarbejde med en revisor.

Når den finansielle leasingaftale ophører, bogføres aktivet i anlægskartoteket i Dinero til den restværdi som betales. Dette gælder også hvis du finder en anden køber til aktivet. Se i guiden på linket, hvordan du bogfører både køb og evt. salg.

[/pro]

Leasing er et meget kompleks område, hvor helt specifikke ting har stor betydning for måden, du bogfører ydelsen på. Derfor er det stort set også umuligt at lave nogle helt generelle eksempler, da der er så mange forbehold og meget specifikke regler for både finansiel og operationel leasing.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram