Kapitalindkomst

Kapitalindkomst er en indkomst, du kan have, hvis du får afkast fra aktier eller renter. Giver dine aktier et afkast, er der tale om en kapitalindkomst. Det samme gør sig gældende, hvis du får renter af en sum penge, som du har stående i banken.

  • Læsetid: 3 min.

  • Sidst opdateret 19/02/2024


Kapitalindkomst på aktier

Hvad er en kapitalindkomst?

Har du investeret nogle af dine penge i aktier? Eller har du en sum penge stående på en opsparingskonto i banken? Så kan det meget vel være, at du har en årlig kapitalindkomst.

En kapitalindkomst er, hvis der løber renter på de penge, du har stående i banken eller hvis du har investeringsbeviser, som er opbygget på obligationer. Giver dine aktier afkast i årets løb, er der typisk tale om aktieskat, men det kan i visse tilfælde også være kapitalindkomst – fx hvis der er tale om aktier i investeringsselskaber.

Kapitalindkomsten har intet at gøre med den indkomst, du får, når du går på arbejde. Der er altså ikke tale om betaling for et arbejde, du udfører. Den vedrører ene og alene investeringer, som eksempelvis aktier eller renter fra penge i banken. 

Hvordan får jeg kapitalindkomst?

Som nævnt kan du få kapitalindkomst, ved enten at have penge stående i banken til en positiv indlånsrente og derved få et renteafkast, eller ved at investere dine penge i fx aktier og derved få et afkast. Du får med andre ord kapitalindkomst, når du får et afkast fra aktier og/eller renter.

Har du købt aktier i virksomheden? Sådan bogfører du dem.

Kan man få fradrag?

I nogle tilfælde kan du godt få fradrag for kapitalindkomsten. Har du eksempelvis haft udgifter, da du skulle erhverve dig din kapitalindkomst, eller har du haft udgifter i forhold til at vedligeholde den, kan du få fradrag.

Du skal altså med andre ord have penge op ad lommen i forbindelse med kapitalindkomsten for at kunne få fradrag for den.

En anden betingelse, der giver mulighed for fradrag, er, at du har en kapitalindkomst, der er negativ. Det kan eksempelvis være, hvis du har købt aktier, som du har tabt penge på. 

Skal du selv skrive kapitalindkomsten ind i din skatteopgørelse?

De dage, hvor du selv skulle udfylde det meste af din årlige skatteopgørelse, er heldigvis fortid. I dag bliver langt de fleste informationer overført digitalt fra bankerne, når det er tid til den årlige skatteopgørelse.

Du kan som udgangspunkt godt regne med, at din kapitalindkomst fra aktieafkast og renter bliver skrevet ind i din skatteopgørelse, uden du selv skal løfte en finger. Sørg alligevel for at tjekke op på det. 

For en sikkerheds skyld bør du gennemgå din skatteopgørelse manuelt og tjekke, at alt er kommet med. Ethvert menneske kan fejle, og det samme gælder ethvert IT-system.  

Sæt dig godt ind i reglerne

Der er mange regler, og de kan være en smule komplicerede at sætte sig ind i. 

Vil du investere en sum penge i aktier, kan det være en særdeles god forretning; det kræver dog, at du har godt styr på reglerne, inden du giver dig til at investere.

Beskatning af kapitalindkomst

Med kapitalindkomst afhænger beskatningen af, om din nettokapitalindkomst er positiv eller negativ – samt om den positive er over bundgrænsen.

Din nettokapitalindkomst erSådan beskattes du
NegativDu får et fradrag på ca. 25-33% afhængig af din skattesats.
Du kan trække det fra i din kommune- og kirkeskat.
PositivDu beskattes med 37-42%
Positiv (men under bundgrænsen)Du beskattes maksimalt med 37% samt kirkeskat

Bundgrænsen for nettokapitalindkomst er ikke fast. Den kan ændre sig, men det gælder som regel, at det er dobbelt så stort for ægtefæller.

Har kapitalindkomst indflydelse på topskat?

Ja, kapitalindkomst har indflydelse på topskat. Det er dog først, når du kommer over grænsen på 50.500 kr. for enkeltpersoner og 101.000 kr. for ægtepar (2024-tal), at din kapitalindkomst har en indflydelse på topskatten.

Hvis nettokapitalindkomsten er større end grænsen, er det dog ikke hele beløbet, som bliver medregnet i grundlaget for topskat – hvis du er topskatteyder. Alt op til grænsen for bundfradraget bliver beskattet med cirka 37% plus kirkeskat, mens det kun er beløbet over, der beskattes med topskatteprocenten.

Det betyder, at hvis du er enlig, og har en kapitalindkomst på 55.000 kr., er det kun de 6.200 kr. (55.000 – 50.500), der bliver regnet med i grundlaget for topskat. De resterende 46.800 kr. beskattes kun med cirka 37% plus kirkeskat.

Spørgsmål & svar

❓ Hvad er kapitalindkomst?

Kapitalindkomst er den indkomst du har opnået fra de aktier du ejer, igennem årets løb. Renter i din bank er også kapitalindkomst.

Hvad er negativ kapitalindkomst?

Negativ kapitalindkomst er det modsatte af normal kapitalindkomst. Dette kan ske, hvis du taber penge på aktier i løbet af året fx.

Hvordan beskattes kapitalindkomst?

Beskatning af kapitalindkomst kommer bl.a. an på, om den er positiv eller negativ og hvilke andre indkomstforhold du har.

Hvordan beregnes kapitalindkomst?

Det kommer meget an på hvordan dine andre indkomstforhold er, og kan derfor være svært at komme med generelle guidelines til.

Hvad betyder positiv kapitalindkomst?

Positiv kapitalindkomst, eller bare kapitalindkomst, er den indkomst du har opnået fra de aktier du ejer, igennem årets løb. Renter i din bank er også kapitalindkomst.

Du kan læse meget mere om reglerne for kapitalindkomsten på Skattestyrelsens hjemmeside.

Var denne artikel nyttig?

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram