Inkasso: Du kan gøre meget selv

Få tips til at undgå dårlige betalere.


Der er meget, du selv kan gøre for at undgå dårlige betalere – men vi må desværre også erkende, at dårlige betalere nok aldrig forsvinder helt.

I dette blogindlæg fortæller vi derfor om de ting, du effektivt selv kan gøre, når din virksomhed rammes af dårlige betalere.

Foretager din virksomhed selv inkasso, kaldes det for egeninkasso – og det er altså det modsatte af fremmedinkasso, hvor du har en inkassoadvokat eller et inkassofirma til at stå for inkassationen for dig.

Grundlæggende har du samme muligheder som et inkassofirma eller en advokat, når det kommer til inkasso: Udsendelse af rykkerskrivelser, inkassovarsel, påkravsskrivelse, opkald, pålægning af kompensationsgebyr, renter, rykkergebyr samt indsendelse til fogedretten – om nødvendigt.

Vi har her samlet en guide til effektiv egeninkasso, som du kan benytte dig af, hvis du har brug for inkasso.

Step 1: Send rykkerskrivelse

Vi har alle uden tvivl glemt at betale en faktura på et tidspunkt i vores liv – og det sker naturligvis også for dine kunder, at en faktura ikke betales grundet en simpel forglemmelse. Derfor er det altid en god idé at sende mindst én rykkerskrivelse, hvor kunden mindes om sine manglende betalinger.

Du har grundlæggende mulighed for at rykke efter betaling, telefonisk, pr. mail eller pr. brev – alle de gange du vil.

Derudover har du mulighed for at pålægge et rykkergebyr på 100 kroner (med mindre andet er aftalt i B2B forhold) – maksimalt tre gange.

Sker det, må du maksimalt sende tre rykkere med det pålagte rykkergebyr, og kunden SKAL have ti dage til at betale hovedstol + rykkergebyr. Såfremt det ikke sker, er rykkergebyret ikke gyldigt.

Udsendelse af rykkerskrivelser (med og uden rykkergebyr) er en mulighed for dig‚ ikke et krav.

Step 2: Send et inkassovarsel

Afhængigt af dit eget temperament og din likviditet kan du også vælge at sende et inkassovarsel straks efter betalingsfristen er overskredet.

De fleste vælger dog at sende en, to eller tre rykkere (med eller uden rykkergebyr) forud for et inkassovarsel.

Bemærk, modsat rykkerskrivelsen, at inkassovarslet er en påkrævet forudsætning jf. inkassoloven, før inkasso (og egeninkasso) må sættes i gang.

Skyldner skal i inkassovarslet oplyses om det skyldige beløb og have en frist på mindst ti dage til at betale beløbet, før inkasso (og egeninkasso) må opstartes. Inkassovarslet kaldes også i daglig tale for en påkravsskrivelse, et inkassobrev samt et § 10 brev.

Step 3: Påfør renter, inkassosalær og kompensationsgebyr

Når inkassoprocessen kører, og der forud er sendt et inkassovarsel (inkassobrev), må du pålægge både renter, inkassosalær og kompensationsgebyr.

Renterne reguleres fra tid til anden, men i skrivende stund er den 8,05 procent. Ligeledes gør inkassogebyr/inkassosalær/inkassoomkostningerne, der må pålægges – de er også afhængige af kravets størrelse. Altså: Desto større krav, desto flere inkassoomkostninger må der pålægges.

Du har ligeledes mulighed for at pålægge et kompensationsgebyr på 310 kroner på alle krav fra virksomheder (B2B). Bemærk, at kompensationsgebyret også må pålægges før den egentlige inkassoproces – altså før inkassovarslet – og i princippet straks efter forfaldsdagen. 

Step 4: Opkald

Vælger skyldner (debitor) ikke at reagere på hverken rykkerskrivelse, inkassovarsel eller dine pålagte gebyrer, har du altid mulighed for at ringe skyldner op – og det er historisk set altid en særdeles effektiv måde at komme i dialog med skyldner på.

Der findes ingen reguleringer på, hvordan og hvor ofte du må kontakte dine kunder telefonisk – men vi anbefaler, at det altid sker i en ordentlig tone, og at det ikke får karakter af chikane.

Step 5: Fogedretten, inkassofirma eller advokat

Heldigvis løses langt de fleste egeninkasso sager med ovenstående handlinger – og heldigvis endda allerede før inkassovarslet sendes.

Skulle det ske, at ovenstående handlinger ikke udløser en reaktion, dialog eller betaling fra skyldner, har du grundlæggende tre muligheder: Du kan sende sagen til fogedretten med henblik på at tage udlæg i eventuelle aktiver debitor måtte eje. Det er relativ nemt og kan ske via en skabelon fra fogedrettens hjemmeside.

Du kan også overlade sagen til en inkassovirksomhed eller din lokale inkassoadvokat med henblik på at lade dem stå for hele eller dele af inddrivelsen – eller lade dem stå for retslig inkasso med hjælp fra fogedretten.

Inkasso og rykkerskrivelser på autopilot

Har du ikke mod, tid eller lyst til at bruge ressourcer på alle af ovenstående handlinger, har du også mulighed for at sætte inkasso på autopilot med Debito.

Debito samarbejder med nogle af Danmarks bedste inkassofirmaer og inkassoadvokater for at få dine penge hjem. Vi tager 0 kroner for at oprette en sag – og formår vi og vores samarbejdspartnere at få dine penge hjem, får du din hovedstol hjem. Vi beholder eventuelle pålagte renter, gebyrer og rykkere. Med andre ord slipper du for at skulle bruge tid på egeninkasso.

Husk, at Debito altid står klar til at hjælpe dig med inkasso – også hvis du først selv har kørt intern inddrivelse i form af egeninkasso.

Gæsteindlægsforfatter
Gæsteindlæg
Du har lige læst et gæsteindlæg fra en ekstern ekspert. I Visma Dinero er vi eksperter inden for regnskab og bogføring, men vi har også spændende indlæg fra andre med stor erfaring og ekspertise om relevante emner.

Skriv en kommentar

0 kommentarer

Gør som 0 virksomheder

Brug Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram